ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• เดินพลาดเพียงก้าวเดียว อาจทำให้งานใหญ่พังได้ + ความอดทนเป็นต้นไม้ให้รสแสนขม แต่การให้ผลแสนหวาน •