ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คนเกียจคร้านไม่เอางาน เป็นคนพิการสากล + คนที่หวังพึ่งโชคชะตา เป็นคนปัญญาอ่อน •