ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• เทพเจ้าแห่งโชคลาภย่อมรักคนกล้าหาญ + ผู้พูดไม่ตั้งใจพูด ผู้ฟังมักนำไปคิด •