ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• โกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง + เมตตาคนอื่น เหมือนสร้างบ้านให้ตัวเอง •