ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คนฉลาดขาดความดี เป็นคนอัปรีย์สังคม + ถ้าจะทำตัวให้เหมือนเขา ให้ดูเงาตัวเราก่อน •