ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• อย่าปิดหนทางในการบำเพ็ญความดี + การไม่สามารถแยกดี-ชั่ว เป็นบุคคลน่าห่วงใยที่สุด •