ไม่อ่านคู่มือที่ กสทช. แจกนั้น อาจพลาด ทำให้คนอื่นเสียหายได้

cyber security ข้อควรระวังข้อ 5 กับข้อ 6 - กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่รู้จริง - แชร์ข่าวลือ เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ
cyber security ข้อควรระวังข้อ 5 กับข้อ 6 – กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่รู้จริง – แชร์ข่าวลือ เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ

http://www.thairath.co.th/content/881612

ถ้าคนที่ถ่ายรูป ได้อ่านหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน
ที่ กสทช. ทำแจกเป็นหมื่นเล่ม
แล้วอ่านข้อควรระวังข้อ 5 กับข้อ 6
– กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่รู้จริง
– แชร์ข่าวลือ เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ
หนุ่มสุพรรณที่แวะส่งเพื่อนฝรั่ง ก็คงไม่ได้เป็นข่าวแล้ว
สรุปว่าฝากแชร์คู่มือฯ หรือนำไปพูดคุยกับใครต่อใครกันด้วย

หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน คือ “คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน” โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2558 จำนวนพิมพ์ 7,500 เล่ม มีแหล่ง

ดาวน์โหลดหนังสือที่
https://www.bodin.ac.th/home/2015/01/2941
http://www.ebooksdownloadfree.net/2015/09/cyber-security.html

http://www.thaiall.com/e-book/
http://www.thaiall.com/comapp/

อ่านเรื่อง สรุปข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต หน้า 194 ข้อ 5 โพสต์สิ่งใดให้ทำด้วยความระมัดระวัง ไม่โพสต์ข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่รู้จริง หรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ด้วยระวังคำพูดคำจา ไม่ข้องแวะกับคนที่พูดจาหยาบคายหรือหาเรื่องชวนทะเลาะ และข้อ 6 แชร์อย่างมีสติ ไม่กุข่าว เมาส์เรื่องที่ไม่ได้รู้จริง สร้างเรื่องเท็จ เผยแพร่หรือส่งต่อคลิปหลุด ข่าวลือ เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง และส่งผลเสียต่อประเทศชาติ

การทำให้ browser รุ่นใหม่ ใช้งาน Applet ของ Java

java verified
java verified

สำหรับห้องปฏิบัติการ หรือห้องสมุด หรือร้านเน็ต
ที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ควรตั้งค่าอะไรบ้าง
นอกจากการแช่แข็งระบบ หรือเรียกคืนอัตโนมัติ
1. มีแผนการอัพเดทซอฟต์แวร์ในเครื่องทั้งหมด ว่าครั้งต่อไปทำเมื่อใด
2. ทำการ update flash ที่อยู่ใน browser แต่ละโปรแกรม
http://www.y8.com/tags/flash
https://support.mozilla.org/en-US/kb/why-do-i-have-click-activate-plugins
3. ติดตั้ง Firewall และปิดบริการทุกอย่าง
4. เข้าไปดู Plug-in ใน Browser ว่าตัวใดไม่ใช้ ก็ให้ลบออก
5. ติดตั้ง java plug-in และ IE Tab ใน chrome
http://www.java.com/en/
คลิ๊ก Do I have Java?
The Chrome browser does not support NPAPI plug-ins and
therefore will not run all Java content.
Switch to a different browser
(Firefox, Internet Explorer or Safari on Mac) to run the Java plug-in

https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=en
http://java.com/en/download/installed8.jsp
Case : http://www.falstad.com/mathphysics.html
Case : http://www.echoecho.com/applets02.htm
How to : http://www.java.com/en/download/faq/java_webstart.xml
DOS>javaws https://docs.oracle.com/javase/tutorialJWS/samples/uiswing/ActionDemoProject/ActionDemo.jnlp
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/examples/misc/index.html
6. ปิดการจำทุกอย่าง ทั้ง data และ user ในโปรแกรม Browser

