การพิมพ์ X-Bar หรือ X bar ในเอกสาร

x bar in spss or digital logic
x bar in spss or digital logic

มีโอกาสทำสไลด์เรื่อง Karnaugh map
แล้วต้องใช้ค่า not X หรือ X’
การพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
มักใช้ X-Bar ที่มีเครื่องหมายขีดนอนด้านบนของตัวอักษร X
ซึ่งในโปรแกรม Powerpoint สามารถแทรก สมการ (Equation)
แล้วเลือก Accent แบบ Bar ก็จะได้ X-Bar ตามต้องการ
ในทางสถิติ มีการใช้ X-Bar
แทนความหมายคำว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
แต่ใน Digital Logic จะใช้ X-Bar แทน Not X
ถ้าใช้ตัวแปรว่า A ก็จะใช้ A-Bar แทน Not A

ขั้นตอนการพิมพ์ X-bar ใน MS Powerpoint
1. คลิ๊ก Insert ใน Menu bar
2. คลิ๊ก Equation
3. คลิ๊ก Insert new Equation
4. คลิ๊ก สามเหลี่ยม ใต้คำว่า Accent
5. คลิ๊ก แถวที่ 3 หลักที่ 2 เพื่อแทรกตัวอักษรแบบมี Bar
6. คลิ๊ก บนตัวอักษร แล้วพิมพ์ข้อความใต้ Bar

เกรดเท่าไร เป็นเงินเท่าไร แต่ แม่ไม่คิดเงิน

เกรดเฉลี่ย 3.0 เท่ากับคันเนี้ย
เกรดเฉลี่ย 3.0 เท่ากับคันเนี้ย

เห็น อ.เกียรติ แชร์เรื่อง “เกรดเฉลี่ยเทอมแรก” น่าสนใจ
ทีแรกว่าจะไม่คลิ๊กอ่านล่ะ
แต่เห็นว่าได้ 2.5 แล้วคิดเท่ากับเงินหมื่น จากภาพเห็นถึง 3.0
ก็เอะใจ ขึ้นมาตะหงิด ๆ สงสัยใครรู้ขึ้นมา
ว่า ถ้าได้เกรดเฉลี่ยสูงไปถึง 3.25 หรือ 4.0 แล้ว
น้องเค้าจะคิดว่าเท่ากับอะไรที่สูงกว่า MSX 1 คันนะ
พอดีข้อมูลที่ให้มาหยุดที่ 3.0 (CGPA : Cumulative Grade Point Average)

อันที่จริงเรื่องนี้นึกถึงเรื่อง “แม่ไม่คิดเงิน
สรุปคือ เด็กชายคิดค่าตัดหญ้า ค่าทำความสะอาดบ้าน เท่านั้น เท่านี้
แต่แม่หยิบปากกามาเขียนด้านหลังว่า
เก้าเดือนอุ้มทองไม่คิด และไม่คิดอีกเยอะแยะ
สุดท้าย ลูกก็บอกว่าไม่คิดตังล่ะ
http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5028
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=137222
http://www.2jfk.com/son_salary.htm

เกรดเฉลี่ยเทอมแรก
2.5 = 10,000
2.7 = 15,000
2.9 = ไอโฟน 7
3.0 = MSX 1 คัน
http://hilight.kapook.com/view/142303

การเขียน X-bar ใน word

1 ก.ย.53 ถ้าต้องการเขียน x-bar หมายถึง ค่าเฉลี่ย (average) ทำได้โดยการกดปุ่ม Ctrl-f9 แล้วพิมพ์คำว่า

EQ \O(x,ˉ)

จากนั้นกดปุ่ม Shift-f9 ก็จะพบกับสัญลักษณ์ X-bar ตามต้องการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเขียนรายงานการวิจัย สำหรับนำเสนอผลเชิงสถิติอย่างง่าย