ความเห็นต่อ Windows 7 หลังเปิดตัวไม่กี่วัน

26 ต.ค.52 วันนี้ลูกศิษย์เธอชื่อ ฝน บ่นว่าใช้ Windows 7 แล้วเครื่องอืดขณะนำเสนอโครงงานจบ กรณีศึกษาสถานพยาบาลบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (ซึ่งทีมอาจารย์ไม่ถือว่าเป็นข้อแก้ตัว) เดิมใช้ Windows XP เครื่องทำงานได้ค่อนข้างเร็ว ผมก็ยกตัวอย่างว่า “ผมขับรถเก่าอยู่คันหนึ่ง แล้วก็มีรถออกมาใหม่ ไม่เห็นจะต้องไปหาซื้อรถใหม่เลย” คงต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นมาก ๆ ถึงจะทำให้ผมเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ได้ เรื่องการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการก็เช่นกัน หากเปลี่ยนแล้วไม่คุ้ม หรือไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรที่คาดไม่ถึงบ้าง ก็คงต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล เพราะทรัพยากรของมนุษย์ส่วนใหญ่มีอยู่อย่างจำกัด การวิ่งไล่ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยขาดเหตุผลที่หนักแน่น ผมว่าเหนื่อยนะครับ
     วันที่ 25 ต.ค.52
ไปพบงานเปิดตัว Windows 7 ที่ Robinson Airport จ.เชียงใหม่ พบว่ามีออกมา 5 รุ่นแบ่งตามกลุ่มลูกค้า และราคา คือ Ultimate, Professional, Home premium, Home Basic และ Starter

เตรียมอบรมอีเลินนิ่งด้วยมูเดิ้ล

ภาพครูมูเดิ้ล
ภาพครูมูเดิ้ล ที่ 2 จากซ้าย คือ ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ส่วนขวาสุดคือ อ.ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น

15 ต.ค.52 เตรียมสอนมูเดิ้ล (moodle) ทำให้พบข้อผิดพลาดในเว็บสอนมูเดิ้ลเดิมหลายจุด และขาดรายละเอียดสำคัญที่จะใช้บรรยายในวันที่ 19 ต.ค.52 ร่วมกับ อ.ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น ส่วนหนึ่งที่ปรับปรุงคือเพิ่มภาพถ่ายของวิทยากรคู่ที่จะร่วมนำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอีเลินนิ่ง วัตถุประสงค์ของการอบรมอีเลินนิ่งครั้งนี้ คือ 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) และสามารถประยุกต์ใช้ ในระบบการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างและนำเสนอบทเรียนสำหรับ E-learning ด้วยตนเองและใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 3) เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
     กิจกรรมการอบรมอีเลินนิ่ง 1 วัน ประกอบด้วย 1)บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเลินนิ่ง 2)สมัครเข้าเป็นสมาชิกของระบบ 3)ฝึกใช้งานระบบในบทบาทนักเรียน 4)ฝึกนำเอกสารเข้าสู่ระบบในฐานะครู ทำกิจกรรม และการประเมินการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 5)สร้างเครือข่ายครูผู้พัฒนาอีเลินนิ่งมหาวิทยาลัยโยนก 6)เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย
+ http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm
+ http://class.yonok.ac.th

