ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• อยากจะหนีความทุกข์ อย่าหวังความสุขทางกาย + ปฏิวัติดัดนิสัย เป็นการแก้ไขที่ถูกต้อง •