เทคโนโลยีรอบตัวเรา « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

บันทึกใน ‘เทคโนโลยีรอบตัวเรา’

สร้าง Live USB : fedora 15

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, July 3rd, 2011
creating live usb : fedora os

creating live usb : fedora os

3 ก.ค.54 การสร้าง live usb ด้วย OS ของ Fedora 15 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ USB Drive มาติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง โดยไม่ต้องติดตั้งลงไปในเครื่อง มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. ใช้พื้นที่ประมาณ 600 MB และข้อมูลใน USB ยังอยู่ครบถ้วน เพราะไม่ได้ทำการ Format USB แต่เพิ่มห้องเก็บข้อมูล 4 ห้อง คือ Boot, EFI, syslinux และ LiveOS ส่วนห้อง Root มีแฟ้มชื่อ GPL
2. เครื่องที่ใช้ทดสอบคือ ASUS ต้องกด F2 เมื่อเปิดเครื่องแล้วเข้า Boot, Hard disk drives เลือกเลื่อน USB ซึ่งเป็น Harddisk ตัวที่ 2 ขึ้นมา มิเช่นนั้น จะเลือก Harddisk ตัวแรกเสมอ ทำให้ไม่เรียก USB ขึ้นมาทำงานตามที่ตั้งใจไว้
3. Download โปรแกรมติดตั้ง Live USB และแฟ้ม Fedora OS มาไว้ในเครื่อง
4. เมื่อ boot ขึ้นมา สามารถแก้ไขได้ แต่ผลการแก้ไขไม่ได้บันทึกไว้ เพราะทำงานใน RAM เมื่อ boot ใหม่ก็จะไม่เห็นผลการแก้ไข เช่น เปลี่ยน background หรือ create user
5. สามารถกำหนดการเชื่อมต่อแบบ wireless หรือ wired แล้วใช้งานได้ปกติ
6. มีตัวเลือกให้สั่งติดตั้งระบบปฏิบัติการลงไปใน Harddisk ได้

http://fedoraproject.org/wiki/How_to_create_and_use_Live_USB

https://fedorahosted.org/liveusb-creator/

https://fedorahosted.org/releases/l/i/liveusb-creator/liveusb-creator-3.11.1-setup.exe

http://fedoraproject.org/get-fedora

http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/15/Live/i686/Fedora-15-i686-Live-Desktop.iso


เครื่องบริการฝากแฟ้มขององค์กร (itinlife296)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, July 2nd, 2011
e-document

e-document

2 ก.ค.54 ในกลุ่มคนที่ต้องทำงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และต้องการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การมีเครื่องบริการฝากแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Server) เพื่อให้เป็นแหล่งรวมทรัพยากรที่ถูกใช้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Exchange) ระหว่างสมาชิก อาทิ รายงานการประชุม ผลการประเมินโครงการ ภาพถ่าย หรือวิดีโอคลิ๊ป ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยมีเครื่องบริการที่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และอำนวยความสะดวก ย่อมสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนที่วางไว้

แฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มักเป็นสำเนาจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของสามารถส่งเข้าสู่เครื่องบริการฝากแฟ้ม และสำเนาไปเพื่อเผยแพร่ต่อได้ อาทิ ส่งเป็นเอกสารให้เลขานุการใช้เป็นหลักฐาน ส่งอีเมลให้กับตนเอง หรือส่งเข้าเว็บไซต์ 4shared.com หรือ mediafire.com ที่ให้บริการรับฝากแฟ้มทั่วไป ยิ่งทำสำเนามากเท่าใด ก็ยิ่งลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียแฟ้มเอกสารเท่านั้น เพราะโลกแห่งการสื่อสาร จำเป็นต้องสื่อสารด้วยแฟ้มดิจิทอล ถ้ามีการสื่อสารเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้จำนวนแฟ้มเพิ่มขึ้น แล้วจำนวนสำเนาก็จะเพิ่มเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้ต้องมีการวางระบบที่เกี่ยวข้องไม่ให้การจัดเก็บ เรียกใช้ หรือปรับปรุงเกิดความผิดพลาดล่าช้า

