เทคโนโลยีรอบตัวเรา « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

บันทึกใน ‘เทคโนโลยีรอบตัวเรา’

ปรับปรุงฟอร์มตามรหัสผู้ใช้ด้วย PHP รุ่น 1

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, June 28th, 2011

28 มิ.ย.54 มีโอกาสพัฒนาโปรแกรม เรียกว่า โปรแกรมรุ่นหนึ่งสำหรับสร้างฟอร์มปรับข้อมูลตามรหัสผู้ใช้ เขียนด้วย PHP4 บน IIS6 สำหรับระบบ TQF มี 4 โปรแกรม คือ
1. โปรแกรมรับรหัสผู้ใช้ (index.php)
2. โปรแกรมตรวจรหัส และแสดงข้อมูลในฟอร์ม (user.php)
3. โปรแกรมปรับปรุงข้อมูล (update.php)
4. โปรแกรมออกจากระบบ (logout.php)

<form action=”user.php” method=”post”>
<input name=”fuser” value=”">
<input name=”fpasswd” type=password value=”">
<input type=”submit” value=”เข้าใช้ระบบ”>
</form>

<?
session_start();
$mysql_db = “tqf”;
$mysql_user = “root”;
$mysql_password = “yourname”;
if (isset($_REQUEST['fuser']) &&
$_REQUEST['fuser'] == “myname” && $_REQUEST['fpasswd'] == “mypass”) {
$_SESSION['suser'] = $_REQUEST['fuser'];
}
if (!isset($_SESSION['suser'])) header(“Location: index.php”);
// ====
$query    = “select * from tqf1″;
echo “<form action=update.php method=post>”;
$connect = mysql_connect(“localhost”, $mysql_user , $mysql_password);
mysql_query(“set names tis620″);
$result = mysql_db_query($mysql_db,$query);
if ($result) {
while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
echo ‘<textarea name=t101 rows=5 cols=80>’. $object->t101 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t102 rows=5 cols=80>’. $object->t102 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t103 rows=5 cols=80>’. $object->t103 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t104 rows=5 cols=80>’. $object->t104 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t105 rows=5 cols=80>’. $object->t105 . “</textarea><br />”;
}
echo “<br/><input type=submit value=’ปรับปรุง’></form>”;
}
mysql_close($connect);
?>
<a href=logout.php>logout</a>

<?
session_start();
$mysql_db = “tqf”;
$mysql_user = “root”;
$mysql_password = “yourname”;
if (isset($_SESSION['suser'])) {
$query    = “update tqf1 set
t101=’”. $_POST["t101"] .”‘ ,
t102=’”. $_POST["t102"] .”‘ ,
t103=’”. $_POST["t103"] .”‘ ,
t104=’”. $_POST["t104"] .”‘ ,
t105=’”. $_POST["t105"] .”‘
where user =’”. $_SESSION['suser'] . “‘”;
$connect = mysql_connect(“localhost”, $mysql_user , $mysql_password);
mysql_query(“set names tis620″);
$result = mysql_db_query($mysql_db,$query);
echo $query;
mysql_close($connect);
header(“Location: user.php”);
}
header(“Location: index.php”);
?>

<?
session_start();
session_destroy();
header(“Location: user.php”);
?>


ช่วยควบคุมการนำเสนอจากล่างเวที (itinlife295)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, June 26th, 2011
remote assistance

remote assistance

26 มิ.ย.54 มีคำถามจากเพื่อนว่า ถ้าผู้นำเสนอที่ยืนอยู่บนเวทีมีทักษะในการควบคุมการนำเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ไม่ชำนาญ แต่ผู้นำเสนอเป็นผู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาในสถานการณ์นั้นที่สุด ทางเลือกคือหาวิธีควบคุมโปรแกรมนำเสนอไปพร้อมกับการนำเสนอของผู้นำเสนอ โดยมีผู้ช่วยที่อยู่ล่างเวทีเป็นผู้ใช้โปรแกรมนำเสนออีกคนหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมแบบนี้มิใช่เรื่องปกติที่จะเกิดขึ้น แต่ในบางสถานการณ์จะปล่อยให้เกิดความผิดพลาดโดยไม่มีแผนการควบคุมไม่ได้

