ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความอุตสาหะเป็นมูลรากแห่งความสำเร็จ + เป็นคนอย่าเย่อหยิ่งยะโส แต่ต้องรักในศักดิ์ศรี •