การวิเคราะห์ แล้วก็การสังเคราะห์

การสังเคราะห์ synthesis
การสังเคราะห์ synthesis

25 ก.ค.2557 หัวหน้าเช ส่งอีเมลมาแจ้งว่ากัลยาณมิตรแนะนำว่า
เวลาทำอะไรที่มีเป้าหมายสูงสุดชัดเจน ก็ควรจะมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ว่าที่ทำลงไปน่ะถูกแล้วรึเปล่า วิเคราะห์หา swot ด้วยก็จะดี แล้วก็นำมาทำให้ต่อเนื่อง
กลับมาดูความหมายของการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ที่แรกอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
ทั้ง strategic plan, action plan, identity(เอกลักษณ์)
uniqueness (อัตลักษณ์) หรือ aim (เป้าหมาย)

ในการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น เห็นเพื่อน ๆ ใช้การจัดเวทีคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนเรียกว่าการสังเคราะห์
ในการเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 5 ก็เป็นการสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เรียกว่าการอภิปรายผล
ในการทำงาน ด้วยการนำงานต่าง ๆ มาบูรณาการให้ได้งานใหม่ที่มีประโยชน์และเผยแพร่ได้ก็เรียกว่าสังเคราะห์

การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน
เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ
เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง โดยพื้นฐานแล้ว การวิเคราะห์ถือเป็นทักษะที่มนุษย์ฝึกได้
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C

การสังเคราะห์ (อังกฤษ: Synthesis) มาจากคำว่า syn- แปลว่า ร่วม ส่วนคำว่า thesis แปลว่า ปรากฏการณ์ใหม่
ซึ่งการสังเคราะห์ หมายถึง กระบวนบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ ตั้งแต่สองปัจจัยขึ้นไป
ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของรวมทั้งเหตุการณ์และสิ่งที่อยู่ในรูปของแนวคิดเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมกัน
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่หรือเกิดปรากฏการใหม่ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาภาพ
โดยปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่กระบวนบูรณาการในการสังเคราะห์นั้น
บางปัจจัยอาจจะได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะสืบค้นมาก่อนแล้ว
ขณะที่บางปัจจัยก็อาจจะยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะสืบค้นมาก่อน สภาวะรูปของปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ
ที่นำมาเป็นปัจจัยและองค์ประกอบในการสังเคราะห์นั้นอาจเป็นไปได้ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม
ซึ่งบูรณภาพที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือสิ่งใหม่อันเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์นั้น
ก็เป็นไปได้ทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรมเช่นกัน
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C

ภาพตัวอย่างได้จากเว็บไซต์ข้างล่างนี้
แต่ผมเข้าไปแล้วเขาบอกว่า จากประเทศไทยไม่ยินดีต้อนรับ
http://www.wilmington.will.k12.il.us/blog/wmcgee/?p=497

gateway filter
gateway filter


คำว่าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) มีแนวการเขียนที่ดี
ที่ http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/4_SI_135.pdf

คำว่าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีแนวการเขียนที่ดี
ที่ http://sichon.wu.ac.th/file/smd-20121106-r2n6v.%28เผยแพร่%29.pdf

ต่อไปต้อง Format Flash Drive เป็น NTFS ซะแล้ว

vmdk of virtual box
vmdk of virtual box

เล่าสู่กันฟัง 21 ก.ค.2557
วันนี้ตรวจรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ของเพื่อน
ว่าใน ส.1 กับในเล่มตัวเลขตรงกันหรือไม่
หลังตรวจเสร็จก็นึกได้ว่าที่ทำงานลง Linux Mint13
บน Virtual Box ใน Win7
อยากนำแฟ้ม vmdk กลับบ้านไปติดตั้ง
บน  Virtual Box ใน Win 8.1 preview – 9385 ที่บ้าน
พบว่า ขนาดของ vmdk ใหญ่เกิน 4 GB
คัดลอกลง Flash drive ที่กำหนด file format เป็น FAT32 ไม่ได้
เพราะมาตรฐาน Fat32 รองรับขนาดแฟ้มไม่เกิน 4 GB

วิธีแก้ไข ..
จะเปลี่ยน File Format ของ Flash Drive ก็ไม่คุ้ม
เพราะมีแฟ้มเก่าใน Flash Drive เพียบเลย
มี 3 ทางเลือกที่จะขนแฟ้ม 4 GB กลับบ้านสำหรับวันนี้
1. วางไว้บน ftp server แล้วใช้ ftp download จากบ้าน
2. ใช้ Winrar ลดขนาดให้เล็กกว่า 4 GB แล้วค่อยคัดลอกลง Flash drive
3. ใช้ Winrar แยก vmdk เป็น zip ตัวเล็ก ๆ ประมาณ 700 MB
แล้วค่อยคัดลอกลง Flash drive

สรุปว่า .. ผมเลือกวิธีที่ 2
และเป็นบทเรียนว่า ถ้าได้ Flash drive มาใหม่
ที่ขนาดใหญ่กว่า 4GB
มีข้อเสนอแนะว่าควร Format เป็น NTFS ก่อนใช้งาน
ป้องกันการคัดลอกแฟ้มขนาดใหญ่ลง Flash drive ไม่ได้
แต่ถ้ามีความจุ 2 GB ก็ใช้ File format เป็น Fat32 ก็ได้

ปล. mint เป็น linux ที่ใช้ทรัพยากรน้อยหน่อย
เคยเหมาะกับเครื่องเก่าในห้องปฏิบัติการ สำหรับ demo ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
แต่ถ้าเครื่องใหม่สมัยนี้ ก็ไม่ต้องกลัวอะไร รองรับได้หมดแล้ว