แก้ postfix ให้รับอีเมลยืนยันจาก thailis

1 ต.ค.52 อ.อัศนีย์ ณ น่าน ประสานโครงการ Thailis แล้วสมัครสมาชิกเป็นผู้ใช้ เพื่อสืบค้น fullpaper research ฉบับเต็ม เพราะการดำเนินการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจำเป็นต้องมีขั้นตอน และใช้เวลา จากนั้นคุณธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ สมัครเป็นผู้ใช้ด้วย e-mail gmail.com ก็ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร และสืบค้นได้ตามปกติ แต่คุณอนุชิต ยอดใจยา และผมสมัครด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับอีเมลยืนยันใดเลย ซึ่งปัญหานี้เป็นไปได้ 2 กรณีคือ 1)thailis server ไม่ส่งเข้ามหาวิทยาลัย 2)server มหาวิทยาลัยมองเป็น bad mail จากข้อสงสัยข้อที่ 2 จึงเข้าไปตรวจ mail log ของคุณอนุชิต ยอดใจยา ก็พบข้อความว่า “Sender address rejected: Domain not found” และพบว่าเครื่องส่ง mail ของ thailis ถูกปฏิเสธ วิธีแก้ไขที่ง่ายคือแก้ที่ตัวเรา ถ้าแก้ที่ต้นเหตุอาจต้องคุยกันยาว
      ดำเนินการแก้ปัญหา 1)เข้าห้อง /etc/postfix ใน mail server 2)เปิดแฟ้ม main.cf ด้วย vi 3)พบค่า config ว่า smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain 4)ยกเลิกค่าในข้อ 3 5)reboot server ก็จะได้รับ email จาก thailis ตามปกติ ทำตาม 5 ขั้นตอนข้างต้น ผมก็สืบค้นงานวิจัย และ download fullpaper research ได้แล้ว ผลการทดสอบ download พบบทความเรื่อง scorm ของ อ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา ซึ่งเป็นงาน scan จากเอกสารขนาด 5 หน้า
+ http://tdc.thailis.or.th/tdc/

แก้ปัญหาบล็อกเว็บด้วย port 8080

p808030 ก.ย.52 รับแจ้งจากอาจารย์อวุโสว่าพบปัญหาเข้าเว็บเพจที่ใช้ frame ในบางเว็บไซต์ไม่ได้ ทดลองติดตั้ง java runtime 6 ปัญหาก็ไม่หายไป เมื่อ view source แล้วพบ error message ว่า browser ไม่สนับสนุน ก็คิดว่า ต้องลง browser รุ่นใหม่ จึงจะใช้งานได้ ลองติดตั้ง ie8 ก็ยังเข้าไม่ได้ ..
     อีกสักพัก ผมก็ไปทดสอบกับเครื่องในห้องปฏิบัติการ พบว่า เข้าเว็บไซต์ที่เป็นปัญหาได้ปกติด้วย account ของผมที่มีระดับเป็น admin จึงนึกขึ้นได้ว่า account ที่ใช้ทดสอบที่เครื่องอาจารย์อวุโสนั้น เป็น account ระดับ user เมื่อตรวจสอบลึกลงไปก็พบว่า สิ่งที่แตกต่างของเว็บไซต์ดังกล่าวกับเว็บไซต์ทั่วไปคือเปิด port 8080 ซึ่งเป็น default port ของ java server ทั่วไป เมื่อคุณอนุชิต ยอดใจยา เข้าไปยกเลิกการปิด port ดังกล่าวจาก dhcp server ก็มีผลให้ account ใดใดในระบบสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้
+ http://iutcerral.univ-lyon2.fr/conftool/
+ http://it.yonok.ac.th/anuchit/jre-6u14-windows-i586.zip
+ http://www.thaibg.com
+ http://ie6update.kapook.com/ie8_download.php

เล่าเรื่อง catcdma ฟังจากเชียงใหม่ 2009

catcdma
catcdma

24 ก.ย.52

ท่านอธิการมอบให้ผมไปร่วมประชุม CAT@North 2009 “IT CAT @ IT YOU”  09.00น. – 12.00น. ณ ห้องล้านนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับ security และบริการ ผมจึงเสนอให้ นายอนุชิต ยอดใจยา และนายธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ ร่วมเดินทางไปด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องขอเบิก เพราะผู้รับผิดชอบการเดินทาง และอาหารกลางวันคือ บมจ.กสท โทรคมนาคม เมื่อกลับมาผมได้ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และเขียนบทความ 1 เรื่อง เกี่ยวกับ CAT CDMA ลงนสพ.ฅนเมืองเหนือ ดังนี้

