เพื่อนปรึกษาว่า รับแฟ้ม excel มา แล้วเปิดไม่ได้

01_got_mail1. วันหนึ่ง เพื่อนชื่อนางลำ รับอีเมลจาก เพื่อนชื่อนายบาง
ในอีเมลมีแฟ้มอยู่ 6 แฟ้ม คือ

allsheet.xls
filelist.xml
sheet001.htm
sheet002.htm
stylesheet.css
tabstrip.htm

แล้วนางลำก็ forward mail ถามผมว่าเปิดอย่างไร
พยายามเปิดแล้วก็ไม่ได้
เพราะแฟ้มที่ได้รับมาเป็น excel ก็ใช้ excel รุ่นใหม่แล้ว
นามสกุลก็ชัดเจนว่าเป็น .xls จะเป็นอื่นไปไม่ได้

02_format_missing

2. เมื่อเพื่อนชื่อลำสอบถามจากเพื่อนชื่อนายบาง ว่าเปิดไม่ได้สงสัยแฟ้มเสีย
เพื่อนชื่อนายบางก็ส่งแฟ้มกลับมาให้อีกรอบ และเปิดไม่ได้เหมือนเดิม
กรณีแฟ้มเสียจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะส่งอีเมลมาให้ถึง 2 รอบ

03_miss_file

04_file_structure

3. ผมลองเปิดดู ก็พบกับข้อความว่า
รูปแบบไฟล์และนามสกุลของ ‘allsheet.xls’ ไม่ตรงกัน
ไฟล์อาจเสียหายหรือไม่ปลอดภัย
อย่าเปิดไฟล์ดังกล่าวถ้าคุณไม่เชื่อถือในแหล่งที่มา
คุณต้องการเปิดไฟล์นี้หรือไม่

08_savexls

4. ก็ต้องเลือก “ใช่” เข้าสู่ขั้นต่อไป
แต่กลับพบข้อความว่า มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการโหลดในส่วนต่อไปนี้
แสดงว่าเปิดแฟ้ม .xls จะไปเรียกแฟ้มอื่นมาทำงานด้วย
อยู่ใน allsheet.files\sheet001.htm
และ allsheet.files\sheet002.htm

05_change_extension

5. ทำการสร้าง folder ชื่อ allsheet.files
ในห้องเดียวกับที่เก็บแฟ้ม allsheet.xls
แล้วย้าย 5 แฟ้มเข้าไป ยกเว้นแฟ้ม allsheet.xls เข้าห้องที่สร้างขึ้น

06_open_by_chrome

07_open_by_excel

6. เปิด allsheet.xls ก็พบว่ามีข้อมูลที่ต้องการ
09_sheet1

10_sheet2

[Download]
สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบ
ผมมีแฟ้มภาพ และแฟ้ม allsheet.xls ให้นำไปลองจัดโครงสร้างเอง
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/664429603707861/

[Looking back]
แต่เมื่อคิดย้อนกลับ ว่า [เพื่อนชื่อนางบาง] สร้างแฟ้ม allsheet.xls ขึ้นมาได้อย่างไร
ผมจึงได้ทดสอบสร้างข้อมูลขึ้นมา 2 sheets
แล้ว save as แล้วเปลี่ยนประเภทเป็น Web Page (*.htm;*.html)
แต่บังคับชื่อแฟ้มและ extension ด้วยการพิมพ์ว่า “allsheet.xls”
จากนั้นเพื่อนชื่อนายบาง ก็ส่งอีเมลเป็นแฟ้มทั้งหมดให้นางลำ
โดยส่งแฟ้ม allsheet.xls พร้อมกับแฟ้มทั้งหมดในห้อง allsheet.files

จึงเป็นที่มาที่ทำให้ได้จัดโครงสร้างของแฟ้มแบบย้อนกลับ
เพื่อจะได้เปิดแฟ้ม allsheet.xls ตามประสงค์ของเพื่อนชื่อนางลำ
ซึ่งผลที่ได้คือเลือกเปิดแฟ้มนี้ได้ทั้งโปรแกรม excel และ chrome

โครงสร้างของสมอง (Brain Structure) 3 ชั้น หรือสมองสามระบบ (Triune brain)

โครงสร้างของสมอง (Brain Structure) ถูกแบ่งพิจารณาสมองออกเป็น 3 ชั้น
หรือสมองสามระบบ (Triune brain) ตาม นายแพทย์พอลแมคลีน (Paul Maclean)
โดยแบ่งตามการวิวัฒนาการและการเจริญเติบโต
1. สมองส่วนแรก คือ สมองของสัตว์เลื้อยคลาน (Reptilian brain)
เป็นส่วนที่เรียกว่า ก้านสมอง (Brain stem)
สมองส่วนนี้เป็นส่วนของสมองมนุษย์ที่ได้รับตกทอดมรดกมาจากสัตว์เลื้อยคลานยุคดึกดำบรรพ์
สมองในส่วนนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพันธุกรรม และจะเจริญเติบโตเต็มที่ในครรภ์มารดาประมาณ 90-95%
2. สมองส่วนที่สอง หรือ สมองชั้นกลาง คือ สมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านมยุคโบราณ (Old mammalian brain)
หรือ ลิมบิคซิสเต็ม (Limbic system)  หรือ ลิมบิคเบรน (Limbic brain)
เนื่องจากสมองส่วนนี้มีรูปร่างดูแล้ว
คล้ายหัวเสือดาวจึงมีผู้เรียกสมองชั้นกลางนี้ว่า สมองเสือดาว (Leopard brain)
เป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก เป็นสมองส่วนที่ ดูคล้ายวงแหวนที่หุ้มรอบ ๆ สมองส่วนแรก
สมองส่วนนี้ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ และการเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 0-8 ปี
3. สมองส่วนที่สาม หรือ สมองชั้นนอก คือ สมองเลี้ยงลูกด้วยนํ้านมยุคใหม่ (Neomammalian brain)
หรือ คอร์เท็กซ์เบรน (Cortex brain) เป็นสมองที่พบในสัตว์ชั้นสูงเท่านั้น
เช่น มนุษย์ ปลาโลมา และลิงวานร
สมองส่วนนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาครรภ์ แต่จะพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีแรก
เมื่ออายุครบ 3-6 ขวบ สมองส่วนนี้จะได้รับพัฒนาประมาณ 80%
แต่พออายุ 9 ขวบก็จะได้ 90% และสามารถเติบโตไป จนกระทั่งอายุ 25 ปี
สมองในส่วนนี้ได้รับอิทธิพลน้อยมากจากพันธุกรรม (10-20%) เพราะ มาเติบโตภายหลังคลอด
http://www.wfc.kmutt.ac.th/public/th/downloadHeader/15
http://thainame.net/edu/?p=3899
http://www.thaiall.com/hci/
http://e-ducation.datapeak.net/brain.htm