ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ถ้าทำตัวแข่งกับสังคม ความล่มจมจะตามมา + ถ้าทำงานเห็นแก่หน้า จะพบกับปัญหาเรื่อยไป •