แผนภาพบอกสัดส่วนชัดเลย มีหญิงไทยมากกว่าชายในไทย ดังนั้นชายเลือกได้มากกว่าหญิง .. จริงหรา

หญิงมีมากกว่าชาย
หญิงมีมากกว่าชาย

ที่เว็บไซต์ คนไทย.com มี Thailand Gateway มีข้อมูลทำให้เรารู้ว่าประเทศไทย มีคนไทยกี่คน วันนี้สนใจเรื่องการนำเสนอข้อมูลตัวเลข (Number) โดยใช้แผนภาพ (Diagram หรือ Chart) จะใช้ Google chart ทำ Pie chart เทียบหญิงกับชาย ว่ามีจำนวนเพศละกี่คน จากข้อมูลใน khonthai.com
พบว่า ประกาศสำนักทะเบียนกลาง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คนที่มีสัญชาติไทย
มีชาย (Male) 31,865,175 คน
มีหญิง (Female) 33,064,910 คน
รวม 64,930,085 คน

http://www.thaiall.com/php/google_ajax_api_pie.htm

คนไทย.com มี Thailand Gateway มีข้อมูลทำให้เรารู้ว่าประเทศไทย มีคนไทยกี่คน
คนไทย.com มี Thailand Gateway มีข้อมูลทำให้เรารู้ว่าประเทศไทย มีคนไทยกี่คน

แล้วเมื่อเที่ยงของวันที่ 17 มกราคม 2560 นอกจากข้อมูลข้างต้น
ยังพบว่าเครื่องบริการข้อมูลของที่นี่ น่าจะใช้ Mysql
และใช้ภาษา PHP ที่รู้เพราะขณะโหลดข้อมูล
มีข้อความ Warning แจ้งให้ทราบ ว่าระบบฐานข้อมูลไม่ตอบตามปกติ
ก็เป็นกรณีศึกษาที่สามารถนำไปแบ่งปันในห้องเรียนได้
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm

เรียนรู้การติดตั้ง pfSense

pfsense
pfsense

วันนี้ตัดใจซื้อหนังสือ pfSense ของ นพดล สุขศรี (2555)
ราคา 550 บาทที่ se-ed เสรี ลำปาง (ซื้อคูปอง 1000 บาทได้เป็นสมาชิก)
น้ำหนัก 1430 กรัม หรือเกือบโลครึ่ง
เคยสนใจ และหยิบอ่านมาหลายครั้งแล้ว
เห็นเล่มสุดท้ายจึงซื้อมาทดสอบบน virtualbox
เพราะมีเพื่อนเคยสนใจเรื่องนี้ 2 คน
และผมมีเครื่องที่พร้อมลง virtualization แล้ว
เครื่องนี้ LAN 2 Card แล้ว Switch 2 ตัว
จึงคิดว่าการมีหนังสือเล่มนี้น่าจะได้ประโยชน์
หัวข้อที่น่าสนใจตามปกหนังสือ คือ
ไฟร์วอลล์ เกตเวย์ และ VPN
โปรแกรมหามาเขียนลง CD ได้จาก
https://www.pfsense.org/download/
ผมเลือก AMD64 (64-bit)
และ Live CD with Installer
คือ pfSense-LiveCD-2.1.5-RELEASE-amd64.iso.gz 97 MB
เมื่อแตกเป็น pfSense-LiveCD-2.1.5-RELEASE-amd64-20140825-0744.iso
ได้แฟ้มขนาด 223 MB แต่ผมใช้ผ่าน virtualbox
จึงไม่ต้องหา CD หรือ USB มาใช้ ติดตั้งได้เลย


ผมติดตั้ง pfSense บน virtualbox ที่อยู่บน deepfreeze
ทำให้ทุกอย่างจะหายไป เมื่อมีการ restart เครื่อง
ครั้งต่อไปจะติดตั้งก็จะปลด deepfreeze ก่อน
แล้วจึงเริ่มต้นติดตั้ง โดยแฟ้ม vdi เก็บไว้นอก drive ที่ freeze
ติดตั้งแล้วก็จะ freeze ใหม่ ป้องกันการ update โปรแกรมทั้งปวง
หากติดตั้งแล้ว และกลับไปใช้ก็จะบันทึกการอัพเดททั้งหมดไว้ได้
เพราะแฟ้ม vdi ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ทำการ freeze นั่นเอง