ไม่อ่านคู่มือที่ กสทช. แจกนั้น อาจพลาด ทำให้คนอื่นเสียหายได้

cyber security ข้อควรระวังข้อ 5 กับข้อ 6 - กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่รู้จริง - แชร์ข่าวลือ เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ
cyber security ข้อควรระวังข้อ 5 กับข้อ 6 – กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่รู้จริง – แชร์ข่าวลือ เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ

http://www.thairath.co.th/content/881612

ถ้าคนที่ถ่ายรูป ได้อ่านหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน
ที่ กสทช. ทำแจกเป็นหมื่นเล่ม
แล้วอ่านข้อควรระวังข้อ 5 กับข้อ 6
– กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่รู้จริง
– แชร์ข่าวลือ เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ
หนุ่มสุพรรณที่แวะส่งเพื่อนฝรั่ง ก็คงไม่ได้เป็นข่าวแล้ว
สรุปว่าฝากแชร์คู่มือฯ หรือนำไปพูดคุยกับใครต่อใครกันด้วย

หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน คือ “คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน” โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2558 จำนวนพิมพ์ 7,500 เล่ม มีแหล่ง

ดาวน์โหลดหนังสือที่
https://www.bodin.ac.th/home/2015/01/2941
http://www.ebooksdownloadfree.net/2015/09/cyber-security.html

http://www.thaiall.com/e-book/
http://www.thaiall.com/comapp/

อ่านเรื่อง สรุปข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต หน้า 194 ข้อ 5 โพสต์สิ่งใดให้ทำด้วยความระมัดระวัง ไม่โพสต์ข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่รู้จริง หรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ด้วยระวังคำพูดคำจา ไม่ข้องแวะกับคนที่พูดจาหยาบคายหรือหาเรื่องชวนทะเลาะ และข้อ 6 แชร์อย่างมีสติ ไม่กุข่าว เมาส์เรื่องที่ไม่ได้รู้จริง สร้างเรื่องเท็จ เผยแพร่หรือส่งต่อคลิปหลุด ข่าวลือ เรื่องเสีย ๆ หาย ๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง และส่งผลเสียต่อประเทศชาติ

รายงานสถิติปี 2558 มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 9,496 คน

สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปี 2558
สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปี 2558

ข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
พบว่าปี 2558 มีคนเสียชีวิตจากนอกพื้นที่ 3,238 คน
และคนเสียชีวิตเป็นคนในพื้นที่ 6,258 คน รวมทั้งสิ้น 9,496 คน
แต่ละวันเสียชีวิตวันละประมาณ 26 คน

สถิติผู้เสียชีวิตช่วง 7 วันอันตรายย้อนหลัง 3 ปี
สถิติผู้เสียชีวิตช่วง 7 วันอันตรายย้อนหลัง 3 ปี

แต่ช่วง 7 วันอันตราย ของปีใหม่ และสงกรานต์
คือ 30 ธ.ค. – 5 ม.ค. และ 9 เม.ย. – 15 เม.ย.
มีจำนวนผู้เสียชีวิตพอ ๆ กันคือ 145 คนต่อวัน
มากกว่าช่วงปกติถึง 5 เท่า
ข้อมูลมีรายละเอียดเริ่มตั้งแต่ปี 2013 และนำเสนอเปรียบเทียบทุกปี
ทำให้เห็นแนวโน้มว่าการเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ปี 2015 เสียชีวิต 364 คน
ปี 2014 เสียชีวิต 326 คน
ปี 2013 เสียชีวิต 321 คน
http://rvpreport.rvpeservice.com/viewrsc.aspx?report=0501&session=16
http://www.thairsc.com/th-version/

