เทคโนโลยีรอบตัวเรา « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

บันทึกใน ‘เทคโนโลยีรอบตัวเรา’

dropdown list ที่ส่งผลต่อ dropdown list ชุดใหม่

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, March 12th, 2011
browser incompatible

browser incompatible

12มี.ค.54 มีเพื่อนพัฒนาโปรแกรมเลือกข้อมูลผ่านเว็บเพจที่สามารถเลือกรายการข้อมูลที่เชื่อมกับระบบฐานข้อมูล ทำให้การเลือกครั้งแรกผ่าน dropdown list ส่งต่อกระบวนการไปแสดงรายการข้อมูลชุดใหม่ แล้วให้เลือกผ่าน dropdown list ชุดใหม่ ที่สัมพันธ์กับการเลือกครั้งแรก โปรแกรมนี้ทำงานได้มาโดยตลอด แล้วอยู่ ๆ ก็ใช้ไม่ได้ .. เป็นคำบอกเล่าของน้องนุช (จำได้ว่าเคยรับแจ้งไม่เป็นทางการมาก่อนหน้านี้ .. คราวนี้เจอตัวเป็น ๆ)
เมื่อผมตรวจสอบในรายละเอียดก็พบว่า Scriptไม่มีปัญหา เมื่อทำงานกับ IE6 แต่มีปัญหาเมื่อทำงานบน Firefox แสดงว่า Script ที่ใช้อยู่ไม่ compatible กับ browser รุ่นใหม่ ก็ต้องปรับ Script ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ เพราะทีมงานด้านซอฟท์แวร์จะลงโปรแกรมใหม่ให้กับผู้ใช้เสมอ หรือ Upgrade Web Browser เป็นรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้คือ Ajax ทำงานร่วมกับ PHP .. ผมก็ใช้เวลาหาข้อมูลระยะหนึ่ง จำได้ Script สำหรับทำให้ Ajax ทำงานกับ Textbox ได้ แต่การจะทำงานกับ Dropdown list ต้องเปลี่ยน code ในส่วนที่สัมพันธ์กับ div ก็ใช้เวลากว่าจะเห็นความเหมือนที่แตกต่างของ Textbox กับ Div

แล้ววันนี้ก็เคลียร์ Script ชุดนี้ได้ เพราะมีแผนจะนำไปใช้ในอีกระบบหนึ่ง ซึ่งผู้ใหญ่ร้องขอมาว่าอยากให้เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถิติของแต่ละคน และข้อมูลนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกใหม่ก็จะดึงมาเป็น Dropdown List ให้เลือก เพราะถ้าปล่อยให้กรอกเองก็จะคลาดเคลื่อน แต่ปัญหานี้ใช้ Dropdown List ที่ทำงานร่วมกับ Text Box มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaiall.com/ajax


วิพากษ์บทความจากการวิจัยด้านไอที ปี 2554

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, March 8th, 2011
reviewer

reviewer

8 มี.ค.54 มีหัวข้อต้องให้คะแนน 7 หัวข้อ 1) Overall Evaluation  2) Reviewer’s Confidence 3) Degree of Novelty and Innovation 4) Relevant to the conference 5) Level of language and presentation 6) Fitting the style instruction 7) Up-to-date literature
พบปัญหาในบทความที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแก้ผู้เสนอบทความดังนี้
1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อหาไม่ตรงกัน ควรปรับให้ตรงกัน
2. วิธีดำเนินงานควรมีคำบรรยายประกอบภาพให้เข้าใจ และมีรายละเอียดที่เหมาะกับวิธีการวิจัย
เช่น แสดงขั้นตอนในการออกแบบ การพัฒนา การทดลอง การหาประสิทธิภาพ เป็นต้น
3. ผลการดำเนินงานไม่มีรายละเอียดเท่าที่ควร ควรนำเสนอภาพพร้อมคำอธิบายประกอบให้เข้าใจ
ผลการทดสอบในขั้นตอนต่าง ๆ และผลการเปรียบเทียบ
4. ข้อเสนอแนะที่เขียนมา ควรขยายความให้สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน
เป็นต้น
สำหรับเนื้อหาแล้ว .. ผมไม่ค่อยกล้าก้าวล่วง เพราะเห็นเป็นงานของป.โท ที่ผ่านการคัดกรอง ดำเนินการมาจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้นำเสนอใช้เวลาดำเนินการ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจศึกษา พัฒนาระบบ แล้วนำประสบการณ์จากการศึกษามาเล่าสู่กันฟัง ผ่านบทความจากการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่พอให้ข้อเสนอแนะ .. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอธิบายแต่ละหัวข้อต้องชัด เพื่อให้มีความหมายตรงตามหัวข้อที่เวทีกำหนด ซึ่งบทความที่ผมได้รับมอบหมายส่วนใหญ่เป็นงานของนักศึกษาป.โท ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่ง ก็เพียงช่วยดูให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งหัวข้อกำหนดในบทความมีดังนี้ บทคัดย่อ บทนำ วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการหรือขั้นตอน ผลการดำเนินการวิจัย และสรุป


