เทคโนโลยีรอบตัวเรา « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

บันทึกใน ‘เทคโนโลยีรอบตัวเรา’

บทเรียนปรับ blog เชื่อมกับ social media

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, February 5th, 2012
blog.nation.ac.th

blog.nation.ac.th

บทเรียนปรับ blog ของ http://blog.nation.ac.th (default theme)  เพื่อเชื่อมกับ social media คือ facebook.com twitter.com และ google+ ตามนโยบายของด้านการตลาดของ อ.อุดม ไพรเกษตร ซึ่ง social media ของมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นมี 3 แหล่งคือ
1. http://www.facebook.com/NationUNews
2. https://twitter.com/nationu_news
3. http://www.youtube.com/nationuniversity

ปัจจุบัน blog ของมหาวิทยาลัย
ใช้เทคโนโลยีเดียวกับ
http://thumbsup.in.th หรือ http://www.it24hrs.com
แต่ต่างกันที่ themes

ข้อมูลทางเทคนิค

http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/

header.php

<script type=”text/javascript”>var switchTo5x=true;</script>
<script type=”text/javascript” src=”http://w.sharethis.com/button/buttons.js”></script>
<script type=”text/javascript”>stLight.options({publisher:’33898e33-bca3-43a6-bdf0-d0e62c8d27b7′});</script>


widget


<div id=”fb-root”></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=169861339715833″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>
<div data-href=”http://www.facebook.com/NationUNews” data-width=”200″ data-show-faces=”true” data-stream=”true” data-header=”true”></div>
<br />
<br />
<script charset=”utf-8″ src=”http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js”></script>
<script>
new TWTR.Widget({
version: 2,
type: ‘profile’,
rpp: 5,
interval: 30000,
width: 200,
height: 200,
theme: {
shell: {
background: ‘#333333′,
color: ‘#ffffff’
},
tweets: {
background: ‘#000000′,
color: ‘#ffffff’,
links: ‘#4aed05′
}
},
features: {
scrollbar: false,
loop: false,
live: false,
behavior: ‘all’
}
}).render().setUser(‘nationu_news’).start();
</script>
<br />
<br />
<span  class=’st_facebook_vcount’ displaytext=’Facebook’></span>
<span  class=’st_twitter_vcount’ displaytext=’Tweet’></span>
<span  class=’st_plusone_vcount’ ></span>


สถิติการจัดอันดับตามจำนวนผู้ติดตามในทวิตเตอร์

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, February 5th, 2012
top followers

top followers

สถิติการจัดอันดับตามจำนวนผู้ติดตาม (Followers) จากมากไปน้อย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 พบว่า 5 อันดับแรกคือ @Khunnie0624 @Woodytalk @vajiramedhi @Tukky_ching100 @chocoopal จากภาพพบว่า อันดับแรกทิ้งห่างอันดับสองกว่าเท่าตัว สำหรับตารางนี้ สามารถใช้เพื่อเป็นกรณีศึกษา และติดตามการ tweet ของเพื่อนชาวไทยที่ได้รับความนิยม จากชาวทวิตเตอร์ด้วยกัน
ข้อมูลจาก http://www.lab.in.th/thaitrend/rank-follower.php

ผู้ติดตาม (Follower) หมายถึง จำนวนเพื่อนที่ติดตามผู้เขียน หรือรับข่าวสารจากผู้เขียน ไปแสดงในหน้าโฮมของผู้อ่าน ยิ่งมีจำนวนผู้ติดตามมาก ก็ยิ่งที่ทำให้ความคิดเห็นของผู้เขียน ถูกเผยแพร่มาก อาทิ มีผู้อ่าน (Followers) จำนวน 1 ล้านคน เมื่อส่งข้อความ 1 ครั้ง อาจมีเพื่อนที่ติดตามหรือผู้เห็นข้อความนั้นถึง 1 ล้านคน

http://www.facebook.com/NationUNews

https://twitter.com/nationu_news

http://www.youtube.com/nationuniversity


การใช้บริการ sharethis.com

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Thursday, February 2nd, 2012
แบ่งปัน เนื้อหา

