ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ถ้าทำดีเพื่อเด่น จะถูกเขม่นจากญาติมิตร + ถ้าทำความดีด้วยน้ำจิต จะมีชีวิตอยู่อย่างสบาย •