ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• มูลรากของความชั่วร้าย มาจากความเกียจคร้าน + การกวดขันระเบียบของครู เลิศกว่าความเมตตาของพ่อ •