ยินดีต้อนรับ สู่บริการจัดอันดับของ thaiall.com
ท่านมาเราขอบใจ - ท่านไปเราขอบคุณ
Address : http://www.thaiall.com/rangeweb.htm

• อย่าสร้างทุกข์ให้กับตัว อย่าสร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่ผู้อื่น + หยกไม่เจียรนัยก็ไม่ล้ำค่า คนไร้การศึกษาก็ไม่มีความรู้ ขาดเหตุผล •