เทคโนโลยีรอบตัวเรา « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

บันทึกใน ‘เทคโนโลยีรอบตัวเรา’

แก้ปัญหาโดนตัด session อัตโนมัติ

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Thursday, September 8th, 2011
web browser

web browser

8 ก.ย.54 วันนี้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ภายใต้นโยบายของ fortigate firewall ที่กำหนดว่าถ้า idle time หรือไม่ใช้งานเกินกว่า 5 นาที ให้ตัดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ถ้าจะใช้ก็ให้ login ใหม่ ซึ่งสภาวะการใช้งานบางลักษณะจะไม่สะดวกกับนโยบายนี้ ประกอบกับลูกศิษย์คนหนึ่งโทรมาถามว่า เครื่องบริการที่ทำไว้ log off อัตโนมัติ ทำให้ app บางตัวหยุดทำงานไปด้วย จึงเขียนโปรแกรมด้วย vb6 สั่ง request google.com ด้วย keyword ที่แตกต่างกันทุก 60 วินาที ก็จะแก้ปัญหาการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติทั้ง 2 กรณีได้
http://www.thaiall.com/vb/connect_google.zip


เปิดหนัง youtube.com ทิ้งไว้

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, September 7th, 2011
bandwidth

bandwidth

ทดสอบดูหนัง youtube.com ความละเอียด 360p พร้อมกัน 2 เรื่อง พบว่าใช้ bandwidth ประมาณ 96,999Bps = 758 Kbps แสดงผลผ่าน Resource Monitor on win7 .. ถ้าในบริษัทมีคนดูหนังคนละเรื่องพร้อมกัน 30 คน ก็จะใช้ bandwidth 22 Mbps ดังนั้นองค์กรที่มี bandwidth 20 Mbps ก็จะไม่สามารถรองรับบริการอื่นจากผู้ใช้คนอื่นได้ ..

ที่คิดเรื่องนี้ เพราะมีเพื่อนบ่นให้ฟังว่าเห็นผู้ใช้เปิดคลิ๊ปใน youtube.com ค้างไว้ แล้วก็ไปประชุมข้างนอก หากเป็นเช่นนี้ก็จะกระทบ bandwidth ในภาพรวมของบริษัทแน่นอน


telnet client on win7

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, September 2nd, 2011
telnet client

telnet client

2 ก.ย.54 เดิมใช้ hub ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานใน layer 1 physical layer ของ OSI แต่วันนี้ทดสอบ connect เข้า switch พบปัญหาก็มีเพื่อนบอกว่าต้องเปิด telnet client จากนั้นก็ไปอ่านเรื่อง switch พบว่า  switch layer 2 : data-link layer มีการตรวจ Mac Address และส่งจาก port-to-port ข้อมูลเป็น frame  ไม่ส่ง broadcast แบบ hub ถ้าเป็น switch layer 3 : network layer จะส่งข้อมูลเป็น package หรือ IP Address ปัญหาคือ win7 ไม่สามารถใช้ telnet ได้ ถ้าจะใช้ต้องเข้า control panel, program and features, turn windows feature on แล้วเลือก telnet client ก็จะ install แล้วใช้ microsoft telnet ได้ตามปกติ
http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

แก้ mime types ใน iis บน win7

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, August 31st, 2011
mime types : mp4

mime types : mp4

31 ส.ค.54 เปิดรายการแฟ้มที่ share ผ่าน local host แม้รายชื่อแฟ้มถูกแสดงว่ามีแฟ้มอะไรบ้าง แต่ download ไม่ได้ เกิดกับแฟ้ม mp4 .. แก้ไขโดยเข้า mime types ใน iis แล้วเพิ่ม .mp4 อีก 1 รายการ เพียงเท่านี้เคลื่องปลายทางก็ download แฟ้มคลิ๊ปแบบ mp4 ได้แล้ว

