ข้อมูลเปิด (Open Data) และเกี่ยวกับ data.go.th

ข้อมูลเปิด (open data)
ข้อมูลเปิด (open data)

Open Data

.. เคยอ่านวัตถุประสงค์ของ data.go.th แล้วก็ชื่นชม
ข้อแรก คือ ทำให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ  สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย ข้อมูลที่เปิดให้ Download จากเว็บไซต์พบว่า มีหลายรูปแบบ อาทิ excel, json และ xml แล้วบรรทัดสุดท้ายของหน้า About พูดถึง ข้อมูลเปิด ว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการได้

ท่านที่สนใจก็เข้าไปสืบค้นข้อมูลกันได้นะครับ
ที่ https://data.go.th/About.aspx

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

[เพิ่มเติม]
เกี่ยวกับข้อมูล Data ผมก็สนใจจึงทำโฮมเพจไว้หลายหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

http://www.thaiall.com/xml

http://www.thaiall.com/ajax

http://www.thaiall.com/lampang/index.php

http://www.github.com/thaiall

[Top Open Data]

ข้อมูลที่ถูก Download มากที่สุด คือ พิกัดตำบลจาก data.go.th
วันที่ 25 กันยายน 2560 พบมีคนเข้าชม จำนวนการเข้าชม 46423 ครั้ง
เป็นข้อมูลขอบเขตการปกครอง ของ กรมการปกครอง

ได้แฟ้มพิกัดตำบลของทั้งประเทศ
จำนวน 7768 รายการ จาก data.go.th มาในแฟ้ม tambon.xlsx
แล้วแปลงเป็น csv แต่เรียงตามรหัสตำบลเก็บในแฟ้ม tambon.csv
เลือกเฉพาะลำปางได้ 97 ตำบล เก็บในแฟ้ม tambon_lampang.csv
นับจาก tambon.xlsx ด้วย pivot table ในลำปางมี 97 ตำบล
สรุปว่ายืนยันข้อมูลว่าตรงกับรายการข้อมูลที่มีจริงใน tambon_lampang.csv
ตรวจตำแหน่งของ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
พบว่า latitude,longitude ไปตกกลางทุ่งนา
หลังศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง
ห่างทางหลวงไปหลายร้อยเมตร

ทั้งหมดเก็บไว้ที่ https://github.com/thaiall/lampang

บริการ chart ของ google ผ่าน ajax api


มีเพื่อน .. ต้องการทำรายงานจากข้อมูล แล้วนำเสนอผ่านเว็บเพจ
เมื่อประมวลผลก็จะเป็นข้อมูลเชิงสถิติ หรือสารสนเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องสำหรับสังคม การนำเสนอข้อมูลผ่าน chart เป็นเรื่องควรทำ เพราะดูง่ายกว่าเขียนอภิปรายสรุปผลแต่เพียงอย่างเดียว

https://google-developers.appspot.com/chart/interactive/docs/gallery

การนำเสนอ chart ในเว็บเพจมีกันหลายวิธี นั่งทบทวนการใช้ OFC (Open Flash Chart) อยู่พักหนึ่ง สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ เพราะ เส้นทางของ Flash ในอนาคต ดูจะตีบตันเหลือเกิน และ OFC ก็ไม่ได้พัฒนาต่อให้สมบูรณ์ ต่างกับ Google Chart ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเลือกใช้งานได้หลากหลาย ตามความต้องการของผู้ใช้

ตัวอย่าง google ajax api
ตัวอย่าง google ajax api

จากการทดสอบ code ที่ใช้นำเสนอข้อมูลใน chart แต่ละแบบ ได้เก็บตัวอย่าง code ไว้เป็นไฟล์ และเก็บภาพตัวอย่าง chart เพื่อจะได้เลือกนำมาใช้ และนำ code มาปรับแก้โดยง่าย
ระบบนี้ไม่ต้องมี server เพราะจะเรียกไปยัง google.com โดยส่งข้อมูลผ่าน javascript code ทำงานแบบ AJAX คือ ประมวลผลร่วมกันระหว่าง client กับ google server มีตัวอย่าง chart แบบต่าง ๆ ดังนี้

