education
education

เคยค้นดู .. มีผู้กล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่า albert einstein เขียนประโยคที่ quite นี้จริง

ชวนคิดว่าในอีกมุมมองหนึ่งว่า
ผู้เข้ามาในเวที่นี้โปรดฟัง เป้าหมายของการสอบครั้งนี้
คือ เลือกสิ่งมีชีวิตที่จะไปทำงานเก็บแอปเปิ้ลในสวนอีเดน


ระบบการศึกษาของเรา
ไม่มีใครเป็นอัจฉริยะไปทุกเรื่อง
แต่ถ้าตัดสินว่าช้างจะดำน้ำ ทำงานเหมือนปลา
ช้างก็คงคิดว่าตนเองบกพร่องไปทั้งชีวิต
แต่ถ้าตัดสินว่าลิงลากซุง ทำงานในป่า
ลิงก็คงคิดว่ตนเองไม่มีเรื่ยวแรงทั้งชีวิต

สรุปว่า
หลังจากทุกชีวิตเรียนรู้ที่จะหายใจบนโลกแล้ว
ก็จะแยกย้ายกันไปอยู่ในเวทีที่เหมาะสมสำหรับตน

โบราณว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

สาวลาวบนปก นิตยสารมหาชน (Mahason Magazine) ของลาว ก็งามเพราะแต่ง

สาวลาวในปีใหม่ลาว 2556
สาวลาวในปีใหม่ลาว 2556 #158

http://www.facebook.com/mahasonmagazine

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151362502959149&set=a.10151362502159149.1073741831.104039739148

http://www.thailandmagazinedirectory.com/LAO-MAGAZINES-DIRECTORY/MAHASON-MAGAZINE-LAO.html

คนลาวก็มีวัฒนธรรมดั่งเดิมไม่ต่างกันคนไทยมากนัก
คนลาวก็มีวัฒนธรรมดั่งเดิมไม่ต่างกันคนไทยมากนัก #158

heraine honey ในนิตยสารฉบับ 134
heraine honey ในนิตยสารฉบับ 134

Heraine Honey Mahason Magazine Issue #134

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150649667474149&set=a.10150649666834149.389696.104039739148

สิ่งมีชีวิตที่มีสีสันแปลกไปจากเดิม .. เราก็มักจะให้ความสนใจ


ช้างที่สีดำ พอจับทาสีขาวหรือชมพู .. ก็ดูดีและถูกชื่นชม
เจ้าของช้างรู้ว่า ถ้าทาสีช้างแล้ว จะทำให้ผู้ชมการแสดงช้างมีความสุข
เจ้าของช้างก็ต้องทำ .. เพราะทำแล้วมีผู้ชม และให้อาหารช้าง

ช้างแต่งตัว ทาสี แล้วก็ดูดี บ้างก็เรียกว่าช้างเผือก
ช้างแต่งตัว ทาสี แล้วก็ดูดี บ้างก็เรียกว่าช้างเผือก

9 เม.ย.56 ผมพบช้างเผือก 3 เชือก
เดินแถวศาลากลางเก่าจังหวัดลำปาง
ซึ่งก่อนหน้านี้ในหนังสือพิมพ์พูดถึงช้างจากสุรินทร์
แต่เป็นข่าว และเรื่องราวที่แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง
http://qq.seedang.com/stories/48099