ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คุณธรรมความดีไม่ได้อยู่ที่ลิ้น หากเก็บไว้ในใจ + ไม่มีสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จ หากมีความขยันอดทน •