ธปท.ออกกฎเข้ม คุมแบงก์-ประกันขายพ่วง

99 บาท
99 บาท

เห็นว่า ธปท. จะออกกฎเข้มว่า
เวลาขายสินค้า อย่าขายพ่วง
และให้ชี้แจงให้ละเอียด
แล้วนึกถึงภาพรถ 99 บาท
หรือเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วเป็นหมอ บอกงั้นแล้วขายดี
จะให้บอกความจริงเหรอว่า เป็นแค่น้ำหวาน+สารนิดนึง
ผมว่าบางทีให้ข้อมูลมาก ๆ แล้ว
ลูกค้าอาจเปลี่ยนใจได้
.. ยอดขายก็สำคัญนะครับ

http://bit.ly/10DMxhB
รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา ธปท.ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อออกประกาศกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ และด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้มีผลบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่ได้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัยจากก.ล.ต.และคปภ.ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ปี2556 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธปท.ให้เหตุผลว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยของธนาคารพาณิชย์เป็นระยะๆ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์เสนอขายประกันชีวิตพ่วงกับบริการตู้นิรภัย ให้สินเชื่อหรือชักชวนผู้บริโภคซื้อหน่วยลงทุน ตราสารหนี้ หรือทำประกันชีวิตแทนการฝากเงิน โดยไม่ชี้แจงถึงความเสี่ยงหรือให้ข้อมูลผู้บริโภคไม่ชัดเจน ซึ่งธปท.เห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สำหรับสาระสำคัญในประกาศดังกล่าว ได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการการเงินได้อย่างอิสระ สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม และสิทธิที่จะได้รับพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย

นอกจากนี้ได้กำหนดหน้าที่ให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กำหนดแนวทางเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องแสดงความต่างให้ผู้บริโภคเห็นชัดระหว่างผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัย ไม่ใช่เงินฝากเหมือนผลิตภัณฑ์ธนาคารพาณิชย์ อาจมีความเสี่ยงได้รับเงินต้นไม่เต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน และไม่คุ้มครองเงินต้น รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทน ทรัพย์สินที่จะได้รับนอกจากดอกเบี้ย เช่น อัตราผลตอบแทนรายปี รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่สามารถและไม่สามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนได้

กฎระเบียบยังห้ามธนาคารพาณิชย์บังคับขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัย ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ หรือกำหนดเงื่อนไขขายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ให้ผู้บริโภคทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อเป็นเงื่อนไขพิจารณาให้สินเชื่อ หรือให้ผู้บริโภคทำประกันชีวิตก่อนเมื่อขอใช้บริการเช่าตู้นิรภัย โดยธนาคารต้องให้สิทธิผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เอง และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคปฏิเสธซื้อผลิตภัณฑ์ได้

ทั้งนี้ ยังห้ามธนาคารพาณิชย์ส่งเสริมการขาย ในลักษณะชิงโชคจับฉลาก เว้นแต่เป็นกรณี ลด แลก แจก แถม การใช้สื่อการตลาดต้องไม่ชวนเชื่อเกินจริง ไม่ทำผู้บริโภคเข้าใจผิด ไม่เป็นเท็จ ซึ่งการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทุกช่องทางควรอยู่ในช่วงเวลาเหมาะสม ไม่ทำให้ผู้บริโภครำคาญหรือสูญเสียความเป็นส่วนตัว เป็นต้น

“แบงก์ต้องมีมาตรการ วิธีการทำให้ลูกค้าผู้บริโภคมั่นใจว่า ผู้ขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยมีความรู้เข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถให้ข้อมูลความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนและการคุ้มครองที่ผู้บริโภคจะได้รับ ตลอดจนผลดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา รวมถึงภาษีที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายหรือได้รับการผ่อนผัน และสิทธิตามความเป็นจริง โดยไม่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด”

นอกจากนี้ กฎระเบียบยังกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ต้องแยกเคาน์เตอร์ขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยออกจากเคาน์เตอร์ ที่ให้บริการรับฝากถอนเงินของธนาคารพาณิชย์ โดยมีป้ายบ่งบอกหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน เว้นแต่การทำธุรกรรมต่อเนื่องกับการขายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์ เช่นทำธุรกรรมโอนเงินหรือฝากเงินหลังซื้อหลักทรัพย์ สามารถให้บริการที่เคาน์เตอร์ขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยได้ เพื่อประโยชน์ให้บริการ ณ จุดเดียว

