ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ผู้ที่สามารถเอาชนะความโกรธตนได้ คือเอาชนะศัตรูตัวร้ายกาจของตนเองได้ + ความกล้าหาญที่ไร้อคติ ถือเป็นรากฐานแห่งชัยชนะ •