เปิดบริการ webserver ผ่านเครื่อง guest ใน virtual box

virtualbox
virtualbox
การเล่าเรื่องการแชร์ guest ใน virtual box ให้เครื่องอื่นในเครือข่ายได้รู้จัก
แบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้
1. ที่มา
หลายปีมาแล้ว มีเพื่อนท่านหนึ่งจากบริษัทเอกชนที่กรุงเทพ
พูดประโยคที่น่าสนใจ คือ ลง server ใน virtual box
ถ้ามีปัญหาก็ restore ที่ backup ไปทับได้เลย
ตอนนั้นยังไม่ได้สนใจ เพราะผมเป็นสาวก ของ multi os แบบแยก partition
ที่ไม่ต้องแย่งทรัพยากรในเครื่องกับ host อย่างที่ virtual box เป็นอยู่
สรุปว่า ถ้าจะใช้ virtual box ต้องมีเครื่องที่แรงพอ
ถ้าเครื่องไม่แรงก็ใช้แบบแยก partition จะ work กว่า จะได้ไม่อืด
2. พบปัญหา
ผมชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 14,500 บาท (ต่ำสุดในร้าน)
ที่มี RAM, CPU และ Harddisk มากพอ หรือมากกว่าเครื่องเดิมที่บ้าน
แล้วลง win8, win7 และ ubuntu แบบแยก partition แล้วใช้ easybcd
เป็นตัวควบคุมการ boot ใน win8
และที่ขาดไม่ได้คือ deepfreeze ที่จะลงในทุกเครื่องที่ผมใช้ (เป็นแนวของผม)
เพื่อแช่แข็ง drive C ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่อง software หรือ virus
หลังติดตั้งไปทั้ง 3 os แล้วก็ลองกันอยู่หลายรอบ
ก็พบปัญหาหนึ่งที่แก้ไม่ขาด คือ boot manager ไม่ยอมให้เลือก os ตัวอื่น
หากติด deepfreeze ที่ os ตัวแรกที่เป็น win8
และก็ต้องใช้ win8 เป็นตัวแรก เพราะตัวอื่นไม่รู้จัก win8 แต่ win8 รู้จักทุกตัว
โดยใช้งานมี motherboard เป็น ASUS H81M-D
และ Bios เป็น UEFI
สรุปว่า ถ้าติด deepfreeze จะไปเลือก os ตัวอื่นไม่ได้
เพราะระบบจะวนเข้ามาถาม os ตัวเดิมที่ติด deepfreeze
ก็จะได้คำตอบเดิมที่ถูกแช่แข็งไว้ ทุกครั้งไป
3. ติดตั้ง win7 เป็น guest
เครื่องของเราติดตั้ง win8 เป็นตัวหลัก เรียกว่า host
เมื่อติดตั้ง virtual box แล้ว
หากลง os เพิ่มใน virtual box ก็จะถูกเรียกว่า guest
มีอุปกรณ์ให้ปรับแต่งสำหรับ guest แต่ละตัวได้
เช่น display, storage, audio, network
หรือ Shared Folders ที่ขอแบ่งปัน folder
ที่อยู่ใน host มาใช้ใน guest ได้
แล้วใน guest ผมก็ได้เปิดบริการ webserver ทิ้งไว้ก่อน
ผมใช้ iis7 ที่มีมากับ win7 เป็นตัวทดสอบ
4. ปรับ network ใน settings ของ guest
สำหรับ guest ที่เป็น win7 ดังภาพ
ผมกำหนด network เป็น Bridged Adapter
ซึ่งเป็นแบบอนุญาตให้คนภายนอกเข้าถึง guest ผ่าน ip ได้
เมื่อ start win7 ขึ้นมาแล้ว จะไปร้องขอ ip address
จากใน LAN (DHCP) เมื่อได้ ip ก็จะทำให้เครื่องนอก host
สามารถเปิดดู webserver ตาม ip ของ guest
แล้วผมก็ได้เห็นคำว่า IIS7 จากเครื่องอื่น

ถูก relay ที่ใช้อยู่ ปฏิเสธซะแล้ว

relay ของ cat
relay ของ cat

ได้รับแจ้งจากคุณเปรม ที่พัฒนาระบบให้คุณแอนได้ใช้
ว่าระบบส่งข้อความไม่ถึง inbox ของเพื่อน ๆ
และคาดว่า mail server ทำงานผิดปกติ

ซึ่ง mail server มีโอกาสใช้ relay ของ CAT
แล้ววันนี้ก็พบว่า postfix ไม่ส่งอีเมลตามปกติ
เมื่อเข้าไปดูใน maillog ก็พบ
คำว่า delivery temporarily suspended:
connect to 122.155.133.2[122.155.133.2]: No route to host
แปลเป็นไทยว่า การส่งครั้งนี้ ถูกแขวนไว้ก่อน
เพราะมีปัญหาเรื่องเส้นทางไปยังโฮส

ถ้าส่งได้ก็จะพบข้อความว่า
Message accepted for delivery
แปลเป็นไทยว่า ข้อความถูกยอมรับให้ส่งไปได้

สรุปการแก้ไขที่ผมใช้
คือ เข้าไปเปลี่ยน relay ใน /etc/postfix/main.cf
ให้ชี้ไปยัง relay ตัวที่สองของ cat

จากการตรวจสอบกับคุณตุ้ย
สรุปว่าไม่ใช่ปัญหาจาก firewall ฝั่งเรา
เพราะ policy เปิดให้กับ mail server ตัวนี้หมด
แล้วคาดว่า relay ได้ปฏิเสธ server ของเรา
จึงแก้ไขโดยหา relay ตัวใหม่มาแทนที่