ปัญหา projector กับ display card

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, August 30th, 2011
canon lv7290 & ATI Radeon X1300

canon lv7290 & ATI Radeon X1300

30 ส.ค.54 มีโอกาสใช้งาน projector กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายห้อง .. โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ATI Radeon X1300 display card กับ projector ทั้ง epson และ canon lv-7290 .. พบปัญหาสัญญาณจาก display card ส่งถึง projector ไม่สำเร็จ ซึ่งใช้วิธีส่งออก 2 ทางคือ vga port และ dvi port ผ่านการ์ดจอแผ่นเดียว .. ในเบื้องต้นพบวิธีแก้ไข 2 กรณี คือ 1) เปิด projector ก่อนเปิดเครื่อง หรือสั่ง restart เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) สลับสายเสียบกับการ์ดจอ ซึ่งเกิดกับ canon projector (การกด alt-p เลือก duplicate ไม่สามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้) .. ยังไม่พบวิธีที่สามที่จะสะดวกกับผู้ใช้ครับ

ปัญหา windows media center ใน win7 ของคุณแมว

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, August 26th, 2011

26 ส.ค.54 คุณแมวนำเครื่องมาให้ดู พบปัญหาว่า โปรแกรมมากกว่าครึ่ง เมื่อคลิ๊กก็จะเปิด windows media center ไม่ยอมเปิดโปรแกรมตามหน้าที่เดิม ปัญหาคือเปิด ie หรือโปรแกรมใดไม่ได้เลย ภาพของ icon ก็เปลี่ยนเป็นแบบเดียวกันหมด สำหรับโปรแกรมที่ทำงานปกติก็เป็นแฟ้มประเภทเอกสารเช่น word excel นอกนั้นจะเรียก windows media center มาทำงานแทน

สาเหตุ .. ไม่ทราบแน่ชัดแต่ผู้ใช้ให้ข้อมูลว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าดับเมื่อคืน ซึ่งไม่น่าใช่ เมื่อตรวจ process ก็ไม่พบ virus (อาจถูก remove ไปแล้ว) จากนั้นก็ตรวจ address ของลิงค์ ก็พบว่าลิงค์ปกติ แสดงว่าเป็นที่ระบบปฏิบัติการ

ความพยายามและการแก้ปัญหา

1. เข้า file type เพื่อตรวจสอบ แต่ไม่พบว่าต้องเปลี่ยนอะไร เพราะ file type ไม่ถูกแก้ไข
2. เข้า control panel, program & feature เพื่อลบโปรแกรม windows media center
แต่เข้าไม่ได้ มีปัญหาเหมือนเรียกโปรแกรมทั่วไป
3. เข้า cmd หรือ regedit ไม่ได้ มีปัญหาเหมือนเรียกโปรแกรมทั่วไป
4. reboot เข้า safemode เพื่อ restore แต่ restore ไม่ถูกเปิด ทำให้ย้อนกลับไป 3 วันก่อนหน้านี้ไม่ได้
5. เข้า command ได้ แต่เข้าไปลบแฟ้ม ehshell.exe (Windows media center) โดยตรงไม่ได้ พบคำว่า access denied
6. เข้า regedit ลบการเชื่อมโยงกับ windows media center ซึ่งอยู่ในห้อง c:\windows\ehome
7. เรียก explorer ผ่าน command แล้ว download processexplorer และ autorun ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการทำงานของ windows และสามารถใช้งานได้ใน win7
DOS> explorer http://www.thaiabc.com/download/processexplorernt.zip
DOS> explorer http://www.thaiabc.com/download/autoruns.zip
8. processexplorer ไม่ได้ช่วยอะไร เพราะอาการไม่ได้เกิดจาก process พิเศษที่ run คู่ขนานเหมือนพวกไวรัส ที่สำคัญไม่พบ process ที่น่าสงสัย
9. ใช้ autorun ยกเลิกโปรแกรมใน regedit ที่เกี่ยวข้องกับ windows media center ทั้งหมด แล้ว reboot

ในทั้งหมด 9 ข้อ พบว่าข้อ 9 น่าจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประมวลผลโปรแกรมอย่างไม่ถูกต้องเมื่อสั่งเปิดโปรแกรมใด แล้วไปเรียก windows media center แทนทุกครั้ง .. หลัง reboot พบว่า icon แสดงผลปกติ และเรียกโปรแกรมถูกต้องตามหน้าที่ของโปรแกรมนั้น


