ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• ความกล้าหาญที่ไร้อคติ เป็นรากฐานแห่งชัยชนะ + สุภาพชนเปิดอกเปิดใจเต็มที่ มีเรื่องก็กล่าวซึ่ง ๆ หน้า •