ค้นหา ทูน่าโมเดล ที่เป็นเรื่อง KM ไม่ใช่ปลาทู

tuna model
tuna model

ค้นหาคำว่า “โมเดลทูน่า” “ทูน่าโมเดล” “ตัวแบบทูน่า
โมเดลปลาทู” “ปลาทูโมเดล” “ตัวแบบปลาทู
โดยกำหนดการค้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด ในทุกเขตข้อมูล ทุกมหาวิทยาลัย และทุกเอกสาร
จากฐานข้อมูล thailis (Thai Library Integrated System)
พบเอกสารของ ณัฐพล สมบูรณ์

Title ระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Title Alternative An information technology knowledge management system : a case study of the permanent secretary of ministry of finance office
Creator Name: ณัฐพล สมบูรณ์
Subject ThaSH: การบริหารองค์ความรู้ฐานข้อมูล
ThaSH: ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
ThaSH: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Description Abstract: ปัญหาพิเศษฉบับนี้ได้นำเสนอ ระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างระบบถามตอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ขึ้นมาใช้งานภายในหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อรองรับในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ให้อยู่ในรูป แบบเว็บไซต์เพื่อให้ง่าย ในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อศึกษาหาความรู้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดเบื้องต้นด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยใช้โมเดลปลาทูในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ บททดสอบ และบทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่ทันสมัยอยู่เสมอ จากการประเมินระบบทาการประเมินจากกลุ่มผู้ใช้งานในสำนักงานปลัดกระทรวงการ คลังโดยแบ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 30 คน ซึ่งผลของการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23) และผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
Abstract: This paper proposes a web application for the Permanent Secretary of Ministry of Finance Office (MOF) to support the existing information management. This system is in the form of a website aimed to facilitate the MOF’s office and enhance their knowledge effectively. Moreover, this system also provides a way to exchange information and help solve problem on one’s own with the ability to continually update. Tools used in the development of the system included the Tuna Model which consists of lesson, examination, and an information technology column. The evaluation of the system’s performance was conducted by experts and general users. The Average Mean and Standard Deviation of results from experts were 4.46 and 0.23. The Average Mean and Standard Deviation of results from general users were 3.89 and 0.86. In summary, the result of the evaluation indicates that the satisfaction of the developed system is relatively high and achieved all goals.
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักหอสมุดกลาง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/

ค้นจาก google.com
พบเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ก็พบวรรณกรรมที่น่าสนใจ
http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5101034.pdf

ตัวแบบทูน่า (Tuna Model) เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้
โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซึ่งประด้วยส่วนหัว ลำตัว และหาง แต่ละส่วนมีหน้าที่ที่ต่างกันดังนี้
1. ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision – KV)
คือ ส่วนที่มองว่ากำลังจะไปทางไหน ซึ่งต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร”
2. ส่วนกลางลำตัว (Knoledge Sharing – KS)
คือ ส่วนที่เป็นหัวใจให้ความความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน
3. ส่วนหาง (Knowledge Assets – KA)
คือ ส่วนสร้างคลังความรู้ เชื่อโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ “สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ

ดร.ประพนธ์  ผาสุกยืด (2550 : 21-26)
ส่วนที่ 1 ส่วนหัว เรียกว่า “KV” (Knowledge Vision)
หมายถึงส่วนที่เป็นวิสัยทัศน์ หรือเป็นทิศทางของการจัดการความรู้
ส่วนที่ 2 ส่วนตัว เรียกว่า “KS” (Knowledge Sharing)
ซึ่งเป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ยากลำบากที่สุดในกระบวนการทำ KM
ส่วนที่ 3 ส่วนหางปลา เรียกว่า “KA” (Knowledge Assets)
หมายถึง ตัวเนื้อความรู้ที่เก็บสะสมไว้เป็น “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้”
http://aikik.blogspot.com/2011/01/model-knowledge-mangement.html
http://group.wunjun.com/valrom2012/topic/362655-11237

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ในประเทศไทย ได้พัฒนา “ตัวแบบทูน่า” เป็น “ตัวแบบปลาตะเพียน”
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89

เกณฑ์ประเมินวารสารวิชาการทั้ง 9 ข้อ

tci - Thai-Journal Citation Index Centre
tci - Thai-Journal Citation Index Centre

เกณฑ์ประเมินวารสารวิชาการ ผลคือมีถึง 1 ใน 4 ที่หลุดวงโคจรคุณภาพ

มีโอกาสได้อ่านเกณฑ์ประเมินวารสารวิชาการ
ของ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) รอบที่ 2 พ.ศ.2555
จึงได้รู้ว่าคะแนนเต็ม 18 ถ้าเฉลี่ยเป็นร้อยละแล้วไม่ถึง 40% จัดอยู่ในกลุ่ม 3 ที่ถือว่าตก
ถ้าถึง 40-79% ให้อยู่ในกลุ่ม 2 ถ้า 80% ขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1