ธปท.ได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกระบวนการหลังการขาย และรับเรื่องร้องเรียน ดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภค หากพิสูจน์แล้วว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ปฏิบัติตาม โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย ธนาคารพาณิชย์ต้องชดเชยตามความเหมาะสม อีกทั้งต้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ และห้ามให้ข้อมูลผู้บริโภคแก่หน่วยงานอื่นตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท.เพื่อนำไปใช้เสนอขายบริการอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้บริโภค

http://bit.ly/10DMxhB

วางยาพิษในกาแฟ ต่อเนื่อง ชิงรถขาย 5 หมื่น

drug & car
drug & car

ตำรวจภูธรภาค 9 จับกุมเครือข่ายฆาตกรต่อเนื่อง วางยาพิษฆ่าชิงรถยนต์เพิ่มอีก 2 คน แต่เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธ

21 เม.ย.55 นายเอื้อน หรือกำนันวงศ์ บุญพิชัย กำนันตำบลคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และนางถวิล สมระหาร ถูกชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 จับกุมข้อหารับของโจร พร้อมของกลางรถกระบะยี่ห้อฟอร์ด สีขาว ไม่มีกระบะท้าย และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ส่วนเลขตัวถังมีรอยขูดลบออก หลังสืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นเครือข่ายของนายนิรุต แสนคำหาร ฆาตกรต่อเนื่องวางยาพิษเหยื่อเพื่อชิงรถยนต์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6 คน และสามารถหนีรอดได้ 3 คน ขณะที่นายนิรุต ผูกคอตายภายในห้องขัง สถานีตำรวจภูธรคลองวาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ส่วนนางถวิล เป็นอาของนายนิรุต และเป็นภรรยาของนายไพรัช ชาวะหา เพื่อนร่วมขบวนการ ซึ่งถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้

จากการสอบสวนนายเอื้อนทราบว่า นายไพรัช และนางถวิล นำรถกระบะมาให้ตนช่วยจำนำหรือขายต่อราคาคันละ 9,000-120,000 บาท ได้ค่านายหน้าคันละ 2,000-3,000 บาท โดยไม่ทราบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมา

ขณะที่นางถวิลให้การว่า นายนิรุตอ้างว่าเป็นรถของเพื่อนให้นำมาขาย ประกอบกับรถทุกคันมีเอกสารครบถ้วน จึงช่วยติดต่อนำรถไปขายให้แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าเจ้าของรถ

ด้าน พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เปิดเผยว่า จ.สงขลา มีรถที่ถูกชิงไปทั้งหมด 4 คัน ตามกลับมาได้แล้ว 1 คัน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสืบสวนติดตามรถกลับคืน. – สำนักข่าวไทย

ฆาตกรต่อเนื่องชิงรถกระบะ 8 ราย ผูกคอตายคาห้องขังแล้ว

18 เม.ย.55 ฆาตกรต่อเนื่องวางยาฆ่าชิงรถกระบะ 8 ราย ผูกคอตายคาห้องขัง สภ.คลองวาฬ เมื่อเวลาประมาณ 05.30 น เช้ามืดที่ผ่านมา

ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ได้เข้าจับกุมตัว นายนิรุต หรือจำลอง สอนคำหาร อายุ 43 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 289/21 หมู่ 10 ต.ทุ่งตำเสา อ.เมือง จ.สงขลา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ จ.238/2555 ลงวันที่ 16 เมษายน 2555 ข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน และชิงทรัพย์รถยนต์ ที่ก่อเหตุวางยาฆ่าชิงรถกระบะรับจ้าง 8 ราย และได้นำตัวมาแถลงข่าวที่กองปราบปราม ก่อนที่จะควบคุมตัวส่งต่อไปยัง สภ.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินคดี และขยายผลหาตัวเหยื่อที่ยังสูญหายอีก 2 ราย และขยายผลจับกุมแก๊งโจรกรรมรถยนต์ในพื้นที่อ.หาดใหญ่ ล่าสุด วันที่ 18 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิรุต ได้ผูกคอตายคาห้องขัง สภ.คลองวาฬ เมื่อเวลาประมาณ 05.30 น เช้ามืดที่ผ่านมา

จากการสอบถามร.ต.ต.ชำนาญ โคมแก้ว ร้อยเวรสอบสวน สภ.คลองวาฬ ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าเวรในช่วงเวลาที่นายนิรุตถูกคุมขังภายในช่วงเวลาดังกล่าว ว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหารายนี้ไม่มีท่าทีว่าจะฆ่าตัวตายแต่อย่างใด ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้นำตัวมาส่งตอนเวลาประมาณ 21.00 น.วันที่ 17 เมษายน ผู้ต้องหาก็ไม่มีปฏิกิริยาใด ๆทั้งสิ้น ซึ่งทางตำรวจได้ดูแลเป็นอย่างดี จนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 05.30 น. เมื่อหันไปดูภายในห้องขังอีกครั้งพบว่า ผู้ต้องหาได้ใช้เสื้อยืดคอปก สีขาว แถบสีฟ้า ผูกคอตายกับราวเหล็กที่บริเวณด้านหลังห้องน้ำภายในห้องขัง จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมกับประสานทางเจ้าหน้าทีกองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซึ่งหลังจากจะมีการนำศพส่งไปยังนิติเวช รพ.ประจวบฯ เพื่อชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16เมษายนที่ผ่านมา หลังจากที่ตำรวจได้นำตัวมาควบคุมไว้ที่ห้องขัง บก.ป.นั้น นายนิรุตได้พยายามฆ่าตัวตายด้วยการนำสายไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลาง ที่เก็บไว้ห้องขังข้างๆมาผูกเข้ากับซี่ลูกกรงและแขวนคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตาย แต่สายไฟขาดทำให้ผู้ต้องหาหล่นลงมาหัวกระแทกพื้นแตกเล็กน้อยทำให้เจ้า หน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรดูแลห้องขังได้ยินเสียงผิดสังเกตจึงรีบเข้าไปตรวจสอบ เหตุการณ์

วางยาพิษในกาแฟ ต่อเนื่อง ชิงรถขาย 5 หมื่น

17 เม.ย.55 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล  พ.ต.อ.อัคราเดช พิมลศรี  พ.ต.อ.ชัชชม คล้ายคลึง รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.วัชรพล ทองล้วน ผกก.5 บก.ป. แถลงข่าวจับกุมนายนิรุต หรือ จำลอง สอนคำหาร อายุ 43 ปี ชาวจ.สงขลา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ จ.238/2555 ลงวันที่ 16 เม.ย.55 ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนและชิงทรัพย์รถยนต์ พร้อมของกลางเสื้อยืดคอปกแขนสั้น สีเขียวและสีขาวสลับเทาที่ใส่ในวันที่เกิดเหตุ 2 ตัว หมวกสีเทา 1 ใบ ใบเสร็จรับเงินร้านสะดวกซื้อภายในปั้มน้ำมันในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เงินสด 17,600 บาท กระเป๋าสะพายสีดำ 1 ใบ โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และยาฆ่าแมลง 1 ขวด