เครื่องบริการฝากแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ก็เหมือนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่ไม่อาจวางใจได้โดยสมบูรณ์ เหมือนกับรถยนต์ที่อาจยางแตก หรือคอมพิวเตอร์ที่อาจเปิดไม่ออกกระทันหัน เพราะอุบัติเหตุทางซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และพีเพิลแวร์เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องมีแผนสองรองรับในกรณีเกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องบริการก็ย่อมมีโอกาสติดไวรัสหรือถูกโจมตีจากภายนอก  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อนย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาหรือชำรุดจากไฟตกหรือไฟดับได้ ส่วนการดูแลโดยบุคลากรด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นมนุษย์ที่อาจดำเนินการผิดพลาด ละเลยต่อหน้าที่ เลือกดำเนินการอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งหมดคือสิ่งที่อาจเกิดขึ้น และเป็นหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของแฟ้มที่ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิด


ACER Projector รุ่น P5206

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, June 29th, 2011
ACER Projector รุ่น P5206

ACER Projector รุ่น P5206

ทดสอบ ACER Projector รุ่น P5206 ที่ได้มา 4 ตัววันที่ 29 มิ.ย.54 พบว่า  1) ช่อง USB ที่เชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว สามารถใช้ Remote Control ของ Projector ควบคุมโปรแกรม Powerpoint บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที 2) ช่อง RJ45 ที่เชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ก็จะได้ IP Address จาก DHCP เมื่อใช้ browser ตามเลข IP ก็จะเข้าควบคุม Projector ได้เหมือนกับ Remote Control แต่ส่งข้อมูล หรือคลิ๊ปวีดีโอไปแสดงผลไม่ได้


ผมถูกเพื่อน block ใน fb

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, June 29th, 2011
block friend in fb

block friend in fb

29 มิ.ย.54 มีวันหนึ่งเพื่อนบ่นว่าไม่เห็นผมใน fb (สรุปว่าอยากเห็นแล้ว) ก็หารือกัน  แล้วพบว่า ทั้งผมและเพื่อนไม่อาจพบกันด้วยวิธีการ search หรือเข้าผ่าน url โดยตรงก็ไม่ได้ .. เมื่อตรวจในรายละเอียดพบว่า เพื่อนเขา block ผมไว้ เมื่อแก้ไขก็กลับมาปกติเหมือนเดิมครับ

วิธีแก้ไข : จากเมนูมุมบนขวาคลิ๊ก  บัญชีผู้ใช้, ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว จะพบบรรทัดล่างสุด คลิ๊ก รายชื่อที่ถูกบล็อก, แก้ไขรายชื่อ เมื่อต้องการบล็อก (Block) หรือปลดบล็อกใครก็ทำตรงหัวข้อ “ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก” ได้ครับ


ปรับปรุงฟอร์มตามรหัสผู้ใช้ด้วย PHP รุ่น 1

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, June 28th, 2011

28 มิ.ย.54 มีโอกาสพัฒนาโปรแกรม เรียกว่า โปรแกรมรุ่นหนึ่งสำหรับสร้างฟอร์มปรับข้อมูลตามรหัสผู้ใช้ เขียนด้วย PHP4 บน IIS6 สำหรับระบบ TQF มี 4 โปรแกรม คือ
1. โปรแกรมรับรหัสผู้ใช้ (index.php)
2. โปรแกรมตรวจรหัส และแสดงข้อมูลในฟอร์ม (user.php)
3. โปรแกรมปรับปรุงข้อมูล (update.php)
4. โปรแกรมออกจากระบบ (logout.php)

<form action=”user.php” method=”post”>
<input name=”fuser” value=”">
<input name=”fpasswd” type=password value=”">
<input type=”submit” value=”เข้าใช้ระบบ”>
</form>

<?
session_start();
$mysql_db = “tqf”;
$mysql_user = “root”;
$mysql_password = “yourname”;
if (isset($_REQUEST['fuser']) &&
$_REQUEST['fuser'] == “myname” && $_REQUEST['fpasswd'] == “mypass”) {
$_SESSION['suser'] = $_REQUEST['fuser'];
}
if (!isset($_SESSION['suser'])) header(“Location: index.php”);
// ====
$query    = “select * from tqf1″;
echo “<form action=update.php method=post>”;
$connect = mysql_connect(“localhost”, $mysql_user , $mysql_password);
mysql_query(“set names tis620″);
$result = mysql_db_query($mysql_db,$query);
if ($result) {
while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
echo ‘<textarea name=t101 rows=5 cols=80>’. $object->t101 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t102 rows=5 cols=80>’. $object->t102 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t103 rows=5 cols=80>’. $object->t103 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t104 rows=5 cols=80>’. $object->t104 . “</textarea><br />”;
echo ‘<textarea name=t105 rows=5 cols=80>’. $object->t105 . “</textarea><br />”;
}
echo “<br/><input type=submit value=’ปรับปรุง’></form>”;
}
mysql_close($connect);
?>
<a href=logout.php>logout</a>