 

google_ajax_api_annotation.htm
google_ajax_api_area.htm
google_ajax_api_bar.htm
google_ajax_api_bubble.htm
google_ajax_api_calendar.htm
google_ajax_api_candlestick.htm
google_ajax_api_column.htm
google_ajax_api_combo.htm
google_ajax_api_diff.htm
google_ajax_api_donut.htm
google_ajax_api_gantt.htm
google_ajax_api_gauge.htm
google_ajax_api_geo.htm
google_ajax_api_histrogram.htm
google_ajax_api_line.htm
google_ajax_api_lineinterval.htm
google_ajax_api_map.htm
google_ajax_api_org.htm
google_ajax_api_pie.htm
google_ajax_api_scatter.htm
google_ajax_api_table.htm
google_ajax_api_timeline.htm
google_ajax_api_trendline.htm
google_ajax_api_wordtree.htm

dropdown list ที่ส่งผลต่อ dropdown list ชุดใหม่

browser incompatible
browser incompatible

12มี.ค.54 มีเพื่อนพัฒนาโปรแกรมเลือกข้อมูลผ่านเว็บเพจที่สามารถเลือกรายการข้อมูลที่เชื่อมกับระบบฐานข้อมูล ทำให้การเลือกครั้งแรกผ่าน dropdown list ส่งต่อกระบวนการไปแสดงรายการข้อมูลชุดใหม่ แล้วให้เลือกผ่าน dropdown list ชุดใหม่ ที่สัมพันธ์กับการเลือกครั้งแรก โปรแกรมนี้ทำงานได้มาโดยตลอด แล้วอยู่ ๆ ก็ใช้ไม่ได้ .. เป็นคำบอกเล่าของน้องนุช (จำได้ว่าเคยรับแจ้งไม่เป็นทางการมาก่อนหน้านี้ .. คราวนี้เจอตัวเป็น ๆ)
เมื่อผมตรวจสอบในรายละเอียดก็พบว่า Scriptไม่มีปัญหา เมื่อทำงานกับ IE6 แต่มีปัญหาเมื่อทำงานบน Firefox แสดงว่า Script ที่ใช้อยู่ไม่ compatible กับ browser รุ่นใหม่ ก็ต้องปรับ Script ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ เพราะทีมงานด้านซอฟท์แวร์จะลงโปรแกรมใหม่ให้กับผู้ใช้เสมอ หรือ Upgrade Web Browser เป็นรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้คือ Ajax ทำงานร่วมกับ PHP .. ผมก็ใช้เวลาหาข้อมูลระยะหนึ่ง จำได้ Script สำหรับทำให้ Ajax ทำงานกับ Textbox ได้ แต่การจะทำงานกับ Dropdown list ต้องเปลี่ยน code ในส่วนที่สัมพันธ์กับ div ก็ใช้เวลากว่าจะเห็นความเหมือนที่แตกต่างของ Textbox กับ Div

แล้ววันนี้ก็เคลียร์ Script ชุดนี้ได้ เพราะมีแผนจะนำไปใช้ในอีกระบบหนึ่ง ซึ่งผู้ใหญ่ร้องขอมาว่าอยากให้เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถิติของแต่ละคน และข้อมูลนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกใหม่ก็จะดึงมาเป็น Dropdown List ให้เลือก เพราะถ้าปล่อยให้กรอกเองก็จะคลาดเคลื่อน แต่ปัญหานี้ใช้ Dropdown List ที่ทำงานร่วมกับ Text Box มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaiall.com/ajax

ทดสอบ ajax กับ mysql พบปัญหาคำว่า form ผ่าน div

14 ก.ย.53 วันนี้ ปิดงานไม่ลง เพราะทดสอบการใช้ mysql update ในฟอร์มแบบ interactive แล้วทำงานร่วมกับ ajax กว่าจะพบว่า ส่งผลที่มีคำว่า form เข้าผ่าน div แล้วเป็นเหตุให้ไม่แสดงผล ก็ดึกพอดี จะแก้โปรแกรมต้นโค้ด 9137 ก็ไม่มีสมาธิซะแล้ว .. พักยกก่อนครับวันนี้ พบเหตุของปัญหาแล้วเพียงแต่ไม่ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งชุด ให้ทำงานร่วมกับ ajax ที่สมบูรณ์แล้ว up เข้า thaiall.com/ajax เท่านั้น
ต้นโค้ดจาก http://www.thaiall.com/perlphpasp/source.pl?9137