ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ผู้มีคุณธรรมเป็นนิจ ชีวิตจะเป็นสุขเสมอ + ความหวั่นกลัวเป็นอุปสรรคการสร้างคุณธรรมทั้งมวล •