การเตรียมข้อมูลไปประมวลผลใน MySQL

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, March 6th, 2011
การใช้ excel เตรียมข้อมูลสำหรับ mysql

การใช้ excel เตรียมข้อมูลสำหรับ mysql

6 มี.ค.54 ต.ย. การใช้ excel จัดการข้อมูลเป็น SQL Command ก่อนส่งไปประมวลผลในเครื่องบริการ
- เมื่อกรอกข้อมูลใน excel แล้ว เขียนสูตรสร้าง SQL Command แล้วคัดลอก SQL Command ไปประมวลผล
- ตัวอย่างนี้มีตารางชื่อ friends และในตารางมีเขตข้อมูล 3 ระเบียน

http://www.thaiall.com/mysql
http://www.thaiall.com/office


การใช้สองจอภาพในการนำเสนอด้วย Projector

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, March 5th, 2011

dual monitor

dual monitor

5 ก.พ.54 การใช้ Dual monitor ในห้องประชุม เพื่อนำเสนองานโดยใช้ 2 จอภาพ
จอภาพแรกเป็น Primary monitor ของผู้นำเสนอ และอีกจอภาพถูกฉายขึ้น Projector
มีขั้นตอนดังนี้
1. ต่อสาย Projector เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเข้า Display Properties, Settings
2. เลือกจอภาพที่ 2 ด้วยการ Click ที่เลข 2 ตามภาพ
3. Click : Extend my Windows desktop ..
4. กดปุ่ม Apply ผลคือจะมีจอภาพใหม่รถถูกใช้งาน
5. เลื่อนจอ Windows ของ IE หรือ PPT ไปทางขวา ก็จะใช้งานจอภาพทางขวาได้อิสระ


ใช้ ppt นำเสนอผลการเปรียบเทียบ

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, March 1st, 2011
job evaluation

job evaluation

1 มี.ค.54 ภาพนี้ทำขึ้นมาด้วย Powerpoint ว่าจะใช้เป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นการประยุกต์ใช้ Powerpoint นำเสนอแทนตัวอักษร เพราะแผนภาพจะทำให้เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ว .. ดังโบราณว่าไว้ 10 ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น และสิบตาเห็นไม่เท่าหนึ่งมือคลำ และสิบมือคลำไม่เท่าพบสัจธรรมด้วยหนึ่งใจ
http://www.thaiall.com/office
ผมเพิ่มคุณธรรม เพราะเห็นเอกสารข้างล่างนี้ครับ
http://www.edupolice.org/edu_P/indicate/criterion/doc/3.1.21%283%29.pdf


มหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Monday, February 21st, 2011

เนชั่นกรุ๊ปรุกตลาดการศึกษา

21 ก.พ.54 นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นของ NMG ที่จะเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง อย่างสร้างสรรค์ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นบริษัทย่อยเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข่าวสาร

บริษัท ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายสายธุรกิจด้านความรู้ จึงได้พิจารณากรณีศึกษาจากต่างประเทศในด้านความร่วมมือระหว่างบริษัทสื่อกับ สถานศึกษา เช่น ผู้พิมพ์จำหน่ายนิตยสารรายใหญ่ที่สุดของยุโรป Gruner + Jahr GmbH ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Bertelsmann ได้ร่วมกับ Henri-Nannen School เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์   ในสหรัฐอเมริกา Washington Post ได้ขยายกิจการด้านการศึกษาผ่าน Kaplan ซึ่งเป็นบริษัทลูก ปัจจุบันมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษามากกว่า 500 แห่ง ใน 30 ประเทศ และมีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี

