ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ยอมลำบากเมื่อหนุ่ม ดีกว่ากลุ้มเมื่อแก่ + อยู่คนเดียวอย่างสงบ ดีกว่าคบคนพาล •