ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ผู้กระทำการใหญ่ ย่อมไม่ถือสาคำตำหนิเล็ก ๆ น้อย ๆ + ต่อหน้าคนดี จักไม่กล่าวคำเท็จ •