อภิธานศัพท์ (Glossary)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Thursday, August 25th, 2011
glossary

glossary

25 ส.ค.54 การทำ glossary เป็นสิ่งที่คิดจะทำมานานแล้ว แต่หาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานไม่ได้ และไม่มีเหตุจูงใจมากพอ จนได้พบกับ moodle 1.9 ซึ่งมีจุดเด่นคือ 1) เป็น glossary ภายใต้ระบบ e-learning ที่เป็นมาตรฐาน 2) สามารถ export ออกไปเป็น xml ที่จะนำไปใช้ต่อได้ง่าย 3) เป็นระบบฐานข้อมูลรองรับการสืบค้น แบ่งหน้า และแบ่งกลุ่มได้ 4) การสร้าง glossary สามารถพิมพ์ในระบบอื่น แล้ว import เข้าระบบของ moodle เพื่อเผยแพร่ต่อได้ .. ในเบื้องต้นแบ่งไว้ 2 เล่ม คือ technical term และ software glossary

อภิธานศัพท์ (Glossary) คือ การคำอธิบายความหมายของคำ เรียงตามตัวอักษร ซึ่งเดิมจะพบ Glossary อยู่ส่วนท้ายของหนังสือ เพื่อช่วยให้ความหมายที่ผู้แต่งเห็นควรนำมาอธิบายเพิ่มเติม ให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน

http://www.thaiall.com/moodle


การเพิ่มเสียงให้กับคลิ๊ปวิดีโอ

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, August 24th, 2011
up sound level

up sound level

24 ส.ค.54

คำถาม มีนักศึกษาถามว่า เสียงในคลิ๊ปวิดีโอเบาไปหน่อย ต้องแก้ไขอย่างไร
คำตอบ แก้ไขได้ 4 กรณี ดังนี้ 1) ใน windows movie maker for xp ให้คลิ๊ปปุ่ม sound level ทางซ้าย แล้วเลือกเพิ่มเสียงให้กับวิดีโอ 2) ใน windows live movie maker for win7 ให้คลิ๊กขาวที่ใน scene ที่ต้องการแล้วเลือกตัวเลือกเพิ่มเสียง 3) ถ้าเป็นเฉพาะบางคลิ๊ป ให้ทำการเพิ่มเสียงเฉพาะคลิ๊ปนั้น แล้วค่อยนำเข้า windows movie maker 4) บันทึกเสียงใหม่แทนเสียงในวิดีโอ แต่ใช้คลิ๊ปเดิมด้วยการบันทึกเสียงผ่านโปรแกรม sound recorder หรือ cdex แล้วค่อยใส่เข้าไปในคลิ๊ป เหมือนที่เห็นในละครทีวีบ่อย ๆ ครับ


ดิจิทัลวีดิโอมาแรง สร้างสรรค์เพื่อบอกต่อจนฉุดไม่อยู่

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, August 24th, 2011

ดิจิทัลวีดิโอมาแรง สร้างสรรค์เพื่อบอกต่อจนฉุดไม่อยู่

ความแรงของดิจิทัลวีดิโอ สร้างความฮือฮาอยู่เนืองๆ ไม่ว่าจะเป็นวีดิโอที่สร้างขึ้นเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กร หรือเป็นวีดิโอปล่อยมุกเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กลายเป็นกระแสนิยมของเหล่าวีดิโอบล็อกเกอร์ ดิจิทัลวีดิโอแพลตฟอร์ม อย่าง ยูทูบ กลายเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดชั้นเยี่ยม ความท้าทายคงอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะสร้างวีดิโอหรือหนังโฆษณาให้ได้รับการคลิกเพื่อดูและบอกต่อ หรือจะเลือกใครมาเป็น Voice of Brand ที่เหมาะสม

การใช้งานดิจิทัลวีดิโอ

เป้าหมายหลักของดิจิทัลวีดิโอ มักเน้นสร้างการรับรู้ของแบรนด์ สร้างความนิยมในแบรนด์ และทำให้เกิดการต่อยอดซื้อสินค้า การใช้หนังโฆษณาทางโทรทัศน์มาตัดต่อใหม่เพื่อฉายบนสื่อออนไลน์ หรือการสร้างเว็บวีดิโอเพื่อใช้บนออนไลน์โดยเฉพาะ อาจให้ผลต่างกันตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เว็บวีดิโอที่ผลิตสำหรับออนไลน์มักให้ผลในการสร้างความนิยมในแบรนด์ได้ดี

