ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ศีลธรรมไม่ได้เสื่อม คนต่างหากเสื่อมจากศีลธรรม + ทำแล้วไม่พูด ดีกว่าพูดแล้วไม่ทำ •