ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• เพ่งโทษตนเป็นบัณฑิต เพ่งความผิดคนอื่นเป็นพาล + เสียเงินทองไม่เป็นปัญหา เท่ากับเสียเวลาและเสียใจ •