รูปแบบของมีเดีย

ดิจิทัลวีดิโอมีรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโฆษณากับรายการภาพยนตร์ออนไลน์ ซื้อโฆษณาผ่านสื่ออย่างเฟซบุ๊ค รูปแบบที่เป็น In-Game และ In-Application รูปแบบที่เล่นอยู่บนแบรนด์ไซต์ และรูปแบบที่ปรากฏอยู่บน Earned Media อย่าง ยูทูบ

นักการตลาดจะต้องวางแผนเลือกใช้มีเดียและแพลตฟอร์มให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด หากกลยุทธ์ที่ใช้ต้องการความต่อเนื่องในการสื่อสาร จะต้องคิดถึงการสร้างแบรนด์ไซต์เพื่อรองรับ นอกจากนี้ฟอร์แมตของวีดิโอที่สร้างขึ้นจะต้องได้มาตรฐาน และคำนึงถึงแพลตฟอร์มในการดิสเพลย์ ไม่ว่าจะเป็นบนมือถือ แทบเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เว็บทีวี

ยูทูบ ซูเปอร์สตาร์

วันนี้ เมื่อเราพูดกันเรื่องซูเปอร์สตาร์บนยูทูบ ไม่ได้หมายถึงเหล่าเซเลบที่เราคุ้นเคยกันแล้ว แต่เป็นวีดิโอบล็อกเกอร์คนดัง ที่สร้างความดังมาจากการโพสต์วีดิโอคลิปลงบนยูทูบ ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี นักร้อง ดาวตลก ที่ดังกันเปรี้ยงปร้าง และเป็นที่น่าสนใจ

ที่คุ้นหน้าคุ้นตากับแฟนบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าแบบสร้างสรรค์ คงจะเป็น มิเชล ฟาน ที่มีสมาชิกมากกว่า 1.5 ล้านราย เฉพาะคลิปแต่งหน้าแบบ เลดี้ กาก้า ตอนนี้มีคนดูถึง 29.9 ล้านครั้ง เธอเป็นหนึ่งใน YouTube Partnership Program ที่สร้างรายได้สูงจากสัดส่วนการโฆษณาเป็นอันดับต้นๆ จนปัจจุบันเธอเปิดตัวแบรนด์สกินแคร์ของตัวเอง เรียกว่าชีวิตพลิกผันด้วยพลังของยูทูบ

รู้จัก YouTube Partnership Program

สิ่งที่ทำให้บล็อกเกอร์เหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นความตั้งใจในการสร้างคอนเทนต์ ที่มีทั้งไอเดียแรงๆ และมีคุณภาพ สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของ YouTube Partnership Program ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 20,000 คนทั่วโลก จะต้องผ่านการพิจารณาและกฎเกณฑ์ ที่สำคัญจะต้องเป็นเจ้าของเนื้อหาในวีดิโอ 100% และเนื้อหามีไอเดียที่แตกต่าง ส่วนการสร้างรายได้ก็มาจากโฆษณาและการเช่าใช้ ซึ่งทำได้ในบางประเทศเท่านั้น

การสร้าง แบรนด์ แชนแนล

แบรนด์ดังๆ ต่างใช้โซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ในการปล่อยวีดิโอเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารสินค้าและบริการ ด้วยความน่าสนใจของเนื้อหาในวีดิโอทำให้สามารถดึงดูดผู้ชมให้อยู่บนเว็บไซต์ได้นานขึ้น สังเกตได้จากสินค้าแบรนด์หรู หรือรถยนต์ ที่ใช้ดิจิทัลวีดิโอสร้างประสบการณ์กับแบรนด์และสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมากจะเป็นการปล่อยวีดิโอทั้งบนโซเชียลมีเดียและแบรนด์ไซต์ไปพร้อมๆ กัน

