ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ถ้าตกอยู่ให้อำนาจยาเสพติด เท่ากับเผาชีวิตทั้งเป็น + ถ้ามัวเมาเอาแต่ดัง ชีวติจะพังเพราะชื่อเสีย •