ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความขยันอดทน เป็นครูสอนที่ยิ่งใหญ่ + ความประหยัดเป็นมารดาของคุณธรรมทั้งมวล •