การตั้งใจสร้าง แบรนด์ แชนแนล ที่น่าสนใจบนโซเชียลมีเดียอย่าง ยูทูบ ทำให้แบรนด์อย่าง ไนกี้ โคคา-โคลา เป๊ปซี่ และฮาร์เลย์ เดวิดสัน สามารถจัดการเนื้อหา สร้างแคมเปญและโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้ชม และเชื่อมโยงไปยังแบรนด์ไซต์ เพื่อต่อยอดการซื้อในโลกออฟไลน์

เปลี่ยนมุมมองเพิ่มความคุ้มค่า

แม้ดิจิทัลวีดิโอจะเป็นที่สนใจและมีกระแสแรง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าแบรนด์ที่ตั้งใจสร้างคอนเทนต์คุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ยังมีน้อย ขณะที่นักการตลาดส่วนใหญ่มองว่า โซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ฟรีและไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องใช้ทีมงานในการสร้างดิจิทัลวีดิโออย่างมีคุณภาพเท่าไหร่ ซึ่งเป็นการมองข้ามโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

วันนี้คงถึงเวลาต้องเปลี่ยนมุมมองและแผนการสื่อสารที่ใช้กลยุทธ์และการลงทุนสร้างสื่อที่มีพลังนี้แล้ว เพราะเมื่อใดที่โดนใจคนดูหมู่มาก เมื่อนั้นแบรนด์ก็จะได้รับการบอกต่ออย่างคุ้มค่าไม่รู้จบ

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/review/20110819/405599/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88.html


10 วิชาที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, August 23rd, 2011

CPSC 103  ตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6)
(Digital Logic)
ระบบจำนวนและรหัสคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตรรกะคอมบิเนชันนัล ฟังก์ชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คาร์นอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอร์หลายระดับ และภัยในวงจร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตรรกะ ซีเควนเชียล การนำฟลิปฟล็อปมาสร้างตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดง การเปลี่ยนสถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจำนวนสถานะ เทคนิคการกำหนดสถานะ และสภาวะการแข่งขัน
Number systems and computer codes, Boolean algebra, analysis and synthesis of combinational logic, switching function, canonical forms, Karnaugh map, minimization techniques, multilevel NAND and NOR circuits and hazards, analysis and synthesis of sequential logic, logic implementation with flip flop, state variables, state transition diagram, state table, minimization of states, state assignment techniques, and race conditions.

CPSC 201    สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์  3 (3 – 0 – 6)
(Computer Architecture and Organization)
ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ มอดูลรับเข้า/ส่งออก การเชื่อมต่อองค์ประกอบดังกล่าว หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม เรจิสเตอร์ หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ หน่วยคำสั่งและการเชื่อมต่อของหน่วยดังกล่าว สถาปัตยกรรม การออกแบบชุดคำสั่งและชนิดข้อมูล หัวข้อการจัดระบบ การทำไปป์ไลน์ การจัดระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด และการประมวลผลเชิงเวกเตอร์
Computer system, processor, memory and Input/Output modules, interconnections among these major components, central processing unit, control unit, registers, arithmetic and logic unit, instruction unit and interconnections among these components, architectural issues, instruction-set design and data types, organizational issues, pipelining, parallel organization, multiple processors and vector processing organizations.

CPSC 317     ระบบปฏิบัติการ 3 (3 – 0 – 6)

(Operating Systems)
สถาปัตยกรรม เป้าหมายและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การกำหนดการการประมวลผล ความร่วมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การป้องกัน การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำกายภาพ หน่วยความจำเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรอง จานบันทึก หน่วยเก็บขั้นสาม หน่วยรับเข้า/ส่งออก แฟ้มข้อมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องต้น
Architecture, goals, and structure of operating system, process management, processes scheduling, process coordination and synchronization, deadlock, causes, conditions, prevention, memory management, physical memory, virtual memory, secondary storage management, disk, tertiary storage, Input/Output (I/O), file, directory, introduction to distributed operating systems.

