ทุนมนุษย์

human resource hub
human resource hub

23 มี.ค.54 ได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ http://www.thaihrhub.com ที่ นร.1012/203 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่อง ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และให้ข้อมูลว่าจะเปลี่ยนโดเมนเป็น thaihrhub.ocsc.go.th ข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับการติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการทุนมนุษย์ หัวข้อหรือบริการประกอบด้วย วิกิทุนมนุษย์ สัมนา บล็อก ฟอรั่ม สื่อความรู้ เทคนิคเครื่องมือใหม่ ข่าวสารโครงการ คลังข้อมูล ระบบสมาชิก เป็นต้น เท่าที่ดู Source code เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้ระบบ CMS เพราะ code สะอาด ถูกพัฒนาตั้งแต่ 2008
.. ประชาสัมพันธ์ และเล่าสู่กันฟัง