            ซีดีเอ็มเอ (CDMA = Code Division Multiple Access) คือ รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ใช้ได้ทั้งเสียงและข้อมูลดิจิทอล เป็นบริการมัลติมีเดียไร้สายความเร็วสูง ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Qualcomm ระบบนี้จะแปลงคลื่นเสียงไปเป็นข้อมูลดิจิทอล และเข้ารหัสเฉพาะเพื่อใช้งานแต่ละครั้ง จากการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2009 ซึ่งมหาวิทยาลัยโยนกได้รับเชิญไปร่วมงานในฐานะลูกค้า Leased Line ทำให้ทราบว่ามีบริการมากมายที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล สำหรับบริการ CATCDMA นั้น เจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่าถ้าต้องการใช้บริการควรสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพื้นที่ให้บริการ หรือเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ตั้งเสาสัญญาณด้วยตัวเองที่ www.catcdma.com
            ความแตกต่างของ CATCDMA กับบริการจากค่ายอื่น มี 3 เรื่องที่ชัดเจน คือ 1)ความเร็วสูงสุดถึง 3.1 Mbps ซึ่งสูงที่สุดในบริการลักษณะใกล้เคียงกัน และ 2)ค่าบริการที่ถูกมากสำหรับโปรโมชั่นแจ่มอินเตอร์ ถ้าโทรในเครือข่ายนาทีละ 10 สตางค์ นอกเครือข่ายนาทีละ 50 สตางค์ หรือโทรไปต่างประเทศนาทีละ 4 บาท และ 3)ไม่จำกัดเรื่องสถานที่ในการเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Modem หรือ AIR Card เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือเน็ตบุ๊ค  ผู้ใช้จะอยู่ที่บ้าน ร้านอาหาร ที่ทำงาน หรือระหว่างการเดินทางก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ติดขัด เรียกว่าใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยความเร็วสูงตลอดเวลาอย่างแท้จริง
            ความแตกต่างของ Wi-Fi ที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กับ CATCDMA คือ จุดกระจายสัญญาณของ Wi-Fi Access Point รุ่นมาตรฐานมีรัศมีประมาณ 100 เมตร และความเร็วประมาณ 54 Mbps ผู้ให้บริการ Wi-Fi อาจเป็นองค์กร สถาบันการศึกษา ร้านอาหาร หรือส่วนราชการ แต่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ CDMA ในประเทศไทย คือ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพียงรายเดียว ซึ่งมีรัศมีกระจายสัญญาณของ Cell site CDMA อยู่ที่ประมาณ 10 กิโลเมตร ครั้งต่อไปถ้าท่านจะต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ น่าจะหันไปมองโทรศัพท์ CDMA ที่มีโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลายตามการใช้งานที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ถ้าโทรศัพท์ยังไม่ชำรุดก็ยังไม่ต้องรีบเปลี่ยน เพราะเชื่อได้ว่ารออีกสักระยะก็จะมีโปรโมชั่นที่ดีกว่ามาให้เลือก และราคาของ Air Card ก็น่าจะลดลงมาให้คนธรรมดาซื้อหามาใช้ได้