โดยจับกุมได้เมื่อวันที่ 16 เม.ย.55 ที่ผ่านมา ภายในห้องพักเลขที่ 7 ชั้น 2 อพาร์ทเม้นต์ไม่มีชื่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม พ.ต.อ.ประสพโชค กล่าวว่า บก.ป.ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิกระจกเงาว่า มีญาติผู้เสียหายมาร้องเรียนว่านายวัชระ สืบเชื้อ และนายรอบ รอบแคว้น อาชีพขับรถกระบะรับจ้างทั่วไป ถูกคนร้ายหลอกว่าจ้างรถกระบะขนของไปที่ จ.ชุมพร แล้วทั้งสองคนหายตัวไปพร้อมรถ นอกจากนี้ยังมีคนขับรถกระบะรับจ้างอีกหลายรายซึ่งสูญหายไปในลักษณะเดียวกัน นี้ในพื้นที่ใกล้เคียงกันคือที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

จากนั้น พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผบก.ป. สั่งการให้ชุดสืบสวน กก.5 บก.ป.ลงพื้นที่ทำการสืบสวนถึงตำหนิรูปพรรณและพฤติกรรมของคนร้าย รวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากเหยื่อที่รอดชีวิตให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีการชักชวนให้แวะจอดรถ เพื่อพักซื้อเครื่องดื่มตามร้านสะดวกซื้อ ภายในปั้มน้ำมันระหว่างเส้นใกล้กับ อ.ชะอำ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต้องสงสัย พบคนร้ายที่ก่อเหตุ ซึ่งมีรูปพรรณสัณฐานคล้ายกับคนร้ายที่ก่อคดีฆ่านายสมศักดิ์ ศรีจำปา คนขับรถกระบะรับจ้าง เมื่อวันที่ 9 เม.ย.55 บริเวณริมถนนเพชรเกษม หมู่ 7 ต.คอลงวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนพบภาพกล้องวงจรปิดยืนยันว่าคนร้ายขับขี่รถกระบะโต โยต้า วีโก้ สีเทา ทะเบียน ตน 8513 กรุงเทพมหานคร ของผู้ตายไป  ยืนยันว่าคนร้ายรายนี้ คือ นายนิรุต หรือ จำลอง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในคดีฆ่านางยุพิน จอนเข็ม และชิงรถกระบะพร้อมทรัพย์สินมีค่าของผู้ตายไปโดยมีการบิดบังอำพรางศพ ด้วยการนำก้อนหินขนาดใหญ่ผูกเข้ากับศพโยนทิ้งน้ำ ในเขื่อนลำปาว อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เมื่อเดือนม.ค.54

ต่อมาสืบทราบว่าผู้ต้องหาพักอยู่ที่ห้องพักเลขที่ 7 ชั้น 2 อพาร์ทเม้นต์ไม่มีชื่อดังกล่าวจึงนำกำลังเข้าทำการจับกุม สอบสวนเบื้องต้นนายนิรุต รับสารภาพว่า มีอาชีพขับรถรับจ้างส่งผลไม้จากทั่วประเทศมาส่งยังตลาดไท ได้รู้จักกับแก๊งโจรกรรมรถยนต์ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจะมีออร์เดอร์ส่งให้ตนจัดหารถตามที่ลูกค้าต้องการ ตนจึงวางแผนสวมรอยเป็นลูกค้าติดต่อรถกระบะรับจ้างทั่วไปให้ไปขนของในพื้นที่ ภาคใต้ เนื่องจากมีความชำนาญในเส้นทาง เมื่อคนขับรถกระบะรับจ้างหลงเชื่อก็จะนัดให้มารับ ก่อนจะทำทีแวะวื้อเครื่องดื่มตามร้านสะดวกซื้อแล้วแอบผสมยาฆ่าแมลงให้คนขับ กิน จนมีอาการมึนงง ก่อนจะเหยื่อไปทิ้ง แล้วนำรถกระบะไปขายให้แก๊งโจรกรรมรถยนต์ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ราคาคันละ 5 หมื่น สาเหตุที่ทำไปเพราะต้องการเงิน แต่ไม่คิดว่าเหยื่อจะเสียชีวิต แต่คนขับบางรายดื่มกาแฟจนหมดแก้วจึงทำให้เสียชีวิต ซึ่งบางรายก็จำไม่ได้ว่านำไปทิ้งไว้จุดใดเพราะเป็นช่วงเวลากลางดึก

