ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• สังคมมากกว่าส่วนตัว ชีวิตครอบครัวจะเดือนร้อน + เป็นทุกข์เพราะความจน ดีกว่าทนทุกข์เพราะเป็นหนี้ •