แก้ไขการส่งเมลจาก hotmail.com ไม่เข้าองค์กร

18 ก.ย.52 คุณเรณู อินทวงศ์ แจ้งว่าส่งต่อ (forward) แฟ้มแนบ 7 MB เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ คุณอนุชิต ยอดใจยา ได้ทดสอบ พบว่า แฟ้มที่ขนาดไม่ถึง 5 MB ส่งได้ ถ้าสูงกว่า 5 MB จะส่งไม่เข้า และเด้งกลับไป hotmail.com ในเวลาอันสั้น จึงดำเนินการค้นหาข้อมูล และทดสอบในหลายกรณีดังนี้ 1)พบว่า Windows Live Hotmail ไม่ได้รองรับการแนบไฟล์บางประเภท ทำให้ผู้รับอีเมลจะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดสิ่งที่แนบได้ แฟ้มที่อนุญาต เช่น .zip .rar .doc เป็นต้น ส่วนแฟ้มที่ไม่อนุญาต เช่น .asp .bas .bat .mdb .mde .tmp .url .vb .vbe .vbs .exe เป็นต้น ถ้าพยายามแนบแฟ้มจาก  hotmail.com จะพบคำว่า “เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณและความปลอดภัยของบุคคลอื่น คุณไม่สามารถแนบไฟล์ที่มีนามสกุลนี้” 2)ขนาดแฟ้มแนบต่อครั้งมิใช่ต่อแฟ้ม มีขนาดสูงสุดไม่เกิน 10 MB 3)ทดสอบส่งอีเมลขนาด 7 MB จาก hotmail.com ของคุณเรณู  ถึงมหาวิทยาลัย พบข้อความว่า “Delivery Status Notification (Failure)” ตอบมาจาก postmaster@mail.hotmail.com เมื่อค้นหาจาก google.com พบมากกว่า 1 ล้านเว็บเพจ เมื่ออ่านในแฟ้มที่แนบกลับมาคือแฟ้ม ATT00001 พบคำว่า “Size greater than allowed by Remote Host” จึงมั่นใจว่าปัญหาอยู่ที่ Remote Host หรือเครื่องของผมเอง 4)ผมเข้าไปตรวจสอบ postfix ด้วย postconf -n แสดงค่าที่ config และ postconf -d แสดงค่าปริยาย จึงได้ข้อสรุปจากการทดสอบว่า ต้องแก้แฟ้ม /etc/postfix/main.conf   โดยเพิ่ม message_size_limit = 51000000 เพื่อขยายการรับต่อฉบับเป็น 50 MB แม้ค่าปริยายของ message_size_limit = 10240000 ก็ไม่มีผล จึงรับขนาด 7 MB ไม่ได้ในตอนแรก สรุปว่า Forward แฟ้ม 7 MB จาก hotmail.com เข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วแต่ผลการทดสอบมี delay นิดหน่อย

ทดสอบหลังใช้ @platinumcyber

speedtest
speedtest

17 ก.ย.52 ทดสอบความเร็วกับ totisp.net หรือ YONOK ให้ผลไม่ต่างกัน เพราะอยู่ในประเทศไทยเหมือนกัน พบว่า Download เป็น 1512 Kbps และ Upload เป็น 425 Kbps นี่เป็นการทดสอบหลัง Upgrade เป็น @platinumcyber ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า ถ้าได้ 3 Mbps มีค่าบริการ 590 บาทต่อเดือน แต่ถ้าไม่ได้ให้มาติดต่ออีกครั้งจะเสีย 490 บาทต่อเดือนสำหรับ 2 Mbps ผลทดสอบคาดว่าระยะของบ้านผมอาจไม่อยู่ในรัศมีบริการของ 3 Mbps ก็ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าห่วง เมื่อก่อนใช้ Modem ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้บนความเร็ว 56 Kbps แล้วนี่ปาไปตั้ง 1500 Kbps ทำไมจะต้องมีปัญหาด้วยนะ ทดสอบอย่าง video.sanook.com หรือ video.mthai.com  หรือ movie.kapook.com ก็เร็วเหมือนดูภาพยนต์เลย เช่น Clip ประเภท HD ก็เปิดได้ปกติ ไม่ประสบปัญหาใดใด แต่ทดสอบกับต่างประเทศ คือ Hongkong พบว่า Download เป็น 60 Kbps และ Upload เป็น 40 Kbps ซึ่งเป็นผลการทดสอบตามปกติ ตั้งแต่ตอนทดสอบกับความเร็ว 1 Mbps ที่ผมมีอยู่เดิม คิดจะแก้ปัญหาด้วยการหา Proxy ซึ่งเป็นช่องทางออกต่างประเทศที่เร็ว ๆ หน่อย ก็หาไม่พบ เพราะคงไม่มีใครใจดียอมให้ใช้เป็นช่องทางออกต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีเงื่อนไขใดใดเป็นแน่
+ http://www.totisp.net

