ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ภัยใหญ่ของชีวิต คือความคิดลุ่มหลง + ถูกบัณฑิตนินทา ดีกว่าถูกพาลายกย่อง •