การทำ Shared Folders ของ Debian กับ VirtualBox

share folders
share folders

29 พ.ย.55 ในกรณีต้องการ share folders จาก host ที่เป็น windows ไปให้เครื่อง guest ที่เป็น Debian ใน Oracle VirtualBox  มีขั้นตอนดังนี้

http://mirror1.ku.ac.th/debian-cd/6.0.5-live/i386/iso-hybrid/

1.1 เข้า Debian ใน VirtualBox
https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html
1.2 menubar, Applications, Accessories, Terminal
$su
#apt-get update
#apt-get upgrade
#apt-get install make gcc
#uname -a
#apt-get install linux-headers-2.6.32-5-686
1.3 เตรียมพร้อมกับการ share และการติดตั้ง
#cd /media/cdrom/
แล้ว share folder ผ่าน menubar, Device, Share Folders
1.4 สั่งประมวลผล script จาก cd ที่มาจาก Install guest additions
#sh ./VBoxLinuxAdditions.run
แล้ว restart
จะพบว่ามีการทำ automount ใน /media/..
ตรวจด้วยคำสั่ง #mount
1.5 หากจะเข้าใช้งาน ต้องเปลี่ยน group ของ user เป็น vboxsf
แล้ว restart จึงจะเข้า folder ที่ share มาจากระบบ Windows เพื่อใช้งานได้

บทเรียนที่พบในอดีตเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา

ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร

1 มี.ค.55 มีโอกาสฟัง อาจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร  บรรยายเรื่อง ประเด็นในบางตัวบ่งชี้ และ share&learn  ที่ The Empress จังหวัดเชียงใหม่  .. ท่านเล่ากรณีปัญหาที่ได้พบจากการเป็นผู้ประเมินในมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ในอดีต .. ท่านเล่าให้ฟังเพื่อเป็นบทเรียนว่าไม่ควรเกิดขึ้น อาทิ
1. การตรวจเยี่ยมนอกที่ตั้งพบว่าไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทำงานอยู่
2. กรรมการสภาอยากเป็น ง แต่คณะวิชาและอธิการอยากเป็น ข (เหมือนแม่ปูเลยครับ)
3. บวกเลขผิด ๆ ถูก ๆ แล้วในมหาวิทยาลัยใครจะรับผิดชอบ (ใครควรรับรู้)
4. บางคณะอยากให้งานประกันเขียนรายงาน (ไว้อาลัย)
5. แค่วิทยากรมาบรรยายก็เรียก KM แล้ว ไม่มี share & learn กันเลย
6. บางที่ก็มี blog มีคนเขียน 1 คน จะเรียกว่ามหาวิทยาลัยมี km ได้อย่างไร
7. best practice ของ QA วัดจากการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างสถาบัน ไม่ได้
8. QA ต้องลงไปช่วยทำความเข้าใจ กำกับ ไปตรวจสอบให้ทุกอย่างถูกต้อง
9. บางคณะทำแค่ 2.1 กับ 2.6 เพราะ QA บอกว่าตามใจ (แล้วพันธกิจไปไหน)
10. ประเมินความสำเร็จต้องทำหลังโครงการแล้วเสร็จ มิใช่ประเมินโครงการ
11. MIS ช่วยผู้บริหารตัดสินใจ ส่วน QA ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารต้องใช้
12. ไม่ต้องส่งชื่อผู้ประเมินเข้าไปมาก ปัจจุบันมี 6000 คน บางคนยังไม่รู้จักแผนกลยุทธ์เลย
13. ภาษาที่ 2 ภาษาที่ 3 ผู้ประกอบการบอกว่าบางคนภาษาคนยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA_Training/qa_training.htm

การแก้ปัญหาพิมพ์ผ่านเครือข่ายไม่ออก

31 ส.ค.53 แก้ปัญหา sharing printer รุ่น hp laser 1000 series ซึ่งผมมีปัญหาในฐานะ client ไปใช้ printer server ที่เขา share ไว้ แต่ผม print ออกได้เพียงแผ่นแรก ก็หยุดให้บริการ และถ้าผม print พร้อมกับคนอื่น ก็จะทำให้ queueของ server ล้มไปหมด คาดว่า driver หรือ application บางตัวในเครื่องของผมน่าจะบกพร่อง พยายามตรวจแล้วก็แก้ปัญหาการ printแผ่นแรกเพียงแผ่นเดียวไม่สำเร็จ