ทดสอบ bestcyber ก่อนใช้ platinumcyber

ทดสอบความเร็ว
ทดสอบความเร็ว

15 ก.ย.52 ได้รับจดหมายจาก tot ว่าสามารถ upgrade speed internet ที่บ้าน จาก 1Mbps/512Kbps เป็น 3 Mbps/512Kbps แต่จ่าย 590 บาท เท่าเดิม แต่ถ้าบ้านไม่อยู่ในรัศมี ก็จะลดเหลือ 490 บาทที่ความเร็ว 2Mbps/512Kbps ก่อน upgrade จาก @bestcyber เป็น @platinumcyber โดยมี user และ password เป็นเบอร์บ้าน 9 หลัก จึงใช้ speedtest.net เมื่อวันที่ 15 ก.ย.52 ทดสอบความเร็วก่อนผล การ upgrade จะมีผล คือ 1)ทดสอบความเร็วกับเครื่องบริการ 2 เครื่องในประเทศ ซึ่งผลการทดสอบใกล้เคียงกันพบว่า download 0.88Mbps และ upload 0.43Mbps (Suksonhost.com) 2)การทดสอบกับ Malasia 2 ครั้ง พบว่า Download 50 Kbps และ Upload 80 Kbps (Vdslnetwork.com) 3)การทดสอบกับ DC พบว่า Download 60 Kbps และ Upload 90 Kbps (speedtest.net)

ลบปุ่มบันทึกจาก phpbb

14 ก.ย.52 ระบบเว็บบอร์ด phpbb ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกไซเบอร์ มาวันนี้คุณธรณินทร์ สุรินทร์ปันยศ ทีมงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกใช้ phpbb3 เพื่อบริการเว็บบอร์ดในมหาวิทยาลัย (อีกครั้ง) ซึ่งเป็นระบบที่สำนักงานจังหวัดฯ เคยติดตั้งเมื่อหลายปีก่อนเช่นกัน และผมติดตั้ง pnphpbb2 ใน thaiabc.com ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.48 ซึ่งตอนนั้นผมเลือกใช้เป็นส่วน plug-in ใน postnuke ส่วนรุ่นใหม่คือ phpbb3 ใน thaiabc.com นั้นมีตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.51 มาวันนี้พบว่าผู้ใช้มีปัญหาการเลือกกดปุ่มระหว่าง บันทึก กับ ตั้งกระทู้ หากกดปุ่ม บันทึก ก็จะกลายเป็นกระทู้ฉบับร่าง หากจะนำมาตั้งเป็นกระทู้ ก็จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน จึงตัดสินใจยกเลิกปุ่มนี้ออกไป
     วิธีการลบปุ่มบันทึก เริ่มจากก็นั่งหาแบบมองด้วยตาเปล่าในระบบแก้ template ของ phpbb3 กับคุณ bank แต่มองไม่เห็น จึงต้องใช้วิธีกดปุ่มตั้งกระทู้ และ view source จนพบคำว่า save แล้วใช้ search ของ windows หาคำว่า save ใน folder phpbb3 ของ thaiabc.com พบในแฟ้ม posting_editor.html บรรทัดที่ 184 แล้วก็ลบทั้งบรรทัด บรรทัดที่ลบคือ <!– IF S_SAVE_ALLOWED –> <input type=”submit” accesskey=”k” tabindex=”8″ name=”save” value=”{L_SAVE}” />&nbsp; <!– ENDIF –>
     เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องเกรงว่าผู้ใช้มือใหม่จะกดปุ่ม บันทึก แล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้วโทรมาถามกันบ่อย ๆ หรือไม่ก็บอกว่าระบบผิดพลาดแล้วบ่นอยู่ในใจคนเดียว สิ่งที่ทีมงานเกรงว่าจะเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ปัญหาที่ hotmail.com เปลี่ยนนโยบายเรื่อง security ขอให้กรอก captcha บ่อย ๆ ผู้ใช้ก็มาบอกว่าเป็นความผิดพลาดของระบบอีเมลมหาวิทยาลัย ผมก็ถึงกับอึ้งว่า .. ทุกสาเหตุของปัญหามาจากสำนักไอทีหรือนี่ ก็คงเป็นหน้าที่ที่ทีมงานต้องช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และหามาตรการป้องกันในแต่ละปัจจัยเสียงกันไปให้ครบเท่าที่จะสามารถทำได้