วารสารต่าง ๆ ทั้ง 541 ฉบับ ที่เคยเข้าไปอยู่ใน TCI คงตกใจไม่น้อยที่ถูกประเมินด้วยเกณฑ์เข้ม
เพราะ มีเพียง 144 วารสาร (27%) ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1
และ มี 260 วารสาร (48%) ที่ไปอยู่ในกลุ่ม 2
แต่มีถึง 137 วารสาร (25%) ที่ไปอยู่ในกลุ่ม 3
และเป็นความผิดปกติที่ 126 วารสารไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อรับการประเมิน
เมื่อเข้าไปดูใน 126 วารสาร พบว่ามีหลายฉบับหยุดตีพิมพ์ไป ได้แก่
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1685-2044     KMITL Science Journal     Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang
2.0858-0405     วารสารการศึกษาพยาบาล     สถาบันพระบรมราชชนก
3.0125-3794     วารสารกีฏและสัตววิทยา     กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
4.1905-8837     วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5.0858-8430     วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6.0859-0818     วารสารพลังงาน     สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.0859-2586     วารสารมหิดล     มหาวิทยาลัยมหิดล
8.0858-2688     วารสารร่มไทรทอง     มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
9.1513-4865     วารสารสหเวชศาสตร์     คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.0857-0965     วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม     สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.0125-8427     บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศมสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1906-2591     วารสารการสื่อสารมวลชน     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.0125-0906     วารสารข้าราชการ     สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
4.0858-7396     วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.xxxx-xxxx     วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์     สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
6.1685-2494     วารสารสหวิทยาการ     โครงการปริญญาเอก สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI
รอบที่ 2 พ.ศ.2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑณ์การพิจารณา (ข้อละ 2 คะแนนรวม 18 คะแนน ถ้าประเมินแล้วไม่ถึง 10 ถือว่าไม่ผ่าน)
1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
2. วารสารมีกำหนดออกตรงเวลา
3. วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
5. วารสารมีการกำหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน
6. วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
7. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
8. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน
9. วารสารควรมีเว็บไซต์ของวารสารหรือมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิงจาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/Evaluation_56.html

เล่าสู่กันฟัง เหตุที่ต้องลง artisteer รุ่น 4 สำหรับนักเรียน

artisteer
artisteer
1 กรกฎาคม 2557 .. วันนี้เด็ก ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
บอกว่า
ต้องการเขียนเว็บเพจแบบที่โรงเรียนสอน เพราะปีนี้ครูสอนรุ่น 4
ปีที่แล้วผมลงรุ่น 3 ให้พี่เขา แต่น้องเขาบอกว่าปีนี้เป็นรุ่น 4
และรุ่น 4 ย่อมดีกว่ารุ่น 3
สรุปว่าก็ต้องไปหามาลงใน windows ให้ได้
แต่พบว่าเครื่องไม่มี framework 3.5 ซึ่งมีขนาดหลายใหญ่ถึง 197 MB
ผมเลือกแบบตัวเต็ม ไม่ได้เลือกตัว setup
เพราะเครื่องที่ download ไม่ใช่เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม
จึงต้อง download และติดตั้งคนละรอบเวลากัน
โปรแกรม artisteer ใช้เขียนเว็บเพจได้ดีมาก
ทั้งรุ่น standard : trail หรือ home and academic : trail
ต่างก็ปิด function save ไว้
สรุปได้ว่า ทำงานเสร็จแล้ว save ไว้แก้ทีหลังไม่ได้
แต่ export ผลงานแบบ html ไปใช้ได้
ผลงาน artisteer.net รุ่น 3 เรื่อง 9 รัชกาล
แนะนำโปรแกรม Artisteer 4.1.0 ใน Thaiseoboard.com
แต่ที่ 4shared มีไวรัสแถมมาด้วยที่ http://www.4shared.com/rar/3WiTjOM6/net_framework_35.htm
ส่วนการลง framework 3.5 ใน win 8
มีคำแนะนำที่ http://support.microsoft.com/kb/2785188/th โดยเข้า windows features
แล้วคลิ๊กเพิ่ม .NET Framework 3.5 ได้เลย แต่ต้อง online เข้า windows update ของ microsoft
มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้า start metro โดยกดปุ่ม windows
2. พิมพ์ control panel ในช่อง search จะพบ control panel
3. หาคำว่า Program หรือ Program and Features แล้วคลิ๊ก
4. หาคำว่า Turn Windows features on or off แล้วคลิ๊ก
5. ไปทำ check box หน้า .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)
จากนั้นก็เลือก Windows Update  แล้วรอนานมาก
โปรแกรม Artisteer 4.1.0 จำเป็นต้องใช้ Framework 3.5
แม้ในเครื่องที่ลง Windows 8 จะมี Framework 4.5 ก็ใช้ไม่ได้
เพราะโปรแกรมไม่รู้จัก จำเป็นต้องลง Framework 3.5
.NET framework 3.5
.NET framework 3.5
ตอนทำ p a t c h กับ g e n e r a t e ก็ได้ทำหลายรอบ ฟ้องเรื่อง admin
แล้วก็ลองในหลายวิธี รวมถึงการเปิดโปรแกรม Artisteer ขึ้นมา แล้วปิดไป
เพราะไม่พบปัญหาตอนที่ p a t c h  แต่พบตอน g e n e r a t e พบว่าไม่ผ่าน
สุดท้ายก็ผ่าน เพราะคำว่าหลายรอบนั่นหละครับ

บันทึกหมวกหกใบ ของนักศึกษา MGMT 500

mgmt500 6 hats
mgmt500 6 hats

มีโอกาสชวนนักศึกษา MBA #3 nation
ทำกิจกรรมหมวก 6 ใบ
ตามประเด็นที่สนใจเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557
บันทึกสาระหรือที่เรียกว่าจับประเด็นจากการนำเสนอด้วยวาจา
ของนักศึกษาทั้ง 51 คน ลองมาดูกันครับว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไร

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.330275773789914
กลุ่ม 1 ศัลยกรรม
017 ขาว จัดแล้วกล้ามากขึ้น ดีขึ้น
002 ดำ ทำแล้วต้องทำอีก เสพติดศัลยกรรม
ทำไม่ดีเน่าได้ ถึงตายเลยนะ ต้องไปกู้ถ้าไม่รวย
036 เหลือง หวังจะสวย สวยเพื่อเป็นดารา หน้าที่ดีขึ้น
047 แดง ทำให้รู้สึกดี จะได้สวยขึ้น หน้าอกโต
เป็นแรงดึงดูดให้เพศตรงข้าม แต่งตัวจะได้สวยขึ้น
แก้ปมด้อยโดนล้อตอนเด็ก แก้แค้นคนที่ล้อเรา
ทำให้มีโอกาสหลาย ๆ อย่างกว่าคนอื่น
013 เขียว ฉีด ร้อยไหม เจ็บน้อยลง รื้อกระดูกหน้า
ในเกาหลีมีฉีดเปร่งออร่า คนไทยทำตายิ้มแล้ว
002 น้ำเงิน ลบปมด้อย รักษาโรค ทำให้บุคลิกดี
ทำให้ดีก็จะดี มั่นใจได้

กลุ่ม 2 ซีรีย์ เกาหลี
030 ขาว สร้างแห่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การสื่อสาร
เศรษฐกิจเกาหลีดี ใช้ซีรีย์ภาพยนตร์ส่งออก
030 แดง สร้างแต่ละเรื่องจะเน้นสะท้อนความรู้สึก
ไม่รวยก็จนไปเลย ถ่ายทอดความรู้สึก ให้เราอินไปด้วย
021 ดำ น้ำเน่ามาก พี่ชาย พระเอกรวยมากหรือจนมาก
ทำให้เราเพ้อฟันจะได้เจอผู้ชายแบบนั้น ไม่สร้างสรรค์
วัน ๆ กินแต่ coffee, cake บางคนไปเรียนเกาหลีเลย
อาหารเกาหลีก็ขายดิบขายดี เสียเงินไปเที่ยวเกาหลี
วัฒนธรรมถูกกลืน ครีมหอยทากก็แพง ทำให้เป็นสิว
ต้องใช้ดินสอพองแทน มีเยอะต้องดูทั้งวันทั้งคืนเสียเวลาทำงาน
011 เหลือง รู้สึกเป็นนางเอก มีพระเอกรวยให้ใฝ่ฝัน
ผู้ชายเกาหลีให้เกียรติ วัฒนธรรมการกินการอยู่
เค้าโครงเรื่องดูเข้าใจง่าย เข้าถึงตัวละครได้ง่าย
014 เขียว ไปตามรอยละครเกาหลี อาหารเขาจืด
007 น้ำเงิน ซีรีย์เป็นอุตสาหกรรม ทำรายได้
นำวัฒนธรรม วิถีชีวิต ดึงคนดูไปเที่ยว
บ้านเราน่าจะชวนมาเที่ยวหลักกิโลบ้านเรา ประยุกต์
นำเสนอเรื่อง พบรักที่หลักกิโล
หยิบข้อดีของเขามาปรับใช้ได้ แต่ต้องให้คำแนะนำเขา
จนไม่คำนึงฐานะของตนเอง

กลุ่ม 3 เด็กขายของตอนกลางคืน
010 ขาว ขายดอกไม้ พวงมาลัย ขนมตอนกลางคืน
เด็กจะหารายได้ให้ครอบครัว เป็นอาชีพสุจริต จุนเจือครอบครัว
010 แดง เด็กก็จะพบผู้คน ชอบพูดคุยรักการขาย
เด็กที่ไม่ชอบก็จะน้อยเนื้อต่ำใจ ตอนกลางคืนควรทำการบ้านอยู่บ้าน
003 ดำ เด็กที่มาอาจไม่เต็มใจ ตอนเย็นควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
เขาอาจถูกบังคับให้มาขาย ถ้าไม่ซื้อเป็นการไม่ส่งเสริมอีกหน่อยก็เลิกขาย
003 เหลือง เด็กฐานะไม่ดี ไปขายก็จะส่วนให้มีรายได้เข้าบ้าน
รายการคนค้นค้นตี 5 เจ็ทซี่ พ่อเป็นเยอรมัน ให้เด็กไปช่วยขายของชายทะเล
ในรายการบอกว่ารักแม่ อยากให้แม่มีความสุข
027 เขียว ขายกลางคืนได้เรียนรู้การเจรจาต่อรองกับลูกค้า
มีมนุษยสัมพันธ์ รู้เทคนิคการขาย ฝึกความรับผิดชอบให้งานลุล่วงด้วยดี
027 น้ำเงิน อาชีพสุจริต ไม่ควรไปดูถูก ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร

กลุ่ม 4 แท็บเล็ต ป.1
053 เหลือง ทำให้เข้าถึงเทคโนโลยี พ่อแม่จนก็จะได้ใช้ ได้รู้โลกภายนอก
ได้ทำกิจกรรมกับโลกภายนอก
053 ดำ ทำไมต้องแจกให้เด็กป.1 จะใช้ได้ทุกวิชาไหม ใช้ได้มากน้อยแค่ไหน
โรงเรียนดัง ๆ ก็จะได้ก่อน 50-60% ที่ใช้ก็จะเป็นเกม
การต่อเน็ตก็มีปัญหา ยังไม่สำเร็จ
054 ขาว เป็นนโยบายรัฐบาล หนุนเด็กป.1 ได้ใช้ tablet ทำให้เรียนรู้
ด้วยตนเองไปต่อยอดความรู้
054 แดง เด็กเป็นวัยที่ความได้เรียนรู้จากของจริง
เด็กบ้านนอก ไม่มีไฟฟ้าก็จะนำไปใช้ไม่ได้ เด็กก็จะกลายเป็นเด็กสังคมก้มหน้า
052 เขียว เปิดโอกาสให้เด็กไทย ลอกชาวบ้านมาทำที่ไทย
เด็กอยากรู้อยากเห็น ดูแล้วก็ตื่นเต้น มีความสุขหลั่งสารเอ็นดอฟิน
เสริมสร้างจินตนาการต่อยอดจินตนาการ
ลูกดูข่าวสรยุทธ ขอทำไข่เจียวให้แม่ ถ้าแม่เป็นอัมพาต
052 น้ำเงิน ทุกอย่างต้องไม่มีข้อดีข้อเสียทั้งหมด จะมีคู่กันไป
เด็กวัยนี้ควรใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
เป็นการเปิดโลกทัศน์เขา จะดีแค่ไหนขึ้นกับครูผู้สอนที่จะพัฒนาเด็ก
ผู้ปกครองก็ต้องเอาใจ