ล่าสุด NMG จึงได้ร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษากว่า 30 ปี และมีจำนวนนักศึกษาปัจจุบันกว่า 7,000 คน  เพื่อจัดตั้งบริษัท เนชั่น ยู จำกัด ผนึกกับความแข็งแกร่งด้านสื่อและการตลาดของเนชั่นก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยเนชั่น” (Nation University)   โดยได้ซื้อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานศึกษา จาก มหาวิทยาลัยโยนก  จังหวัดลำปาง   และเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 เดือน พ.ค.2554

นายธนาชัย กล่าวต่อว่ามหาวิทยาลัย เนชั่น มีแผนที่จะขยายเครือข่ายการศึกษาไปทั่วทุกภูมิภาค โดยเริ่มจากวิทยาเขตภาคเหนือ และวิทยาเขตกรุงเทพภายในปี พ.ศ.2554 โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าทำการบริหาร ปรับโครงสร้าง พัฒนาศักยภาพ และเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยโยนก (Yonok University) จังหวัดลำปาง เป็น มหาวิทยาลัย เนชั่น (Nation University) วิทยาเขตโยนก ส่วนวิทยาเขตกรุงเทพจะใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัย เนชั่น วิทยาเขตกรุงเทพ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย เนชั่น วิทยาเขตโยนก มีพื้นที่รวมกว่า 164 ไร่ และมีพื้นที่ส่วนอาคาร 14,000 ตร.ม. โดยจะมุ่งเน้นการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษและจีน) และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีเป้าหมายจำนวนนักศึกษารวม 1,300 คนภายใน 4 ปี และ 1,800 คนภายใน 10 ปี

พร้อมกันนี้ ได้เปิดมหาวิทยาลัย เนชั่น วิทยาเขตกรุงเทพ ในรูปแบบ Downtown Campus หรือ Campus บนตึกสูงโดยใช้พื้นที่อาคาร i-Tower ถนนวิภาวดี ใกล้ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาที่ทำงานในเมืองช่วงกลางวัน โดยจะเปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ MBA โดยมีเป้าหมายจำนวนนักศึกษารวม 1,000 คนภายใน 4 ปี และ 2,000 คนภายใน 10 ปี บริษัทได้วางงบลงทุน 250 ล้านบาทเพื่อพัฒนา 2 วิทยาเขตแรก

ในส่วนของ แผนการตลาด NMG จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการทำการตลาดร่วมกับพันธมิตร เช่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ มาม่า ซึ่งมีนักเรียนมัธยมปลายลงทะเบียนปีละกว่า 8 หมื่นคน และงาน U-Expo ซึ่งจัดร่วมกับ Eduzones.com คาดว่าจะมีนักเรียนมัธยมปลายเข้าชมงานประมาณ 5 หมื่นคน

NMG เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในการเปิดมหาวิทยาลัย เนชั่น จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศไทยด้วยการร่วมสร้างผู้นำด้านสื่อสารมวลชน โฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ และบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย เนชั่น พร้อมขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยโครงการที่จะพัฒนาวิทยาเขตภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคในอนาคต รวมทั้งการต่อยอดบริการการศึกษาไปทางด้านการสอนหลักสูตรระยะสั้นประเภท Non-Degree Program, e-Learning เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นต่อไป

