ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ประดับกายด้วยความดี มีราศีกว่าประดับเพชร + ฆ่าสัตว์ได้โทษ ฆ่าความโกรธได้บุญ •