ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ยามให้ไม่ควรยึด ยามรับควรตอบแทนคุณ + ผู้อวดอ้างตนมักเป็นคนมีความสามารถน้อย •