ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• บุตรที่ดีย่อมมาจากบิดามารดาประพฤติสั่งสอนดี + คุณความดีเว้นจากการทำบาป และยังไม่คิดทำบาปอีกด้วย •