ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ชีวิตจะผิดหวัง ถ้ามัวแต่นั่งนอนคอย + ความหรูหราของชาวสังคม เป็นค่านิยมที่เสื่อม •