ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความยิ้มแยมแจ่มใส เป็นอุบายสร้างสันติ + ตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม สร้างค่านิยมที่ให้โทษ •