วันนี้พยายามทดสอบต่ออีกครั้ง หลังจากทิ้งมาหลายเดือน เพราะผมรบกวนเจ้าของ printer server บ่อยไปนิด ผลการทดสอบที่ไม่สำเร็จคือ 1) print หน้าสุดท้ายในทุกวิธี ไม่ออก 2) ถ้ามีหน้าเดียวก็จะไม่ออกในทุกวิธี 3) ใช้ current page ใน word ไม่ออก 4) กำหนดเลขหน้าเพียงหน้าเดียวไม่ออก ส่วนที่ทดสอบแล้วสำเร็จ คือ กำหนดเลขหน้าแบบช่วงหน้า จะออกเพียงหน้าแรกที่อยู่ในช่วง ต่อไปก็จะใช้วิธีนี้ เพราะปกติงานผม print ไม่มาก แต่ print บ่อยเท่านั้นเอง

แบ่งปันเนื้อหาแบบทวีคูณ (238)

แนะนำ facebook

8 เม.ย.53 สังคมแห่งการสื่อสารในยุคโลกไร้พรมแดนมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การสื่อสารระหว่างบุคคลในต่างดินแดนสามารถสื่อสารกันได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน มีการพัฒนาการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมทั้งเว็บบอร์ด บล็อก และเครือข่ายสังคม มนุษย์ยุคไอทีสามารถมีเพื่อนใหม่และกลายเป็นเพื่อนกันด้วยสัมผัสเพียงหนึ่งคลิ๊ก หากมีคนกล่าวว่าคลิ๊กเดียวก็เป็นเพื่อนกันได้เมื่อสิบห้าปีก่อน ผู้เขียนก็คงไม่คิดว่าเรื่องแบบนั้นจะเป็นจริง แต่ปัจจุบันมีบริการเครือข่ายสังคมที่เริ่มมีแนวโน้มผูกขาดการเป็นศูนย์บริการที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook.com และ Twitter.com
     ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายสังคมอย่าง facebook.com เป็นที่นิยมคือ ยอมรับการแบ่งปันหัวข้อหรือบันทึก (Share Title) ซึ่งบันทึกนั้นอาจมาจากเว็บไซต์ใดใด เช่น cnn.com หรือ sanook.com หรือ thaiall.com ซึ่งเจ้าของบัญชีเครือข่ายสังคมสามารถดำเนินการด้วยเครื่องมือของ Toolbar ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อส่งข้อมูลจากทุกเว็บไซต์ได้ไปยังเว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้ หรือคลิ๊กผ่านไอคอนในเว็บไซต์ข่าว ซึ่งผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ข่าวสามารถสร้างไอคอนให้ผู้ชมสามารถคลิ๊กเพื่อส่งบันทึกหรือข่าวไปเผยแพร่ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นการเปิดช่องทางให้เพื่อนของผู้ชมได้อ่านหัวข้อที่แนะนำ หากสนใจในรายละเอียดก็จะคลิ๊กเพื่อเปิดอ่านเนื้อหาต้นฉบับเต็มในเว็บไซต์ข่าวได้ ดังนั้นการเขียนข่าวเพียงหนึ่งครั้งแต่ส่งไปเผยแพร่ใน 3 เว็บไซต์เครือข่ายสังคม อาจมีผู้ชมเพิ่มจากเดิมถึง 3 เท่า และอาจเพิ่มขึ้นอีกหากมีผู้ชมที่สนใจแล้วเผยแพร่หัวข้อเพิ่มขึ้น
     เว็บไซต์ addthis.com ให้บริการส่งหัวข้อไปยังเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่เปิดรับการแชร์เนื้อหาหรือหัวข้อ เช่น facebook.com myspace.com twitter.com blogger.com ถ้าจะใช้บริการก็เพียงแต่นำรหัสที่ได้จาก addthis.com ไปวางไว้ในเว็บไซต์ของตน เมื่อเพื่อนหรือผู้ชมเข้ามาอ่านบันทึกหรือข่าวแล้วสนใจก็จะคลิ๊กเพื่อส่งหัวข้อไปเผยแพร่ยังเว็บไซต์เครือข่ายของผู้ชม เมื่อเพื่อนของผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์เครือข่ายสังคมก็จะได้พบกับหัวข้อข่าว หากสนใจก็จะคลิ๊กกลับมาอ่านรายละเอียด ซึ่งวิธีนี้เริ่มได้รับความนิยม เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการแบ่งปันเนื้อหา ดำเนินการง่าย และมีประสิทธิภาพในการให้สารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ในภาคธุรกิจเริ่มใช้เทคนิคนี้เข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการทำตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ หรือขยายช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น