CPSC 319    การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ 3 (2 – 2 – 6)
(Object-Oriented Software Development)
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ ชนิดข้อมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถ่ายทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน และการนำของเดิมมาใช้ใหม่ กระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงอ็อบเจกต์
Object-oriented programming, classes, objects, abstract data types, inheritance, encapsulation, polymorphism and reuse, object-oriented software development paradigm, analysis, design and applications of object-oriented systems.

CPSC 334    ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3 (3 – 0 – 6)
(Human-Computer Interaction)
พฤติกรรมมนุษย์ กระบวนวิธีการบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ การทำงาน เทคนิคการสังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์และการโมเดลงาน วิธีแสดงส่วนปฏิสัมพันธ์และเครื่องมือสร้างต้นแบบ ขั้นตอนการเรียนรู้ การศึกษาการใช้งานและการวิเคราะห์โพรโทคอลการใช้คำ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  แนวทางการทดลองทำจริง การเรียนรู้ของมนุษย์ การทำนายและการเลียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และกรณีศึกษา
Human behavior, methodologies for obtaining and interpreting human behavior: work activity analysis, observation techniques, questionnaire, task analysis and modeling techniques, methods for interface representation and prototyping tools, cognitive walkthroughs, usability studies and verbal protocol analysis, the four approaches to human-computer interaction, empirical, cognitive, predictive, and anthropomorphic and case studies.

CPSC 350    การโปรแกรมแบบลูกข่าย-แม่ข่าย 3 (2 – 2 – 6)
(Client-Server Programming)
โมเดลและการโปรแกรมการสื่อสารแบบลูกข่าย-แม่ข่าย การออกแบบซอฟต์แวร์ การประมวลผลพร้อมกัน การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์กับโพรโทคอล ซ็อกเก็ตเอพีไอ ขั้นตอนวิธีดำเนินงานที่ฝั่งลูกข่ายและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนวิธีดำเนินงานที่ฝั่งแม่ข่ายและประเด็นที่เกี่ยวข้อง แม่ข่ายแบบไม่กำหนดการเชื่อมต่อ และแม่ข่ายแบบกำหนดการเชื่อมต่อ
Client-server communication model and programming, software design, concurrent processing, application interface to protocols, socket Application Protocol Interface (API), client side algorithms and issues, server side algorithms and issues, connectionless servers, and connection-oriented servers.

CPSC 351    เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย 3 ( 3 – 0 – 6 )
(Internetworking Technology)
ที่อยู่ไอพี โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต ไอพี อาร์พ อาร์อาร์พ ไอซีเอ็มพี ไอจีเอ็มพี แนวคิดของการจัดเส้นทาง การจัดเส้นทางแบบคงที่ การจัดเส้นทางแบบพลวัต ริพ โอเอสพีเอฟ บีจีพี การส่งข้อมูลจากโพรเซสถึงโพรเซส พีพีพี การควบคุมความแออัดในเครือข่าย คิวโอเอส ดีเอ็นเอส ไอเอสดีเอ็น เอซีแอล ดีดีอาร์กับไอเอสดีเอ็น แนท ดีเอชซีพี การส่งสื่อประสม การจัดการเครือข่าย และเอสเอ็นเอ็มพี
Internet Protocol (IP) Addressing, Internet Protocols: IP, ARP/RARP, ICMP, IGMP; routing concepts, static routing, dynamic routing: RIP, OSPF, BGP; Process-to-Process Delivery, PPP, Congestion control, QoS, DNS, ISDN, ACL, DDR with ISDN, NAT, DHCP, Multimedia transmission, Network Management, and SNMP.

