ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความอดทนหลีกเลี่ยงทุกข์ภัยที่ใหญ่หลวงได้ + ความซื่อสัตย์เป็นกุศโลบายที่ดีที่สุด •