ด้านนายสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอำนวยการ กล่าวว่ามหาวิทยาลัย เนชั่น จะสร้างจุดต่างด้วยความได้เปรียบในการ “เรียนกับมืออาชีพ” โดยนักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะและประสบการณ์นอกเหนือจากภาคทฤษฎี ด้วยการเรียนกับอุปกรณ์ปฏิบัติการของจริง ในสภาพการทำงานจริง และกับมืออาชีพในสายงานหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ New Media การโฆษณา และบริหารธุรกิจ ส่วนในสายงานอื่น ๆ เช่น เอเจนซีโฆษณา ธุรกิจบันเทิง ผู้ผลิตภาพยนตร์/ ละคร นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกงานกับบริษัทพันธมิตร ทำให้นักศึกษาที่จบมามีโอกาสในการหางานทำได้สูงกว่า โดยสามารถเลือกทำงานกับบริษัทในกลุ่มและพันธมิตรของ NMG ได้หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เนชั่น จะมุ่งเน้นด้าน New Media เพื่อรองรับสื่อยุคดิจิตอลและ Social Media ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วน NMG จะได้ประโยชน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากการคัดเลือกบุคลากรจากนักศึกษาฝึกงานที่ มีผลงานดีเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งแรงงานนักศึกษาฝึกงานที่มีต้นทุนไม่สูงมาก นอกจากนี้บริษัทยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากความร่วมมือของสายธุรกิจต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย เนชั่น เช่น NINE และ NBC ในการผลิต Content จากผลงานนักศึกษา หรือ NINE สามารถขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการเพิ่มเติมเพื่อผลิต คู่มือ ตำราเรียน หนังสือความรู้ด้านธุรกิจหรือด้านสื่อ ผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย เนชั่น คล้ายกับ Harvard Business Publishing ของ Harvard Business School

executive of nation university

ผู้บริหารในพิธีแถลงข่าวประกาศเปิดตัวมหาวิทยาลัยเนชั่น

+ http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=136881
+ http://www.bangkokbiznews.com
+ http://www.suthichaiyoon.com/detail/8553
+ http://www.ryt9.com/s/prg/1093392
+ http://www.nation-u.com

เนชั่นกรุ๊ป ผุด บริษัทร่วมทุน “ เนชั่น ยู” ทุ่ม 250 ล้านบาท
http://www2.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000023556

เนชั่นกรุ๊ป .. เทคโอเวอร์ มหาวิทยาลัยโยนก พร้อมผุดวิทยาเขตในกทม. อนาคตเล็งเปิดเพิ่มอีกในภาคอีสานและใต้ มองนิวมีเดียและสิ่งพิมพ์ช่องทางสำคัญผลักดันรายได้

นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) หรือ NMG เปิดเผยว่า ล่าสุดเล็งเห็นโอกาสที่จะเข้ามาต่อยอดธุรกิจทางด้านการศึกษา จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) ก่อตั้งบริษัท เนชั่น ยู จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยทางเนชั่น กรุ๊ป ถือหุ้น 55% และทางSAU และ นายเสริมสิน สมะลาภา ถือหุ้นรวมกันอีก 45% ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนชั่น เบื้องต้นใช้งบลงทุนราว 250 ล้านบาท แบ่งเป็น 175 ล้านบาท ในการขอถ่ายโอนใบอนุญาตประกอบการสถานศึกษา (เทคโอเวอร์) จากทาง นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ เจ้าของมหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง มาเป็น มหาวิทยาลัย เนชั่น พร้อมเปิดภาคเรียนแรกในเดือนพ.ค.นี้ ภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอน เฉพาะทาง คือ ทางด้านนิเทศศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยโยนกมีนักศึกษาราว 300 คน ใน 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะ สังคมและมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับโครงสร้างคณะผู้บริหาร และวางระบบหลักสูตรใหม่ ตั้งเป้าใน 4 ปี จะมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 1,300 คน เพิ่มเป็น 1,800 คน ใน 10 ปี

นอกจากนี้ ยังมีวิทยาเขตอีก 1 ที่ คือ ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ ตึก ไอ ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต เปิดสอนภาคเรียนการศึกษาปี 2554 ในเดือนพ.ค. นี้เช่นเดียวกัน หลักสูตร นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ และMBA ตั้งเป้ามีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 1,000 คนใน 4 ปี เพิ่มเป็น 2,000 คนใน 10 ปี และหลังจากทั้ง 2 แห่งแข็งแกร่ง จะขยายวิทยาเขตอีก 2 แห่ง คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ และภาคใต้ คาดว่าไม่เกิน 5 ปีนี้

