ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความอดทนเป็นหนทางเอกที่นำไปสู่ความสำเร็จ + ความอดทนรวมกับความกล้าหาญ ย่อมบรรลุสุขแน่นอน •