ทางออกมีหลายทาง ถ้าเป็นวิธีที่สมบูรณ์ คือ การควบคุมคอมพิวเตอร์ของผู้นำเสนอจากระยะไกล (Remote Control) เช่น การใช้โปรแกรม LAN School หรือ NetOp School ดังที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ต์หรือโรงเรียนใช้ในการควบคุมติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ หรือใช้โปรแกรม Remote Assistance ที่มีมากับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้นำเสนอไปพร้อมกัน แต่วิธีที่ง่ายกว่า คือ ใช้ Keyboard หรือ Mouse ไร้สายช่วยควบคุมการกดปุ่มของผู้นำเสนอ อาทิ ปัญหาการเลื่อนสไลด์เกินกว่าที่ผู้นำเสนอพูดก็จะได้ถอยกลับไปยังสไลด์ที่กำลังกล่าวถึงทันที

อีกวิธี คือ การต่อจอภาพเพิ่มออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ล่างเวที โดยบนเวทีจะมีเฉพาะจอภาพให้ผู้นำเสนอได้เห็น ส่วนผู้ช่วยจะควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ล่างเวที แต่ผู้นำเสนอยังมีเลเซอร์พอยท์เตอร์ใช้ควบคุมการเลื่อนสไลด์บนเวทีเหมือนเดิม ในกรณีเกิดข้อผิดพลาดก็จะแก้ไขโดยผู้ช่วยได้ทันที  การควบคุมในที่นี้เป็นเพียงแผนการควบคุมทางเทคนิค ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร แต่สาระสำคัญ คือ คำพูด เนื้อหาในสไลด์ กิจกรรม และอวจนภาษาของผู้ส่งสารยังเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นเดิม การใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม จะสนับสนุนให้การนำเสนอมีความสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้


องค์ประกอบสำคัญ 360 องศา ของรูปแบบการศึกษาที่ดี

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, June 26th, 2011
คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์

25 มิ.ย.54 ในงานปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตภาคเหนือโยนก .. คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “องค์ประกอบสำคัญ 360 องศา ของรูปแบบการศึกษาที่ดี” มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1) องค์ความรู้
(Knowledge / Lectures)
2) การถ่ายทอดความรู้
(How to teach / Teaching Techniques)
3) ผู้รับความรู้
(Students / Learners)
4) ผู้บริหาร (Administrators)


ทดสอบ Skype june 2554

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, June 25th, 2011
ทดสอบ skype

ทดสอบ skype

25 มิ.ย.54 หลังติดตั้ง Skype ก็ต้อง Signup แล้ว Signin เมื่อเลิกใช้ก็ Signout ในการ Signup จะขึ้นหัวว่า create a new skype account ผมใช้ชื่อว่า ajarnburin (blog) การสมัครไม่ต้องยืนยันผ่าน e-mail ก็ใช้งานได้ครับ .. สรุปว่าผลการทดสอบสื่อสารระหว่าง Notebook และ PC ไม่มีปัญหา คาดว่าในอนาคตจะสื่อสารในครอบครัวด้วยวิธีนี้ เพราะในอดีตใช้ MSN ทำ Video Call ข้ามจังหวัดแล้วไม่สำเร็จ แต่ทดสอบที่บ้านไม่มีปัญหา เมื่อใดที่ออกต่างจังหวัดก็จะมีปัญหาทุกครั้งไป วันนี้ทดสอบใช้ Video Call ที่บ้าน ระหว่าง PC กับ Notebook ก็เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาครับ

เริ่มทดสอบก็ค้นหาคนชื่อ thaiall (blog) เมื่อพบก็กดปุ่ม Add contact แล้วก็ Send Request เมื่อกลับเข้าจอหลักของ Skype ก็พบรายชื่อเพื่อนที่เพิ่มใหม่ คลิ๊กชื่อด้านซ้าย แล้วคลิ๊กปุ่ม Call ส่วนเพื่อนที่ได้รับคำร้องขอเป็นเพื่อก็ต้องกดปุ่ม Add to Contact เพื่อรับเป็นเพื่อน .. เมื่อ thaiall ขอติดต่อกับ ajarnburin ผู้รับก็ต้องคลิ๊ก Answer หากต้องการส่ง Video ก็ต้องคลิ๊กที่ภาพ Video บนเมนูบาร์

จุดเด่นของ skype คือทำ video full screen ได้ และเป็นที่นิยมครับ
การทดสอบครั้งแรกที่  http://www.thaiall.com/blog/burin/878/


