ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ผู้รู้จักตนเอง คือ ผู้รู้อย่างแท้จริง + สุขจากคุณธรรม แสดงว่าตนมีคุณธรรมความดี •