<?
session_start();
$mysql_db = “tqf”;
$mysql_user = “root”;
$mysql_password = “yourname”;
if (isset($_SESSION['suser'])) {
$query    = “update tqf1 set
t101=’”. $_POST["t101"] .”‘ ,
t102=’”. $_POST["t102"] .”‘ ,
t103=’”. $_POST["t103"] .”‘ ,
t104=’”. $_POST["t104"] .”‘ ,
t105=’”. $_POST["t105"] .”‘
where user =’”. $_SESSION['suser'] . “‘”;
$connect = mysql_connect(“localhost”, $mysql_user , $mysql_password);
mysql_query(“set names tis620″);
$result = mysql_db_query($mysql_db,$query);
echo $query;
mysql_close($connect);
header(“Location: user.php”);
}
header(“Location: index.php”);
?>

<?
session_start();
session_destroy();
header(“Location: user.php”);
?>


ช่วยควบคุมการนำเสนอจากล่างเวที (itinlife295)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, June 26th, 2011
remote assistance

remote assistance

26 มิ.ย.54 มีคำถามจากเพื่อนว่า ถ้าผู้นำเสนอที่ยืนอยู่บนเวทีมีทักษะในการควบคุมการนำเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ไม่ชำนาญ แต่ผู้นำเสนอเป็นผู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาในสถานการณ์นั้นที่สุด ทางเลือกคือหาวิธีควบคุมโปรแกรมนำเสนอไปพร้อมกับการนำเสนอของผู้นำเสนอ โดยมีผู้ช่วยที่อยู่ล่างเวทีเป็นผู้ใช้โปรแกรมนำเสนออีกคนหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมแบบนี้มิใช่เรื่องปกติที่จะเกิดขึ้น แต่ในบางสถานการณ์จะปล่อยให้เกิดความผิดพลาดโดยไม่มีแผนการควบคุมไม่ได้

ทางออกมีหลายทาง ถ้าเป็นวิธีที่สมบูรณ์ คือ การควบคุมคอมพิวเตอร์ของผู้นำเสนอจากระยะไกล (Remote Control) เช่น การใช้โปรแกรม LAN School หรือ NetOp School ดังที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ต์หรือโรงเรียนใช้ในการควบคุมติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ หรือใช้โปรแกรม Remote Assistance ที่มีมากับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้นำเสนอไปพร้อมกัน แต่วิธีที่ง่ายกว่า คือ ใช้ Keyboard หรือ Mouse ไร้สายช่วยควบคุมการกดปุ่มของผู้นำเสนอ อาทิ ปัญหาการเลื่อนสไลด์เกินกว่าที่ผู้นำเสนอพูดก็จะได้ถอยกลับไปยังสไลด์ที่กำลังกล่าวถึงทันที

อีกวิธี คือ การต่อจอภาพเพิ่มออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ล่างเวที โดยบนเวทีจะมีเฉพาะจอภาพให้ผู้นำเสนอได้เห็น ส่วนผู้ช่วยจะควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ล่างเวที แต่ผู้นำเสนอยังมีเลเซอร์พอยท์เตอร์ใช้ควบคุมการเลื่อนสไลด์บนเวทีเหมือนเดิม ในกรณีเกิดข้อผิดพลาดก็จะแก้ไขโดยผู้ช่วยได้ทันที  การควบคุมในที่นี้เป็นเพียงแผนการควบคุมทางเทคนิค ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร แต่สาระสำคัญ คือ คำพูด เนื้อหาในสไลด์ กิจกรรม และอวจนภาษาของผู้ส่งสารยังเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นเดิม การใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม จะสนับสนุนให้การนำเสนอมีความสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้


องค์ประกอบสำคัญ 360 องศา ของรูปแบบการศึกษาที่ดี

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, June 26th, 2011
คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์

25 มิ.ย.54 ในงานปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตภาคเหนือโยนก .. คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “องค์ประกอบสำคัญ 360 องศา ของรูปแบบการศึกษาที่ดี” มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1) องค์ความรู้
(Knowledge / Lectures)
2) การถ่ายทอดความรู้
(How to teach / Teaching Techniques)
3) ผู้รับความรู้
(Students / Learners)
4) ผู้บริหาร (Administrators)


ทดสอบ Skype june 2554

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, June 25th, 2011
ทดสอบ skype