กลุ่ม 5 – 11 การใช้บัตรเครดิต
043 ขาว บัตรใช้แทนเงินสด เป็นการร่วมมือของธนาคารทั่วโลก
มีการกำหนดรอบบิล มีกรอบดอกเบี้ยหลายแบบตามโปรโมชั่น
004 แดง บัตรเครดิตคงมีคนละ 1 ใบ จะได้ไม่ต้องพกเงินสด
มีเครดิตที่ดี แต่เป็นหนี้ถึงเวลาก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้
026 ดำ ซื้อของง่ายขึ้น ยับยั้งชั่งใจ จะได้ไม่ช็อคตอนเจอบิล
032 เหลือง ใช้ตอนฉุกเฉิน อุ่นใจ ไม่ต้องพกเงินสด
032 เขียว มีโปรโมชั่นหลายแบบให้เลือก สะสมแต้มได้ด้วย
043 น้ำเงิน มีรายการส่งเสริมเยอะ ต้องขึ้นกับการควบคุมของแต่ละคน
มีวินัยก็จะหมดปัญหารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย
ขึ้นกับการวางแผนจัดการ แต่งกมาก ไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ย จะชำระตรง
บางรายการมี 0% ก็จะลดค่าใช้จ่ายได้

กลุ่ม 6 จัดงานปาร์ตี้งานวันเกิดชมพู่
019 ขาว ชมพู่แต่งตัวสวย ชวนเพื่อน งานยิ่งใหญ่ คนติดตามน่าสนใจ
จูงใจให้ชอบชมพู่มากขึ้น
048 แดง จัดใน concept disney แบบเอลซ่าจัสมิน ขบวนใหญ่มาก
แล้วชมพู่ต้องจ่ายเยอะ เพราะเขาเป็นเจ้าแม่แฟชั่น คงเล็กน้อย
เพื่อน ๆ จะได้คิดถึงตอนเด็ก ๆ มาแล้วมีความสุข ทำอะไรสุขก็จะทำ
046 ดำ สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เพิ่มความดังให้กับตนเอง
ฟุ่มเฟือย ทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอ ขออภัยแฟนชมพู่ด้วย
046 เหลือง สนุกสนาน ปีละครั้ง ให้รางวัลกับตนเอง
015 เขียว ปาร์ตี้แหวกแนว ใช้จินตนาการ อลังการมาก
เป็น disney princess เชิญเพื่อนให้แต่งตัว
015 น้ำเงิน ยุค social network อัพภาพใน ig เป็นการ pr ตนเอง
ปีหนึ่งก็จะอลังการใหญ่ประจำปี

กลุ่ม 7 ล็อตเตอรี่
008 ขาว โชว์ล็อตเตอรี่ มีชื่อจีน โพยหวย เข้ามา 2417
หวยมีทั้งบนดินและใต้ดิน แล้วก็มีฉลากกินแบ่งรัฐบาลบอกความรู้
ออกทุกวันที่ 1 และ 16 ยกเว้น 1มกราคม กับ 1พฤษภาคม ที่เลื่อนไป
020 แดง อยากรวยก็ซื้อหวย
041 ดำ ทำไมต้องซื้อนะ ไม่ถูกก็ต้องทิ้ง ไปซื้อออมสินสิได้ดอกด้วย
ทำไมไม่ประหยัดไปซื้ออาหารให้ลูกดีกว่า เสียดายเงิน
020 เหลือง ช่วยรัฐบาล กับคนขายหวย ไปลดหวยใต้ดิน
038 เขียว ซื้อหวยเป็นการลงทุน นำมาพับเป็นนก เป็นช่อดอกไม้
มอบให้ใครก็ได้
008 น้ำเงิน เป็นพนัน แต่เราก็ยังเล่นอยู่ แง่ดีคือช่วยเหลือรัฐบาล
เป็น CSR ของรัฐบาล หวังนิดนึง ถึงมีอาชีพการงาน ก็เผื่อฟลุ๊ก
000 ช่วย

กลุ่ม 8 จำนำข้าว
001 ขาว โครงการของรัฐให้ชาวนามีรายได้เพิ่ม ช่วยชาวนา
034 แดง ทำไปเพื่ออะไร ทำไมไม่ซื้อไปเลย ลองคิดชาวนาอาจไม่ได้

