ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คนดีย่อมสร้างคุณธรรมให้ผู้อื่นดีกว่าตน + ประพฤติกรรมต่อผู้อื่นเช่นไร ก็พึงได้รับตอบแทนเช่นนั้น •