ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• การพัฒนาที่ถูกทาง คือการเสริมสร้างคนดี + ศัตรูของประเทศชาติ คือประชาราษฎร์ขาดสามัคคี •