ปรับ Config ของระบบ Windows เบื้องต้น (1)

มีโอกาสปรับระบบ Windows XP V.2002 SP2 (2006 V7)
ในเครื่อง Desknote ECS RAM 128 CPU 1.0 GHz ให้ทำงานเร็วขึ้น
1. เปลี่ยน Background เป็นพื้นสีเดียว ไม่ใช้ภาพ
2. Control Panel, System, Performance and Maintenance, System
– Automatic Updates, Turn off Automatic Updates
– Uncheck :Allow Remote Assistance invitation
– Check : Turn off System Restore
3. Control Panel, System, Performance and Maintenance
– Power Options, Hibernate Tab,
– Uncheck : Enable hibernation
– Power Schemes Tab, Turn off monior = Never
4. Control Panel, Date,Time,Language ..
– Regional and Language Options
– Languages Tab
– Check : Install files for Complex script (Thai)
– Languages Tab, Details, Add, Thai
5. Start, Run, Msconfig
– Uncheck : MsnMsgr