ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• เป็นอยู่เท่าที่มี ดีกว่าเป็นเศรษฐีเงินผ่อน + ทำการงานอยู่กับบ้าน ดีกว่าสุขสำราญในบ่อน •