ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คนฉลาดที่ขาดคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ + พูดตั้งพันคำ สู้ทำให้ดูไม่ได้ •