ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ลำบากเพราะการงานดีกว่าสำราญแล้วกลุ้ม + มั่งมีเพราะประหยัด อัตคัดเพราะฟุ่มเฟือย •