ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• โชคกับเคราะห์สัมพันธ์กัน เกิดและตายเป็นของคู่กัน + ลัทธิประเพณี คือ นิสัยอีกอย่างหนึ่ง •