การเล่นเกม MOBA ทำให้พัฒนาการทำงานเป็นทีม หรือไม่

ถ้าถามผู้ที่เล่นเกม
ว่าจาก การเล่นเกมประเภท MOBA
ประเด็น “ทำให้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
พวกเขามีระดับการพัฒนา อยู่ในระดับใด
น่าจะได้คำตอบที่น่าสนใจ
ซึ่ง RoV เป็นเกมแบบ Multiplayer Online Battle Arena
ที่ได้รับความนิยมในไทย

จึงส่งแบบสอบถามนี้เข้ากลุ่มเฟส
ในกลุ่ม RoV : Garena Thailand
เมื่อ 24 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกในกลุ่ม 734,420 คน
https://www.facebook.com/groups/RoVTH/

ส่วนกลุ่ม rov thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by gamer
เมื่อ 24 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกในกลุ่ม 154,234 คน
https://www.facebook.com/groups/RoV.GAMER.SoG/

moba ทำให้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
moba ทำให้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

ชวนร่วมกิจกรรม
ถามหน่อยสิ .. เพื่อน ๆ เล่นเกม
“ทำให้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม”
อยู่ในระดับใด ก็ช่วย ๆ กดให้หน่อยนะ

 

http://www.thaiall.com/games

RoV : Garena Thailand ทำให้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ณ 28 ธันวาคม 2560
RoV : Garena Thailand
ทำให้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
ณ 28 ธันวาคม 2560

 

RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER - Private ทำให้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ณ 28 ธันวาคม 2560
RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER – Private
ทำให้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
ณ 28 ธันวาคม 2560

สาธุ นิมนต์พระมาสวดในที่ทำงาน

สาธุ นิมนต์พระมาสวดในที่ทำงาน

นิมนต์พระมาทำบุญในแผนก
นิมนต์พระมาทำบุญในแผนก

 

เห็นการทำบุญในแผนก ต้องกดไลท์ ๆๆๆ
บ่อยครั้ง .. ที่เราต้องการเติมพลังใจ
เสริมศิริมงคลให้ทั้งแผนก ตัวเรา ที่ทำงาน
และทำบุญร่วมกันใน office
ทำให้ทีมงานมีพลังใจ มีความเข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก
เป็นเสมือนการเติมพลังกับชีวิต กับทีม และสำนักงาน
นิมนต์พระท่านจะมากี่รูปก็ได้
มักถวายอาหาร จากนั้นก็รอรับพร
สัพพีติโย วิวัชชันตุสัพพะโรโค
วินัสสะตุมา เต ภะวัตวันตะราโยสุขี
ทีฆายุโก ภะวะ อะภิวาทะนะสีลิสสะนิจจัง
วุฑฒาปะจายิโนจัตตาโร
ธัมมา วัฑฒันติอายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

cr. apapornyokto

เสนอระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย

ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย

5 ส.ค.59 คุณภัทรา มาน้อย ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้ชวนทีมงานกลไกสนับสนุนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดพะเยา ถอดบทเรียนหลังทำงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา ไประยะหนึ่ง ร่วมกับหลายภาคส่วนทั้ง ครูกศน.หลายระดับ วิทยาลัยพยาบาล นักวิชาการในจังหวัดลำปาง และชุมชน ณ ห้องประชุมใน หมู่บ้านเจนแอนด์จอย 2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ได้เสนอ “(ร่าง) ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย” มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ประชุมหารือและวางแผนดำเนินงาน
2. ร่วมกันพัฒนาโจทย์
3. ให้ข้อเสนอแนะการเขียนข้อเสนอโครงการ
4. อบรมให้ความรู้
5. ติดตามและสนับสนุน
6. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้