CPSC 381    การค้นคืนสารสนเทศ 3 (3 – 0 – 6)
(Information Retrieval)
การค้นคืนข้อความ ธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสร้างสารสนเทศ การค้นคืนข้อความหรือการค้นคืนสารสนเทศอย่างเต็มทั้งแบบมีข้อกำหนด และไม่มีข้อกำหนด องค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศ ปัญหาในการค้นคืนข้อความอย่างเต็ม โพลีกามี ซีโนนีมี ไฮเปอร์นีมี ไฮโปนีมี ข้อคำถามเชิงข้อความ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของระบบค้นคืนสารสนเทศ วิธีการค้นคืนข้อความ วิธีเชิงอินเด็กซ์ วิธีจับคู่สตริงอย่างง่าย ขั้นตอนวิธีเคเอ็มพี การประมาณการการจับคู่ ต้นไม้แบบแพ็ต การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม พื้นที่เวกเตอร์ การทำอินเด็กซ์เชิงความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เครือข่ายใยประสาทเทียม และเครื่องช่วยการค้นคืนข้อความ
Text-retrieval, nature of information, representation and structure of information, restricted and un-restricted text/full-text retrieval, information retrieval systems components, problems in full-text search: polygamy, synonymy, hypernymy, hyponymy, textbase queries, user interfaces to information retrieval systems, text retrieval approaches, simple index-based, na?ve string matching, KMP algorithms, approximate matching, PAT trees, cluster analysis, vector space, latent semantic indexing, natural langrage processing, artificial neural network and text-retrieval machine.

CPSC 401    ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3 (2 – 2 – 6)
(Selected Programming Language)
การศึกษาภาษาโปรแกรมอย่างลึกซึ้งหนึ่งภาษาหรือมากกว่าที่เป็นกรณีศึกษา ภาษาที่เปิดสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา และจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้คือเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักภาษาโปรแกรมเพิ่มเติม
A comprehensive study of one or more selected programming languages. Selected languages may vary from semester to semester and will be announced before the starting of each semester. The objective is to introduce students to alternative programming languages.

CPSC 452     การจัดการเครือข่าย 3 (3 – 0 – 6)
(Network Management)
หน้าที่ของการจัดการเครือข่าย โมเดลการจัดการเครือข่าย มาตรฐานการจัดการเครือข่าย เครือข่ายการจัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือข่ายอย่างง่าย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝ้าระวังระยะไกล(อาร์มอน) โพรโทคอลสารสนเทศร่วมเพื่อการจัดการ(ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอบี) และเครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเครือข่าย
Network management functions, network management model, network management standards, Telecommunications Management Network (TMN), Simple Network Management Protocol (SNMP), Remote Monitoring (RMON), Common Management Information Protocol (CMIP), and Management Information Base (MIB), and tools and techniques for network management.

COMP 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2 (2 – 0 – 4)
(Introduction to Computer)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์
Study of computer history, internet, hardware, software, operating system and application program
TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2 ( 1 – 2 – 4 )
(Media and Technology in Daily Life)
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์สำนักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
Study of technology and new media using, computer system, network system, library and data searching, social network, office application, security, moral and ethics of computer users
COMP 300 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน 2 (1 – 2 – 4)
(Computer for Working)
ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมสเปรตชีท การใช้โปรแกรมนำเสนองาน และการใช้งานบล็อก
Study of computer for working, word processing program, spread sheet program, presentation program and blog using
CPSC 104    กฎเกณฑ์และความหมายของภาษาโปรแกรม 3 (3 – 0 – 6)
(Syntax and Semantics of Programming Languages)
บททบทวนกฎไวยากรณ์ ภาษากับกฎเกณฑ์และความหมาย การตัดคำและความคลุมเครือ รูปปกติแบบบาร์คัส (บีเอ็นเอฟ) ไวยากรณ์ของสถานะจำกัดและตัวรู้จำ การสแกนคำ การสร้างตารางรหัส ภาษาไร้บริบท พุชดาวน์ออโตมาตา เทคนิคการตัดคำแบบไร้บริบท คำสั่งวนซ้ำ การแปลความก่อนหลังและการแปลความจากซ้ายไปขวาแบบง่าย (เอสแอลอาร์) และการแปลกฎเกณฑ์แบบตรง
Review of grammars, languages and their syntax and semantics, parsing and ambiguity, Backus Normal Form (BNF), finite state grammars and recognizers, lexical scanners, implementation of symbol tables, context-free languages, push-down automata, context-free parsing techniques, recursive descent, precedence and Simple Left to Right (SLR) translation, and syntax directed translation schemes.
http://www.sit.kmutt.ac.th/tqf/document_tqf_id3.php

http://www.thaiall.com/tqf

http://www.thaiall.com/tqf/cpsc/2555_curr_cpsc_10subj.doc