ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ถ้าไม่ทำความดี มีชีวิตร้อยปีก็ไร้ค่า + ฟังมากได้ปัญญา ไม่ระวังวาจาได้โทษ •