ประโยชน์ที่สุด
042 ดำ เป็นนโยบาย จะทำจริงรึเปล่า จะเอาเงินที่ไหนมา
โกงกันรึเปล่า
024 เหลือง หาเสียง แล้วก็ทำตามที่หาเสียงไว้ ประโยชน์ตกที่ชาวนา
มีที่เยอะ ๆ ก็จะรายได้เยอะ ส่งเสริมให้ทำนา ไม่ต้องไปทำอย่างอื่น
012 เขียว สืบทอดอาชีพให้ลูกหลาน เป็นวิถีชีวิตในอดีต
หลังเก็บเกี่ยวก็จะมีการนั่งกินข้าวพูดคุยกัน
042 น้ำเงิน มีทั้งข้อดีข้อเสีย ทำได้ตามที่พูดไว้ ชาวนาได้ผลประโยชน์
แต่ทหารมาแก้ปัญหา เกิดการทุจริตไม่สามารถจ่ายเงินได้
จ่ายเงินไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นทหารมาดูแล

กลุ่ม 9 สุนารี ราชสีมา
018 ขาว เปิดตัวรักครั้งใหม่ของเขา อายุห่าง 20 ปีกับรักใหม่
เจอกันแลกเบอร์ คุยกัน ไปต่างประเทศแล้วก็ได้พบกันกับครอบครัว
045 แดง ทั้งสองอายุห่างกันเกิน ชายก็เด็ก สร้างกระแสรึเปล่า
051 ดำ เธอชอบเด็ก
033 เหลือง เพราะพรหมลิขิต รักกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
033 เขียว กินเด็กแล้วเป็นอมตะ ทำให้เราเด็กไปด้วยถ้าคบเด็ก
025 น้ำเงิน ปกติถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ถ้าไม่เกิดปัญหาก็ดีทุกฝ่าย
ต้นไม้จะโตก็ต้องมีปุ๋ย ชีวิตจะดำรงได้ด้วยความรัก

กลุ่ม 10 คุกกี้รัน
031 ขาว เล่นฟรี แต่มี google play ตามข่าวที่เสียตัว
ในเกมซื้อไอเทมตัดเงินผ่านบัตรเดบิต และเครดิต
ระบบใหม่จะคิดค่าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ
เด็ก ๆ เล่นเยอะ กดซื้อเยอะ ก็จะออกบิลสิ้นเดือน
029 แดง ฝ่ายโทรศัพท์ควรจำกัดวงเงิน แจ้งเตือนผู้ใช้
พ่อแม่ก็ควรรู้และสอนลูก และดูข่าวสารให้เข้าใจ
เกิดปํญหาร้องเรียนว่าไม่รู้ไม่ทราบ ควรช่วยกัน
เป็นบทเรียนสำหรับสังคม
040 ดำ ทำไมบริษัทไม่รู้จักควบคุม ทำไมพ่อแม่ปล่อยลูกเล่นทั้งวัน
ทำไมบริษัทมุ่งหวังแต่ประโยชน์ ไม่ดูแลผู้บริโภค
039 เหลือง บริษัทเกมก็ทำธุรกิจหวังกำไร
มีกลยุทธ์ให้ได้ตัง เด็กก็ควรตระหนักว่าจะเสียตัง
ธุรกิจคงไม่ปล่อยให้เล่นฟรี
031 เขียว เวลาซื้อของ จะส่งเมล์อย่างเดียว ควรมีแจ้งเตือนทันที
จะได้รู้ว่าจะเสียตังแล้วนะ แจ้งว่าซื้อเท่าไหร่แล้วนะจะดี
032 น้ำเงิน ถามใครผิด ผู้ปกครองหรือบริษัท เกมดีไหม
มีคำถามหลายคำถามในสังคม
คนในโลกนี้เล่นเกม 31 ล้านคน ไทยเล่น 12 ล้านคน
บอกว่าไม่ดีก็ไม่น่าจะใช่
เกมนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มีมาตรการ
1. กำหนดจำนวนเงินในการเล่น เช่นไม่เกิน 1000 บาท
2. บริษัทต้องแจ้งเตือน ใช้ไปกับอะไรบ้าง
3. ผู้ปกครองควรกำกับดูแลลูกมากขึ้น ให้ใช้ smartphone ระบบเติมเงิน
จะได้รู้ว่าเงินหมดแล้ว การใช้ line ก็ควรมี 1 line ต่อเครื่อง

แหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการ

2 dean from 2 university : national and international conference
2 dean from 2 university : national and international conference

นิยามศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมวิชาการระดับชาติ และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์(Fullpaper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นำเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

อ้างอิง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 หน้า 35 – 36


Proceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม

รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
2. การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
เช่น http://202.44.34.144/nccitedoc/
หรือ  http://www.techno.edu.nu.ac.th/proceedingsEdtech.pdf
http://thaiglossary.org/node/10552

การประชุมระดับนานาชาติ (International Conferences) คือ การประชุมระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการระหว่าง ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มจากหลาย ๆ ประเทศ เพื่อพิจารณาหาทางระงับปัญหาระหว่างประเทศ การประชุมเช่นนี้บางทีเรียกว่า คองเกรสระหว่างประเทศ แม้จะเรียกต่างกัน แต่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันที่สำคัญระหว่างสองคำนี้ บ้างมีความเห็นว่า ใช้คำคองเกรส ดูจะมีความสำคัญและมีลักษณะเป็นทางการมากกว่าใช้คำ คอนเฟอเรนซ์ผู้แทนจากประเทศที่ร่วมการประชุมในบางโอกาส ได้แก่บุคคลในระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือเอกอัครราชทูต แล้วแต่ว่าการประชุมนั้น ๆ มีความสำคัญระดับใดในการประชุมระหว่างประเทศ แต่เดิมใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกันมากทั้งสองภาษา มาในภายหลังมักนิยมใช้ภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด ส่วนการประชุมระหว่างประเทศที่องค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัด จะใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย และจีน รวม 5 ภาษาตามปกติ มักจะเลือกหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศเจ้าภาพให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม ส่วนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของการประชุม ได้แก่ รองประธาน เลขานุการของการประชุม ประธานกรรมการ และผู้บันทึกรายงานสำหรับรายงานการประชุม ข้อมติของที่ประชุมและข้อเสนอแนะนั้น จะรวมเข้าไว้ในเอกสารที่เรียกว่า กรรมสารสุดท้าย (Final Act) ซึ่งผู้แทนประเทศผู้มีอำนาจเต็มจะเป็นผู้ลงนามในเอกสารนั้นในการประชุมครั้งสุดท้าย