นายธนาชัย กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมรายได้ ของเนชั่น กรุ๊ปในปีที่ผ่านมานั้น มีการเติบโตขึ้น 15% หรือราว 3,000 ล้านบาท ซึ่งในกลุ่มสิ่งพิมพ์ และนิวมีเดีย เป็นกลุ่มหลักที่ผลักดันรายได้ และมีแนวโน้มการเติบโตสูง จากแผนการตลาดที่ขายเป็นแพกเกจ เชื่อว่าจะส่งผลให้ปีนี้ จะมีรายได้รวมเติบโต 15%

+ http://www.facebook.com/video/video.php?v=115773685170144
+ http://77.nationchannel.com/playvideo.php?id=137532
+ http://www.nation-u.com
+ http://www.nationubangkok.com
+ http://www.facebook.com/nationuniversity
+ http://www.facebook.com/nationuclub


วิธีตั้งค่า PSI ของช่อง 9 ใหม่

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, February 20th, 2011
psi

psi

20 ก.พ.54 หลายเดือนที่ผ่านมาจานดาวเทียมที่บ้านผมรับสัญญาณช่อง 9 ไม่ได้ เข้า google.com หาวิธีการตั้งช่องสัญญาณของช่อง 9 ใหม่ เพราะเชื่อว่ามีปัญหาในการตั้งค่าสัญญาณ ก็พบวิธี และค่าสัญญาณของ ช่อง 3 03803 V 04551 ช่อง 5 03906 V 06250 ช่อง 7 03764 V 05900 ช่อง 9 03520 H 28125 ช่อง NBT 04122 V 04688 ช่อง TPBS 03986 V 04815

โดยเริ่มต้นด้วยการกดปุ่มสีเหลืองที่ remote control แล้วดำเนินการตามตัวเลือกด้านล่าง ซึ่งเชื่อว่าไม่ยากถ้าทราบค่าสัญญาณ เหมือนที่ผมทำมาแล้ว ค่าที่ต้องเปลี่ยนมี ความถี่ขาลง Symbol Rate และแนวการรับ
+ http://www.forwardsat.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538977038


วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร (itinlife281)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, February 20th, 2011
smart phone or mobile phone : statistic

http://www.marketingoops.com/reports/research/mobile_internet/

ปี 2510 คนในอดีตคงนั่งเหงาในสวนหอม เพราะไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร คนต่างจังหวัดยังไม่รู้ความหมายของคำว่าไฟ้ฟ้า เมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็จะต้องพึ่งพาแสงสว่างจากเทียนไขหรือตะเกียงเจ้าพายุ ปี 2520 มีการพัฒนาถนนหนทาง การคมนาคมสะดวกขึ้น การอพยพย้ายถิ่น การสื่อสารระหว่างผู้คนทางจดหมาย หรือโทรเลขเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังเป็นบริการสำหรับคนในชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่  ปี 2530 โทรศัพท์พื้นฐานทำให้แต่ละบ้านติดต่อกันได้สะดวก ตู้โทรศัพท์กลายเป็นอีกสัญลักษณ์ของความทันสมัย ที่ใดไม่มีตู้โทรศัพท์แสดงว่าความเจริญยังเข้าไม่ถึง วัยรุ่นยืนเข้าแถวใช้บริการตู้โทรศัพท์ หรือโต๊ะบริการโทรศัพท์เคยเป็นภาพที่พบเห็นได้ แม้แต่ซุปเปอร์แมนยังอาศัยตู้โทรศัพท์เป็นสถานที่แปลงกายก่อนออกไปพิทักษ์โลก

ปี 2540 โทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มได้รับความนิยมและวิถีในการสื่อสารของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลง มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเพจเจอร์ (Pager) สำหรับส่งข้อมูลสั้นถึงผู้ใช้ เพื่อให้ติดต่อกลับ ในช่วงนี้ตู้โทรศัพท์และบัตรโทรศัพท์ยังมีให้ใช้แล้วเสื่อมความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้เริ่มทะยอยยกเลิกการใช้โทรศัพท์พื้นฐานแล้วหันไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะทุกคนในครอบครัวมีใช้คนละ 1 เครื่อง สำหรับสถิติในปี 2547 2548 และ 2549 พบว่ามีจำนวนผู้จดทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 41.79 46.79 และ 61.69 ตามลำดับ

