ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ถ้าขาดความยั้งคิด ชีวิตจะหมดความหมาย + ถ้าทำใจให้สงบ จะพบกับความสุขเยือกเย็น •