ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• เป็นอยู่อย่างบัณฑิต จะมีชีวิตอย่างปลอดภัย + ทำอารมณ์ให้ผ่องใส เป็นอุบายแก้ทุกข์ •