ป.4 เขียนโปรแกรม

7 ก.ย.52 ถ้ามีคนพูดว่านักเรียน ป.4 เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน หลายคนก็คงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เริ่มสอนนักเรียนวาดรูปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้น ป.1 เมื่อมีพื้นฐานการใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ การใช้เมนูบาร์ ไฟล์เมเนเจอร์ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การคัดลอกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาทำรายงานส่งครู การวาดรูปด้วยไมโครซอฟท์เพนท์ แล้วก็สอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโลโก้ (Logo Writer) ในชั้น ป.4
     การเขียนโปรแกรมนั้นเปรียบเสมือนการเขียนขั้นตอนหรือระบบหรือกระบวนการ ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ อาจารย์ศศิวิมล แรงสิงห์ มหาวิทยาลัยโยนก จัดให้มีการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองทั้งในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาความสมเหตุสมผลของหลักฐานประกอบเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้แต่ละข้อ และพบว่าสิ่งแรกที่ต้องทำในหลายตัวบ่งชี้คือการมีระบบ ดังนั้นการปูพื้นฐานการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนตั้งแต่ระดับประถม จะทำให้เยาวชนของชาติมีคุณภาพและเข้าใจหลักข้อแรกของการทำงานเมื่อโตขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดให้มีขึ้นในสถาบันการศึกษาทุกระดับดังเช่นตัวอย่างข้างต้น ที่ต้องเริ่มต้นการทำงานด้วยการเขียนระบบหรือขั้นตอนการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
     เนื้อหาการเรียนการเขียนโปรแกรมของนักเรียน ป.4 เริ่มต้นจาก 1)การสอนให้พวกเขาอ่านโจทย์ให้เข้าใจ แล้ววางแผนแก้ปัญหาจากโจทย์หรือตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่กำหนดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ถ้านักเรียนคนใดอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจไม่สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานได้ก็คงล้มเหลวที่จะทำตัวบ่งชี้นั้นสำเร็จลงได้ ถ้าวางแผนได้อย่างเป็นระบบก็จะ 2)เข้าสู่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ 3)พร้อมการตรวจสอบและแก้ไขในทันที เมื่อพบข้อผิดพลาด 4)หากทำได้แล้วก็จะเรียนรู้ประเด็นปัญหาใหม่ วางแผนแก้ปัญหาใหม่ ดำเนินการและแก้ไข อย่างนี้เรื่อยไป ตามวงจร PDCA (Plan Do Check Action) เมื่อเรียนต่อไปในชั้นประถม 5 และ 6 ต้องเรียนไมโครซอฟท์เวิร์ด เอ็กเซล เขียนเว็บเพจ ตัดต่อวีดีโอหรือจัดทำสื่อมัลติมีเดียจากกรณีศึกษาในชุมชน เป็นต้น นี่เป็นภาพที่ผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งมองเห็น กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้
+ http://www.thaiall.com/logo/logowr.zip
+ http://www.dosbox.com