ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• คอยตักเตือนตัวเอง ดีกว่าเพ่งโทษคนอื่น + ทำความดีแล้วดังดีกว่าถูกชังเพราะทำชั่ว •