ภาพปกนิตยสารด้วยการซ้อนภาพ ภาษา PHP

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, June 19th, 2011
merge image by php

merge image by php

19 มิ.ย.54 อ.พจน์ เล่าให้ฟังว่า ท่านใช้บริการ magmypic.com ทำให้ได้ภาพปก magazine สวย ๆ เป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้ผมสนใจเรื่องนี้

แล้วผมก็สนใจ เข้าไปทดสอบ และค้นข้อมูลเพิ่มเติม ผลการทดลองใช้อยู่ใน thaiall.com/actress/joom.htm จากนั้นก็ต่อยอดมาทดสอบเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ทำการ Merge ภาพ 2 ภาพ คือ กรอบรูป และภาพผู้หญิง ก็พบว่า ได้ผลเป็นไปในแทนเดียวกับ magmypic.com ส่วนการประยุกต์ต่อไปคือ การทำเป็น fb application ให้เพื่อน ๆ ได้ใช้บริการส่งรูปที่อยู่ใน fb เข้ามาในระบบ ซึ่งเคยเห็นบริการแบบนี้อยู่มากมาย ถ้าลองทำในแบบไทยไทย ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย .. แต่คงต้องพักไว้ก่อน เพื่อน ๆ สนใจโค้ด php จะลองเอาไปทำก็ได้ครับ ปัญหาคือ ต้องทำภาพ mag01.gif ให้เป็นภาพโปร่งใส ของผมใช้โปรแกรม iview ช่วยจัดการส่วนนี้ .. มิเช่นนั้นผลการซ้อนภาพจะมีปัญหาครับ

<?
$user = ‘user.jpg’;
$frame = ‘mag01.gif’;
$dest = imagecreatefromgif($frame);
$src = imagecreatefromjpeg($user);
$src_new = imagecreatetruecolor(280, 350);
list($width, $height) = getimagesize($user);
imagecopyresized($src_new, $src, 0, 0, 0, 0 , 280, 350, $width,$height);
imagecopymerge( $src_new, $dest, 0, 0, 0, 0, 280, 350, 100);
header(‘Content-Type: image/jpeg’);
imagegif($src_new);
imagedestroy($dest);
imagedestroy($src);
imagedestroy($src_new);
?>

http://www.thaiall.com/mag/merge.php
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.213477228691078.52727.100000864060918

25 ก.พ.56 ปรับบริการของโฮมเพจหน้าปกนิตยสาร (magazine cover)
http://www.thaiall.com/mag

หน้าปกนิตยสาร (magazine cover)

หน้าปกนิตยสาร (magazine cover)


ติดตั้ง Cheqa3 ทับ Cheqa2

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, June 15th, 2011
cheqa version 3

cheqa version 3

15 มิ.ย.54 ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งต้องใช้งานเว็บไซต์ CHEQA เพื่อส่งข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ สกอ. และระบบ Cheqa ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 2550 – 2552 มีระบบ Cheqa รุ่น 2 ที่เปิดให้มหาวิทยาลัย Download ไปติดตั้ง และใช้งานในมหาวิทยาลัย เพื่อความง่ายในการบริหารจัดการ
ในปีการศึกษา 2553 มี Cheqa รุ่น 3 ที่ต้องนำมาใช้งานตามเกณฑ์ที่ออกมาใหม่ ในกรณีนี้ผมใช้วิธีการติดตั้งทับลงไปใน Cheqa รุ่น 2 เพราะไม่มีข้อมูลเดิมอยู่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ติดตั้ง .net 4.0 2) กู้คืนฐานข้อมูล Database เข้า SQL Server 3) ติดตั้ง Script ลงไปใน Web Server
เมื่อติดตั้งเสร็จก็ทดสอบ พบปัญหาดังนี้ 1) Error เพราะ Default Server ไม่ได้เปลี่ยนจาก .net จาก 2.0 เป็น 4.0 2) not found เพราะไม่ได้ start web service : .net 4.0 ใน IIS 3) การลงทะเบียนกับ mua.go.th เพื่อรับ web.config กำหนด DB เป็น .\sqlexpress เพื่อให้ทำงานกับ local server