ปี 2550 โทรศัพท์เคลื่อนที่มิได้มีไว้รับสายและโทรออกเท่านั้น สามารถใช้สื่อสารกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายคลิปวิดิโอ บันทึกเสียง หรือดูทีวีได้ มีแป้นพิมพ์ qwerty ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รับส่งข้อความกับเครือข่ายสังคมอย่าง  facebook.com  หรือ twitter.com บางรุ่นใช้อ่านเขียนเอกสาร word หรือ excel ส่วนรูปทรงเล็กลง เบาขึ้น แหล่งให้พลังงานอยู่ได้นานกว่าเดิม ถ้าต้องทำนายว่าปี 2560 อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารจะเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็เชื่อได้ว่าในอนาคตอุปกรณ์จะคล้ายกับ bluetooth headset ที่เพิ่มแว่นตาเลนเดียวที่รับคำสั่งด้วยเสียง และเห็นภาพคู่สนทนา รวมทั้งเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์รอบตัว สั่งงานอุปกรณ์ภายในบ้าน ที่ทำงาน หรือรถยนต์ส่วนบุคคลได้

+ http://www.marketingoops.com/reports/research/mobile_internet/
+ http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/4534
+ http://www.thaimobilecenter.com/home/mobile_news_detail.asp?nid=2566
+ http://www.imdb.com/title/tt0119925/ (the postman)


การแก้ไข e-doc เชื่อมโยง commitment และ sar

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, February 11th, 2011
ระบบเอกสารออนไลน์

ระบบเอกสารออนไลน์

11 ก.พ.54 สืบเนื่องจากการอบรม

การเชื่อมโยงเอกสารตามข้อตกลงภาระงาน
และเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

ได้ดำเนินการแก้ไข e-doc ของมหาวิทยาลัย หลังวางแผนร่วมกับงานพัฒนาบุคลากร งานประกันคุณภาพ และดำเนินการจัดอบรมบุคลากร ได้รับข้อเสนอแนะ และดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ มีโปรแกรมที่แยกเป็น static ทั้งหมด 189 folder ซึ่งมีรายการแก้ไขเร่งด่วนทั้งหมด 6 ประเด็น
1. บรรทัดที่ 6 แก้ไขรุ่นของโปรแกรม และ บรรทัดที่ 18 ปรับค่าปริยายจำนวนแฟ้มต่อหน้าจาก 25 เป็น 50 เพราะช่องที่เตรียมไว้ไม่พอสำหรับ 400 แฟ้ม
2. บรรทัดที่ 173 – 176 เปลี่ยนสัญลักษณ์ X เป็น + เพราะความหมายตรงกว่า
3. บรรทัดที่ 161 และ 166 ทำให้แสดงผลการเชื่อมโยงได้มากกว่า 1 แฟ้ม  ด้วยการใช้ . ต่อ string ตามข้อเสนอของอ.เบญ และ อ.อดิศักดิ์
4. บรรทัดที่ 76 เพิ่มการเชื่อมเข้าระบบอินทราเน็ต และระบบประกันคุณภาพ อัตโนมัติแบบไม่ต้อง sign in ใหม่ และสร้างลิงค์ที่สัมพันธ์กันสำหรับการวนไปมาได้
5. บรรทัดที่ 147 แก้การแสดงวันที่ให้เข้าใจง่าย และใช้ปีพ.ศ. อาทิ 28 Aug 2552 12:08:27
6. บรรทัดที่ 191 เพื่อการแสดง source code และภาพแนวการออกแบบระบบเชื่อมโยง ในกรณีที่มีนักพัฒนาต้องการไปพัฒนาต่อ

ในทั้ง 6 ประเด็นมีการดำเนินการแก้ไขระบบ intranet และ sar เพิ่มเติม ให้สอดรับกับประเด็นที่ต้องแก้ไขใน e-doc แต่ไม่กล่าวถึงในที่นี้

http://www.thaiall.com/yonok/edoc_v7_540211.txt