แบ่งปัน เนื้อหา

sharethis คือ บริการอำนวยความสะดวกในการ share เนื้อหาจากหน้าเว็บเพจ
ส่งถึงหน้า social network ของเพื่อนโดยง่าย
1. สมัครสมาชิกกับ sharethis.com
2. เชื่อมบริการ social network เข้ากับ sharethis.com
3. เลือกใช้บริการเพิ่ม sharethis.com ใน website ของเรา
4. รับ code
<script type=”text/javascript”>var switchTo5x=true;</script>
<script type=”text/javascript” src=”http://w.sharethis.com/button/buttons.js”></script>
<script type=”text/javascript”>stLight.options({publisher: “f53e4e65-4d03-4886-8585-139c248fbbd1″}); </script>
และ
<span class=’st_sharethis_vcount’ displayText=’ShareThis’></span>
<span class=’st_facebook_vcount’ displayText=’Facebook’></span>
<span class=’st_twitter_vcount’ displayText=’Tweet’></span>
<span class=’st_linkedin_vcount’ displayText=’LinkedIn’></span>
<span class=’st_email_vcount’ displayText=’Email’></span>
5. ใส่เข้าไปในเว็บไซต์ของเรา
6. เพื่อนที่เข้ามาในเว็บไซต์สามารถ share content ไปใน social network ของพวกเขา

สำหรับ wordpress webmaster
1. เข้า admin, appearance, editor
2. เปิด header.php แล้ววาง script ก่อนปิด head tag
3. เปิด footer.php แล้ววาง span ก่อนเปิด div tag of footer

วันต่อมาผมก็แก้ไขใหม่
แก้ไข widget ของ twitter ให้เหลือเพียง rpp:3
และย้าย sharethis จาก footer.php ไปท้ายสุดของ comments.php

http://support.sharethis.com/customer/portal/articles/517333-analytics-faqs


การเพิ่ม profile widget ของ twitter

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, January 31st, 2012
profile widget

profile widget

ข้อมูลมากมายไหลอยู่ในโลกเสมือนจริง กลุ่มคนที่ใช้ twitter ก็จะส่งเสียง tweet กันอยู่ตลอดเวลา เสียงที่ออกมาอยู่ในรูปข้อความ 140 ตัวอักษร ที่แนบลิงค์ได้ และเราสามารถนำเสียงนั้นไปแสดงในเว็บเพจได้ด้วยบริการที่เรียกว่า widget ซึ่งมีตัวเลือก 4 ตัวคือ profile widget, search widget, faves widget หรือ list widget หรือจะใช้ facebook application ก็ทำได้

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ผมตัดสินใจผูก profile widget เข้ากับ blog  ที่ดูแลอยู่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนอีกกลุ่มที่ติดอยู่ในโลกของ twitter เท่าที่สังเกต มีผู้คนไม่น้อยอยู่แต่ใน  twitter เพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตกับการสืบค้นข้อมูล เพียงแค่ tweet ที่พลั่งพลูออกมา ก็หมดเวลาจะเหลียวซ้ายแลขวาแล้ว ถ้าจะพบพวกเขาก็ต้องเข้าไปในโลกของเขา

ดังคำว่า ไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือ แล้วนี่ก็ไม่ใช่เสือ แต่เป็น twitter

https://twitter.com/about/resources/widgets

โดยเพิ่ม profile widget เข้าไปใน wordpress ผ่าน Menu, Appearance, Widgets, Text ก็จะได้ผลเหมือนกล่อง twitter สีดำที่อยู่ทางขวาล่างของภาพ

<script charset=”utf-8″
src=”http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js”></script>
<script>
new TWTR.Widget({
version: 2,
type: ‘profile’,
rpp: 9,
interval: 30000,
width: 200,
height: 300,
theme: {
shell: {
background: ‘#333333′,
color: ‘#ffffff’
},
tweets: {
background: ‘#000000′,
color: ‘#ffffff’,
links: ‘#4aed05′
}
},
features: {
scrollbar: false,
loop: false,
live: false,
behavior: ‘all’
}
}).render().setUser(‘thaiabc’).start();
</script>


Profile Widget
Display your most recent Twitter updates on any webpage.

Search Widget
Displays search results in real time! Ideal for live events, broadcastings, conferences, TV Shows, or even just keeping up with the news.

Faves Widget
Show off your favorite tweets! Also in real time, this widget will pull in the tweets you’ve starred as favorites. It’s great for moderation.

List Widget
Put your favorite tweeps into a list! Then show ‘em off in a widget. Also great for moderation.


อบรม social media ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, January 27th, 2012

 

คลิ๊ปที่ 28 จากโครงการอบรมการประยุกต์ใช้
Social Media สำหรับการเรียนการสอน

 
วิทยากร คือ อ.เมธา เกรียงปริญญากิจ  (@mehtaxz) จาก socialmer.com และ facebookgoo.com เมื่อ 26 ธ.ค. 2554 จัดโดย มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ อบรมให้กับคุณครูระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งในตอนท้ายของการอบรม คุณสุทธิชัย หยุ่น (idol ของผม) ได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม

พอสรุปได้ว่า วิทยากรบรรยายให้เห็นภาพการแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้ dropbox.com, 4shared.com, scribd.com, slideshare.net, soundcloud.com, twitter.com, youtube.com และ facebook.com  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว

ลองฟัง คุณสุทธิชัย หยุ่น เล่าได้ครับ ว่าการเป็นนักข่าว ต้องทำงานกับนักข่าวหลายร้อยคน มีเนื้อหาต้องแลกเปลี่ยน สื่อสารตลอดเวลานั้น จะใช้งาน social media ได้อย่างไร

คลิ๊ปทั้งหมด ติดตามได้ที่
http://www.youtube.com/user/NationUniversity

social network

social network

ปรากฏการณ์ สื่อ สังคมออนไลน์แห่งการเรียนรู้ใหม่ด้วย Social Network
http://itg.nrct.go.th/itg2010/index.php/training-seminar/training/Social-Network


macro to copy 3 sheets to sheet1 & sort

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Thursday, January 26th, 2012

25 ม.ค.55 มีโอกาสเขียน macro ใน excel คัดลอกข้อมูลจาก 3 sheets มาต่อกัน แล้วก็จัดเรียงตามวันที่ ซึ่งอยู่ใน column b และ ยังไม่ได้ปรับ code ให้เป็น function ครับ ทำให้ code ค่อนข้างยาว แต่ผมว่าอ่านง่าย ตรงไปตรงมาดี

Sub copy_sheets()
Dim start As String, tr As Integer
start = “a3″ ‘ start row 3
tr = 0
‘=========
ActiveWorkbook.Worksheets(“¡”).Select
Set tbl = Range(start).CurrentRegion
tbl.Offset(2, 0).Resize(tbl.Rows.Count – 2, tbl.Columns.Count).Copy
tr = tr + tbl.Rows.Count
Range(start).CurrentRegion.Copy
ActiveWorkbook.Worksheets(“sheet1″).Select
Range(“a1″).Activate
ActiveSheet.Paste
‘=========
ActiveWorkbook.Worksheets(“¢”).Select
Set tbl = Range(start).CurrentRegion
tbl.Offset(2, 0).Resize(tbl.Rows.Count – 2, tbl.Columns.Count).Copy
tr = tr + tbl.Rows.Count
ActiveWorkbook.Worksheets(“sheet1″).Select
Range(“a13″).Activate
ActiveSheet.Paste
‘=========
ActiveWorkbook.Worksheets(“¤”).Select
Set tbl = Range(start).CurrentRegion
tbl.Offset(2, 0).Resize(tbl.Rows.Count – 2, tbl.Columns.Count).Copy
tr = tr + tbl.Rows.Count
ActiveWorkbook.Worksheets(“sheet1″).Select
Range(“a23″).Activate
ActiveSheet.Paste
‘=========
ActiveWorkbook.Worksheets(“Sheet1″).Sort.SortFields.Add Key:=Range(“B3:B” & tr) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets(“Sheet1″).Sort
.SetRange Range(“A3:L” & tr)
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
End Sub


การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (itinlife325)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, January 14th, 2012
facebook

facebook

14 มกราคม 2555 นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Sphere ที่มนุษย์ได้แก้วสารพัดนึกมา 1 ลูก แต่คนกลุ่มหนึ่งเป็นระดับหัวกะทิของโลกได้สัมผัสแก้วนี้แล้วพบว่าขาดความพร้อม หรือใช้ไม่ถูกวิธี จนเป็นภัยต่อตนเองและกลุ่ม ในบทสรุปของภาพยนตร์พบว่ากลุ่มที่เหลือรอดพร้อมใจกันทิ้งลูกแก้วนี้ออกไปนอกโลก เพราะมนุษย์ในปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะใช้แก้วสารพัดนึกอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วทำให้นึกถึงเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมากมายในปัจจุบันว่ามีคุณอนันต์ และโทษมหันต์ ตัวอย่างของโทษเช่นอาวุธร้ายที่คิดค้นขึ้นเพื่อทำลายทั้งร่างกายและทรัพย์สิน อินเทอร์เน็ตที่ผู้คนมากมายหลงใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจนเสียการเรียน เสียคน เสียเงิน หรือเสียงาน
ประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นชัดเจน เพราะเราใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจมีประเด็นให้พูดคุยกันหลากหลาย ตัวอย่างปัญหาของการใช้เทคโนโลยี อาทิ การใช้เครือข่ายสังคมในเวลางานจนทำให้ผลงานลดลง ผิดพลาด หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ การติดเกมในรูปแบบใหม่ทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้พ้นสภาพการศึกษา หรือผลการเรียนตกต่ำ การแสดงความคิดเห็นเชิงลบผ่านเครือข่ายสังคมอาจทำให้ตนเองหรือครอบครัวเสื่อมเสีย ซึ่งล้วนเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ปัญหาใหญ่ของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้เกิดจากการมีอัตตาในตัวบุคคลที่ไม่นิยมแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการจัดการความรู้ทั้งในกลุ่มคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย แต่การใช้งานก็ยังเป็นความนิยมในระดับบุคคลมากกว่ากลุ่มองค์กร และมักไม่พบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสาธารณะที่จะนำไปใช้เป็นข้อสรุปประกอบการตัดสินใจขององค์กร พบว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อก (Blog) หรือเครือข่ายสังคมมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการแลกเปลี่ยนในห้องประชุมที่มีสมาชิกไม่เกินสิบคน แม้เครือข่ายสังคมจะเป็นเทคโนโลยีที่รองรับจำนวนคนได้พร้อมกันจำนวนมาก กลับพบว่ามีน้อยครั้งที่จะเห็นการใช้ประโยชน์เพื่อหาข้อสรุปจากประเด็นกำหนด แต่ถ้ามีการรวมกลุ่ม กำหนดเป้าหมายตรงกันชัดเจน มีบทบาทหน้าที่ให้แต่ละคน ก็เชื่อได้ว่าจะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