สำหรับเหยื่อที่ผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุนั้นมีทั้งหมด 9 คน เสียชีวิต 4 คน รอดมาได้ 3 คน ส่วนอีก 2 คนยังสูญหาย โดยคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดประกอบด้วย
1. คดีฆ่านางยุพิน จอนเข็ม อายุ 67 ปี ที่ จ.กาฬสินธุ์ ถูกออกหมายจับแล้ว
2. คดีชิงทรัพย์รถยนต์กระบะของนายมนตรี กาลาม เมื่อเดือนมี.ค.54  พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนายมนตรีรอดชีวิตมาได้
3. คดีชิงทรัพย์รถกระบะโตโยต้า วีโก้ ของนายรอบ รอแคว้น โดยนำร่างนายรอบไปทิ้งไว้ในสวนปาล์ม ใกล้ป้อมตำรวจทางหลวง ถนนเส้นทางระหว่าง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวนายรอบ
4. คดีชิงทรัพย์รถกระบะของนายวัชระ สืบเชื้อ เมื่อต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมา แล้วนำตัวนายวัชระไปทิ้งไว้ข้างถนนเพชรเกษม บริเวณคอสะพานระหว่าง อ.หลังสวน และ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ขณะนี้ยังไม่พบร่างนายวัชระ
5. คดีชิงทรัพย์รถกระบะของนายเจริญ ดาราน้อย เมื่อปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยถูกวางยานอนหลับแต่นายเจริญรู้ตัวว่าถูกวางยาจึงไล่ผู้ต้องหาลงรถแล้วรีบ ขับรถออกไปทำให้รอดชีวิตมาได้
6. คดีชิงทรัพย์รถกระบะของนายไพฑูรย์ ปัตตาลาโพธิ์ เมื่อปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมาโดยวางยาฆ่าแมลงก่อนนำร่างนายไพฑูรย์ไปทิ้งไร่ อ้อย อ.ชะอำ แต่โชคดีที่นายไพฑูรย์รอดชีวิตมาได้
7. คดีชิงทรัพย์รถกระบะของนายจุลศิล สลางสิงห์ โดยวางยาฆ่าแมลงจนนายจุลศิลเสียชีวิตโดยพบศพในพื้นที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
8. คดีชิงทรัพย์รถกระบะนายจำนงค์ ศรีระชาติ โดยครั้งนี้ผู้ต้องหาพาภรรยาไปด้วย เมื่อวางยาแล้วนำตัวไปทิ้งไว้ใกล้แยกปฐมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
9. คดีฆ่านายสมศักดิ์ ศรีจำปา ท้องที่ สภ.คลองวาฬที่มีการออกหมายจับไว้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนายนิรุตถูกจับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 16 เม.ย.55 และตำรวจนำตัวมาควบคุมไว้ที่ห้องขัง บก.ป.นั้น ผู้ต้องหาได้พยายามฆ่าตัวตายด้วยการนำสายไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลาง ที่เก็บไว้ห้องขังข้างๆมาผูกเข้ากับซี่ลูกกรงและแขวนคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตาย แต่สายไฟขาดทำให้ผู้ต้องหาหล่นลงมาหัวกระแทกพื้นแตกเล็กน้อย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรดูแลห้องขังได้ยินเสียงผิดสังเกตจึงรีบเข้า ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่ทราบเรื่องดังกล่าวต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ห้องขัง กองปราบที่มีผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งใส่เสื้อกร้ามสีแดงเคยผูกคอ ตายภายในห้องขัง และต่อมาก็มีผู้ต้องหาอีกรายหลายที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังแห่งนี้พยายาม ฆ่าตัวตายหรือถูกสิ่งเร้นลับรบกวน จากนั้นมาก็มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้