http://www.cheqa.mua.go.th


พลังจ่ายภาครัฐกับภาคเอกชน

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, June 11th, 2011

11 มิ.ย.54 มีโอกาสคุยกับผู้รับเหมาเดินสายระบบเครือข่าย ที่ช่ำชองในการรับงาน เล่าสู่กันฟังว่า การรับงานจากหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะภาครัฐมีงบประมาณใช้จ่ายตามที่ขอ เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณก็ต้องรีบใช้จ่ายให้หมด อาจเรียกได้ว่าเหลือกินเหลือใช้ เมื่อขึ้นปีใหม่ก็ของบประมาณกันใหม่ เริ่มต้นนับหนึ่งกันทุกปี ส่วนภาคเอกชนจะใช้จ่ายกันแต่ละทีคิดแล้วคิดอีก ต่อรองกันหลายรอบ บางทีตกลงได้งานมาแล้วก็ยังมาแก้รายละเอียด บางกรณีถูกขอเพิ่มงานในภายหลังแต่ไม่เพิ่มงบประมาณ จนบางครั้งต้องขอถอนตัว เพราะประเมินแล้วอาจไม่คุ้ม แต่ทำงานกับภาครัฐไม่ค่อยมีปัญหา ถ้ามีปัญหาก็รื้อทิ้งแล้วทำใหม่ในปีต่อไป

พลังจ่ายของภาครัฐนั้นมีมาก เพราะแหล่งงบประมาณมาจากเงินภาษีของประชาชน บางองค์กรมีการจัดทำกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อกำหนดว่างบประมาณเข้ามาทางใดบ้าง และจะออกไปทางใดบ้าง ทำให้คนสนิทของเจ้านายมักเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ แม้งานที่ทำจะเป็นเพียงการพิมพ์รายงานการประชุมก็ตาม บางทีความเหมาะสม หรือความคุ้มค่าของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน บางโครงการใช้งบประมาณมหาศาล แล้วไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่ใช่ความต้องการของชุมชนที่แท้จริง หรือวิเคราะห์ความต้องการที่ไม่สมบูรณ์ แต่เกิดจากความต้องการของผู้ให้ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์สินค้าชุมชน ห้องสมุดหมู่บ้าน ในหลายพื้นที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการดูแลบำรุงรักษาโดยคนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้งบประมาณ

พลังจ่ายของภาคเอกชนส่วนใหญ่ มักไม่สูงนัก งบประมาณคือการลงทุน ที่ต้องประเมินว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่าตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ จึงต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยละเอียด ก่อนอนุมัติโครงการ/งบประมาณตามแผนการลงทุน ถ้าตัดสินใจลงทุนแบบไม่ระมัดระวังก็จะเสียงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า และเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้บริษัท/ห้างร้านมากมายต้องปิดตัวลง ดังนั้นการวางแผนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีของภาคเอกชน จึงมักให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ ความต้องการของผู้ใช้ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและผลตอบแทนที่จะคืนกลับมาเป็นสำคัญ


กรณีศึกษาข้อมูลกราฟแท่ง

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, June 10th, 2011
กรณีศึกษาข้อมูลกราฟแท่ง

กรณีศึกษาข้อมูลกราฟแท่ง

กรณีศึกษา บริษัท abc จำกัด แสดงข้อมูลค่าตอบแทนด้วยแผนภาพกราฟแท่ง เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบุคลากร จำแนกตามแผนก ตำแหน่ง และอายุงาน มีคำถามว่า

ถ้าท่านเป็นผู้จัดการบริษัท ทราบข้อมูลแบบนี้ คิดว่า SWOT หรือ Plan จะเป็นอย่างไร


ทดสอบต่อ Notebook เข้า Wireless Projector พร้อมกับ Access Point

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, May 29th, 2011
wireless adapter

wireless adapter

29 พ.ค.54 ผลการทดสอบติดตั้ง Notebook เชื่อมต่อ Wireless 2 ทางคือ  Wireless Projector และ Access Point สามารถทำงานได้แล้ว .. โดยใช้ notebook เชื่อมต่อกับ Projector ผ่าน Wireless Adapter ที่เป็น plug-in ของ notebook เป็นเหตุให้ขณะเชื่อมต่อนั้น ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Access Point เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ .. จึงต้องเสียบ Wireless Adapter เพิ่มอีก 1 ตัว จะทำให้เครื่อง notebook เชื่อมต่อ projector พร้อมกับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wireless Adapter แล้วทดสอบเปิดคลิ๊ปจาก youtube.com พบว่าคุณภาพที่ได้ พอรับได้ ส่วนการเปิดแฟ้มหนังก็มีตัวเลือกให้เปิดได้โดยตรงผ่านโปรแกรม Driver ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ Projector อยู่แล้ว