ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวของเราเอง + ชีวิตไม่พอกับตัณหา เวลาไม่พอกับความต้องการ •