บุรุษพยาบาล วางยาคนไข้ 16 ศพ

19 มี.ค.55 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัยว่า คณะอัยการอุรุกวัยตั้งข้อหาฆาตกรรมกับบุรุษพยาบาล 2 คน วัย 39 และ 46 ปีตามลำดับ  จากหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก (ไอซียู ) เกี่ยวกับระบบประสาทของโรงพยาบาล 2 แห่ง ในคดีวางยาพิษผู้ป่วยจนถึงแก่ความตาย 16 ศพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

นายโรแลนโด โวเมโร ผู้พิพากษาที่รับผิดชอบคดีนี้ กล่าวว่า บุรุษพยาบาลทั้ง 2 คนไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว และแม้ทางการยังไม่อาจสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่นอนได้ แต่ 1 ในผู้ต้องสงสัยสารภาพว่า ได้วางยาพิษผู้ป่วย 11 ราย ส่วนผู้ต้องสงสัยอีกรายให้การว่าวางยาพิษผู้ป่วยไป 5 ราย โดยทั้งคู่สั่งซื้อยาพิษมาจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังมีเพื่อนหญิงคนสนิทของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง ถูกจับกุมในข้อหาปกปิดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปคดี

ขณะที่นางอิเนส มาสซิโอติ ทนายความของ 1 ในบุรุษพยาบาลให้สัมภาษณ์ว่า ลูกความของเธอจำเป็นต้องกระทำสิ่งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านั้นพ้นทุกข์

ด้านกระทรวงสาธารณสุขของอุรุกวัยออกแถลงการณ์ แสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีที่อาจกล่าวได้ ว่า เป็น “อาชญากรรมทางการแพทย์”

http://www.fanthai.com/lakorn/topic.php?id_news=32598

http://news.mthai.com/general-news/162129.html
http://www.dailynews.co.th/crime/22778
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000048017
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/356018.html
http://77.nationchannel.com/video/215459/
http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=376&d=186072

ในประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท ท้าวศรีสุดาจันทร์ และ ขุนชินราช ได้สมคบคิดกัน ลอบวางยาพิษปลงพระชนม์พระไชยราชา

ในประวัติของคลีโอพัตรา มีการสันนิษฐานว่า “พระนางได้ลอบวางยาพิษ ปโตเลมีที่ 14 ผู้เป็นอนุชาของตนเอง

ในละครทีวี “ผู้ร้าย วางยาข่มขืน .. บ่อย ๆ ”

เริ่มเผยธาตุแท้ให้เห็นแล้วสำหรับ ”เอส” วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ที่ในละคร ”พระจันทร์สีรุ้ง‘ ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่นางเอก ”แอฟ” ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ คิดไว้ แถมยังวางแผนหวังทำมิดีมิร้ายอีกต่างหาก

แนน ชลิตา เฟื่องอารมณ์ ใน “สืบลับรหัสรัก” รับบทเป็นคนวางยาเพื่อมอมเมาเหล่าบรรดาสาวก ในลัทธิให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด

http://www.ryt9.com/s/prg/284766

นักวางยาพิษในละครไทย

+ กลีบผกา แห่ง แรมพิศวาส วางยาเพื่ออยากได้สมบัติของสามี
+ บุหงา แห่ง ดงผู้ดี วางยาแม่สามีเพื่อสมบัติ
+ พิมพา แห่ง บริษัทบำบัดแค้น วางยาเพื่ออยากได้สมบัติของสะใภ้
+ ซูหลิง แห่ง หยกลายเมฆ วางยาเพื่ออยากได้สามีของเพื่อน และต้องการฆ่าลูกของเพื่อน
+ คุณระย้า แห่ง รอยรักรอยบาป วางยาเพื่อกำจัดลูกของเมียน้อย

http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/08/A8267329/A8267329.html


นายสุรชัย วิวัฒนชาติ อายุ 33 ปี อดีตสามีของรองนางสาวไทยอันดับสอง ปี 2537 วางยาข่มขืนพนักงานสาว

http://hilight.kapook.com/view/33345