ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• โลกจะลุกเป็นไฟ เพราะใจขาดธรรมะ + ถ้าทำงานมุ่งเพื่อตัว จะหมองมัวชั่วชีวิต •