การใช้ facebook ทำให้เกรดตก

http://ac219pyu22553s1.blogspot.com/2010/11/facebook.html

งานวิจัยระบุว่า ขณะทำการบ้าน ถ้าเปิด facebook ทิ้งไว้เฉย ๆ จะส่งผลให้การเรียนตกต่ำกว่าเพื่อน ๆลง 20 เปอร์เซ็นต์ เทียบระหว่างเด็กที่ใช้ และ ไม่ใช้ ถ้าใช้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.06 ถ้าไม่ใช้อยู่ที่ 3.82

ผลกระทบต่อการทำงาน พบว่า บริษัทที่อนุญาติให้พนักงานใช้ facebook.com ขณะทำงาน ผลผลิตของพนักงานลดลง 1.5 เปอร์เซนต์จากผลผลิตทั้งหมด และมีองค์กรอีกมากที่ไม่ทราบเรื่องนี้

เขาว่า facebook ทำให้การเรียนเสีย ผลงานตก แต่เจ้าตัวไม่รู้
ผมว่าปัญหาใหญ่คือ เจ้าตัวรู้ แต่ผู้ปกครองไม่รู้


forward from gmail.com

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, January 10th, 2012
forwarding gmail.com

forwarding gmail.com

10 ม.ค.55 มีโอกาสใช้ google mail for education แล้วก็มีเหตุว่าจะต้องย้าย server ประกอบกับเพื่อนถามว่า จะ forward mail จาก server1 ไป server2 อย่างไร เพราะ server3 กำลังจะมีขึ้นมา และ server1 กำลังจะถูกเปลี่ยน ก็ใช้ภาพนี้อธิบายว่าคลิ๊กตรงไหนบ้าง เพื่อกำหนดการส่งต่อ จาก server1 ไป server2 แบบ copy mail


คำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, January 8th, 2012

TECH 100 สื่อและเทคโนโลยี (Media and Technology) 2(1-2-4)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การสืบค้นข้อมูล เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์สำนักงาน การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์

MATH 100 กิจกรรมประจำวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Logic in daily Activity) 2(2-0-4)
ศึกษาระบบจำนวนจริง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา การคำนวณกับกิจกรรมประจำวัน ตรรกศาสตร์และการประยุกต์ใช้ ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ

SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life) 2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ท้องถิ่นและสากล

topic
- fundamental of technology
- new media
- computer system
- network system
- searching
- social network
- social media
*
- office application
- multimedia creating
- security
- Moral and Ethics


squid proxy server

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, November 23rd, 2011

23 พ.ย.54 เมื่อเช้ามีหนุ่มเสียงเข้ม โทรคุยกันตั้งแต่ก่อน 8.00น.
เรื่องการติดตั้ง apache แต่คุยไปคุยมาก็พบว่าเขาอยากติดตั้ง proxy
จากการพูดคุยก็ทราบว่าเขาต้องการคนไปช่วยเหลือ หรือรับติดตั้ง
คำแนะนำที่ให้ไปคือ apache ไม่ใช่ proxy server แบบที่เขาเข้าใจ
แล้วแนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ว่าน่าจะเป็น squid
อีกตัวเลือกคือประเทศไทยมี LinuxSIS
ที่พัฒนาโดยหน่วยงานของทางราชการ ให้โรงเรียนไทยนำไปติดตั้งได้ฟรี
ติดตั้งก็จะได้ Linux, Proxy และ DHCP มาเลยครับ

http://wiki.opentle.org/LinuxSIS-AllVersion

http://www.squid-cache.org/