ทดสอบ skype

25 มิ.ย.54 หลังติดตั้ง Skype ก็ต้อง Signup แล้ว Signin เมื่อเลิกใช้ก็ Signout ในการ Signup จะขึ้นหัวว่า create a new skype account ผมใช้ชื่อว่า ajarnburin (blog) การสมัครไม่ต้องยืนยันผ่าน e-mail ก็ใช้งานได้ครับ .. สรุปว่าผลการทดสอบสื่อสารระหว่าง Notebook และ PC ไม่มีปัญหา คาดว่าในอนาคตจะสื่อสารในครอบครัวด้วยวิธีนี้ เพราะในอดีตใช้ MSN ทำ Video Call ข้ามจังหวัดแล้วไม่สำเร็จ แต่ทดสอบที่บ้านไม่มีปัญหา เมื่อใดที่ออกต่างจังหวัดก็จะมีปัญหาทุกครั้งไป วันนี้ทดสอบใช้ Video Call ที่บ้าน ระหว่าง PC กับ Notebook ก็เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาครับ

เริ่มทดสอบก็ค้นหาคนชื่อ thaiall (blog) เมื่อพบก็กดปุ่ม Add contact แล้วก็ Send Request เมื่อกลับเข้าจอหลักของ Skype ก็พบรายชื่อเพื่อนที่เพิ่มใหม่ คลิ๊กชื่อด้านซ้าย แล้วคลิ๊กปุ่ม Call ส่วนเพื่อนที่ได้รับคำร้องขอเป็นเพื่อก็ต้องกดปุ่ม Add to Contact เพื่อรับเป็นเพื่อน .. เมื่อ thaiall ขอติดต่อกับ ajarnburin ผู้รับก็ต้องคลิ๊ก Answer หากต้องการส่ง Video ก็ต้องคลิ๊กที่ภาพ Video บนเมนูบาร์

จุดเด่นของ skype คือทำ video full screen ได้ และเป็นที่นิยมครับ
การทดสอบครั้งแรกที่  http://www.thaiall.com/blog/burin/878/


ภาพปกนิตยสารด้วยการซ้อนภาพ ภาษา PHP

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, June 19th, 2011
merge image by php

merge image by php

19 มิ.ย.54 อ.พจน์ เล่าให้ฟังว่า ท่านใช้บริการ magmypic.com ทำให้ได้ภาพปก magazine สวย ๆ เป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้ผมสนใจเรื่องนี้

แล้วผมก็สนใจ เข้าไปทดสอบ และค้นข้อมูลเพิ่มเติม ผลการทดลองใช้อยู่ใน thaiall.com/actress/joom.htm จากนั้นก็ต่อยอดมาทดสอบเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ทำการ Merge ภาพ 2 ภาพ คือ กรอบรูป และภาพผู้หญิง ก็พบว่า ได้ผลเป็นไปในแทนเดียวกับ magmypic.com ส่วนการประยุกต์ต่อไปคือ การทำเป็น fb application ให้เพื่อน ๆ ได้ใช้บริการส่งรูปที่อยู่ใน fb เข้ามาในระบบ ซึ่งเคยเห็นบริการแบบนี้อยู่มากมาย ถ้าลองทำในแบบไทยไทย ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย .. แต่คงต้องพักไว้ก่อน เพื่อน ๆ สนใจโค้ด php จะลองเอาไปทำก็ได้ครับ ปัญหาคือ ต้องทำภาพ mag01.gif ให้เป็นภาพโปร่งใส ของผมใช้โปรแกรม iview ช่วยจัดการส่วนนี้ .. มิเช่นนั้นผลการซ้อนภาพจะมีปัญหาครับ

<?
$user = ‘user.jpg’;
$frame = ‘mag01.gif’;
$dest = imagecreatefromgif($frame);
$src = imagecreatefromjpeg($user);
$src_new = imagecreatetruecolor(280, 350);
list($width, $height) = getimagesize($user);
imagecopyresized($src_new, $src, 0, 0, 0, 0 , 280, 350, $width,$height);
imagecopymerge( $src_new, $dest, 0, 0, 0, 0, 280, 350, 100);
header(‘Content-Type: image/jpeg’);
imagegif($src_new);
imagedestroy($dest);
imagedestroy($src);
imagedestroy($src_new);
?>

http://www.thaiall.com/mag/merge.php
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.213477228691078.52727.100000864060918

25 ก.พ.56 ปรับบริการของโฮมเพจหน้าปกนิตยสาร (magazine cover)
http://www.thaiall.com/mag

หน้าปกนิตยสาร (magazine cover)

หน้าปกนิตยสาร (magazine cover)