ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• จิตที่ยึดมั่นในพุทธธรรม ไม่มีมารปีศาจมารบกวน + คนมีรวยและจน น้ำก็มีระดับสูงและต่ำ •