http://thaiglossary.org/node/36943


กระบวนการพิจารณา (Review Procedures)
KST = Knowledge and Smart Technology
http://kst.buu.ac.th/2017/submit_paper.html

review procedures
review procedures

เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมมือกันในการที่จะยกมาตรฐานการเผยแพร่งานวิชาการในประเทศให้มีคุณภาพและเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่ใกล้เคียง หรือเทียบได้กับนานาชาติ มาตรการหนึ่งในบรรดามาตรการทั้งหลายคือการสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางอันจะเป็นที่รวมและเผยแพร่ความรู้ของประชาคมวิชาการในประเทศไทยโดยไม่เพียงแต่สนองความต้องการของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง

เพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่งานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกำหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ ดังนี้

๑. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศต้องมีศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ

๒. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทำ งานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

๓. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากสถาบันอื่นที่มิใช่สถาบันที่จัดทำวารสารนั้นไม่น้อยกว่า ๑๐% ของจำนวนบทความทั้งหมด ในอนาคตควรมีการเพิ่มจำนวนบทความประเภทดังกล่าวให้ถึง ๒๕% ของบทความทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนา คุณภาพวิชาการของประเทศ

๔. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทำวารสารนั้นต้องมีผู้ประเมินจากสถาบันภายนอกไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ประเมินทั้งหมด

๕. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ ๒ ปี ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๖. บทความแต่ละบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

๗. วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

๘. วารสารต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review)

๙. วารสารควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (review article) เป็นครั้งคราว

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/document/gain.pdf

เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/document/gain%20vit-techno.pdf

สารในการสื่อสาร ที่ต้องพิจารณาก่อนรับเข้ามาเป็นความรู้

bock at google
bock at google

19 มิถุนายน 2557 ช่วงนี้ .. มีเพื่อนชื่อวิ อนุ ยะ และทรง
แชร์เรื่องการแสดงทัศนะของผู้คน
ผมเชื่อกันว่า ทุกคนแสดงทัศนะ ตามความเชื่อ และประสบการณ์ของตน
ในการสื่อสารจะมีสารที่ปรากฎขึ้น อันมีผลจากเงื่อนไขหลายอย่าง
อาทิ ความเชื่อ ประสบการณ์ ช่วงเวลา และกลุ่มผู้ฟัง
ซึ่งจริงบ้าง เท็จบ้าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เห็นด้วย ขัดแย้ง เบรอ ๆ บ้างก็มี
ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือ มาจากความเชื่อของผู้ส่งสาร
ซึ่งผมเองก็แชร์บ่อย ๆ .. ครั้งนี้สนใจทัศนะของ
Laszlo Bock – Chariman & Head of Hiring at Google.com
หัวข้อ Why Google doesn’t care about college degrees, in 5 quotes
ทั้ง 5 หัวข้อ ซึ่งแปลโดย Nuttaputch Wongrenthong มีดังนี้
1. You don’t need a college degree to be talented
คุณไม่ต้องการใบปริญญาเพื่อจะมีพรสวรรค์
2. Demonstrate a skill, not an expertise
คุณต้องมีทักษะความสามารถในการทำงาน ไม่ใช่การเป็นแค่ผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ
3. Logic is learned, and stats are superimportant
คุณควรเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และใช้ตรรกะให้ดีเยี่ยม
4. Prove grit (ความมุ่งมั่นทุ่มเท)
คุณต้องอดทนและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ
5. If you go to college, focus on skills
ถ้าคุณจะไปเรียนในมหาวิทยาลัย คุณต้องสนใจเรื่องการพัฒนาทักษะของคุณเป็นสำคัญ

TED : Technology, Entertainment, Design
แนะนำคลิ๊ปใน blog โดย Nuttaputch Wongrenthong

Angela Lee Duckworth: The key to success? Grit

Bock แชร์ quote แรกคือ
“You don’t need a college degree to be talented”

แปลตรงตัวเลย คือ
“ท่านไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิจากมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงถึงความสามารถพิเศษ”

ก็เห็นด้วยกับประเด็นของ Bock ว่า
.. [ความสามารถพิเศษ ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในปริญญา ]

สรุปว่า ผมเชียร์ให้ทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย และพัฒนา talent ให้โดดเด่น
เพราะเชื่อว่าเราทุกคนยอมรับว่า ในประกาศหางาน จะพบเงื่อนไขการรับคนเข้าทำงาน
เช่น
1. มีวุฒิ และจบมหาวิทยาลัย ป.ตรี
2. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
3. มีประสบการณ์ในงาน 5 ปี

เมื่อมีผู้มาสมัครเป็น 100 คน แต่รับคนเดียว
ผู้รับสมัครคงต้องหาคำถามที่จะได้คนดีที่สุดมาทำงาน
เช่น “คุณมีความชำนาญพิเศษอะไร ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

http://www.nuttaputch.com/5-quotes-google-do-not-care-about-degree/
http://venturebeat.com/2014/04/25/why-google-doesnt-care-about-college-degrees-in-5-quotes/
https://www.facebook.com/322023247856832/photos/a.322407071151783.75659.322023247856832/651731971552623/