ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ อย่าเชื่อง่ายหูเบา + อำนาจวาสนา คือที่มาของความกังวล •