จัดกิจกรรมตัวปลา ตามแนว tuna model

Knowledge Sharing-KS
Knowledge Sharing-KS

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม พูดคุยแลกเปลี่ยน
เรื่อง การเตรียม peervisit ประจำปีการศึกษา 2556
มีประเด็นหารือแลกเปลี่ยน สรุปได้ดังนี้

1. การกำหนดข้อตกลงร่วม ว่าจะพิจารณาเอกสารตามคำอธิบาย
ถ้าไม่มี หรือยังไม่ได้รับ หรือรอเอกสาร
เพื่อนต้องเขียนรายงาน ระบุ ว่ารอจากใคร และคะแนนเป็น 0
โดย อ.อดิศักดิ์ และพี่นายประกัน อ้างอิงว่าผู้บริหารต้องการให้เหมือนจริง
เพื่อการติดตาม และพัฒนา
2. ห้อง e-document ตกลงให้ตั้งชื่อใหม่
ให้สอดคล้องกับรอบปีและมีความหมาย ขึ้นใหม่ 3 ห้อง
คือ peervisit56 และ sar56 และ dataqa56
ตามข้อเสนอแนะของ อ.อดิศักดิ์ และคุณเปรมจิต
3. มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนเรื่อง convergence
ว่าจะรวมศูนย์เอกสาร หรือกระจายศูนย์
โดยที่ประชุมมีมติให้กระจายห้องเก็บเอกสาร
แม้ อ.เกศริน และพี่นายประกัน จะเห็นไปในทางรวมศูนย์ก็ตาม
4. แต่ละทีมได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าใครจะไปองค์ใด
เช่นทีมคณะสังคม คือ บุรินทร์ ลัดดาวรรณ และฉัตรไชย
กำหนดเป็น 2+7 และ 1+8+9 และ 3+4+5+6
ซึ่งแต่ละทีมก็จะมีการพิจารณาแตกต่างกันไป
5. ได้ย้ำเรื่องกำหนดการว่าเริ่มดำเนินการ 26-28พ.ค.57
และรายงานสรุปผล 2 มิ.ย.57
6. การนำเสนอการใช้งานระบบ และวิธีการเขียนรายงาน
ไม่มีเพื่อนในทีมมีข้อสงสัย โดยพี่นายประกันจะเป็นผู้คัดลอกข้อมูลออกมา
แล้วนำไปจัดทำรายงานต่อไป
7. เป้าหมายของการทำ peervisit ครั้งนี้
ก็เพื่อให้คณะวิชามีความพร้อม และปรับเอกสารให้ตรงกับความต้องการ
ของเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

เครื่องมือนำเสนอกระบวนการ ในการกรอกข้อมูล peervisit ด้วย powerpoint
http://it.nation.ac.th/doc/oit/Peer_Visit_Manual_report.pdf
โปรแกรมพัฒนาโดย คุณเปรม อุ่นเรือน และผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
http://www.scribd.com/doc/223725577/Peer-Visit-Manual-Report


กิจกรรมนี้ ตามแนว tuna model
เป็นส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS)
หมายถึง ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง “คุณอำนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว
คุณกิจ” พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม
ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มี อ.แต อ.นุ้ย พี่นาย คุณลัดดาวรรณ อ.วันชาติ
พี่ลักขณา อ.อดิศักดิ์ อ.ฉัตรชัย คุณเปรมจิต อ.แตงโม

+ http://www.thaiall.com/km

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม

มหาวิทยาลัยเนชั่น  โดย อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ และอ.วราภรณ์ เรือนยศ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
โดยมี ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ก่อนบรรยายมีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
และหลังบรรยายมีการทดสอบหลังเรียน (Post-test)
โดยมี อ.เกศริน อินเพลา ได้คะแนนสูงสุดร่วมกับ อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ
เนื้อหาเน้นให้เข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดของการขอตำแหน่งทางวิชาการ
และแบ่งปันกระบวนการที่ท่านได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้

การขอตำแหน่งทางวิชาการนอกจากอายุการสอนแล้ว
ยังต้องมีเอกสารประกอบการสอน ตำรา งานวิจัย บทความวิชาการ
ซึ่งรายละเอียดในแต่ละตำแหน่ง ก็จะแตกต่างกันไป
ทั้งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ซึ่งศึกษาได้จากเอกสารที่สำนักวิชาการ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584196208261181.142796.506818005999002

ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรม

ติดต่อ ADODB.Connection ผ่าน COM ไม่ได้

phpinfo com_dotnet in php.ini
phpinfo com_dotnet in php.ini

บรรลัดข้างล่างนี้ไม่ทำงาน หยุดเหมือน exit;
$conn = new COM(“ADODB.Connection”);
โปรแกรมทั้งระบบหยุดการทำงานไปเลย ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ก็จบ
เหตุเกิดหลังติดตั้ง XAMPP
ซึ่งเดิมก็ใช้ Apache บน Win2008r2 อยู่แล้ว
ระบบส่วนใหญ่ใช้ mysql มีระบบหนึ่งยังใช้ access อยู่
… วันนี้มาเปิดจึงพบปัญหา

กว่าจะพบ แต่พบแล้วก็ร้อง อ๋อ ถึงบางอ้อจนได้
ไปพบว่าคำว่า
from PHP 5.4.5, COM and DOTNET is no longer built into the php core
ใน http://www.php.net/manual/en/com.installation.php

มาตรวจสอบ phpinfo ในเครื่องตัวเอง
พบว่ารุ่นของ PHP ที่ใช้คือ 5.5.9
และไม่พบ Section COM_DOTNET ใน phpinfo()

จึงเพิ่ม extension=php_com_dotnet.dll
เข้าไปใน php.ini แล้วก็ restart apache
ทำให้ code ทั้งหมดที่ติดต่อส่วนของฐานข้อมูล Access
กลับมาทำงานตามปกติ ดังเดิม

ระยะหลังมีหลายคำสั่งที่ php รุ่นใหม่ deprecated ออกไป
ถ้าจะใช้ก็ต้องเพิ่มค่า config com_dotnet  เอง
เป็นนโยบายตั้งแต่ php รุ่น 5.4.5
เล่าสู่กันฟังครับ .. หลังนั่งงมเข็มอยู่ตั้งนาน

แนะนำโปรแกรมแช่แข็งเครื่อง

เหตุที่ใช้โปรแกรม deepfreeze
เหตุที่ใช้โปรแกรม deepfreeze

วันนี้มาแนะนำโปรแกรมแช่แข็งเครื่อง
เพราะหลายปีมานี้ผมใช้โปรแกรมแช่แข็งเครื่องทุกเครื่องที่ใช้งาน
รวมถึงทุกเครื่องในห้องปฏิบัติการ
ก็เหตุผลเดียวกับที่ร้านเน็ตติดตั้ง diskless หรือ deepfreeze
ทำให้สะดวกในการจัดการเครื่องอย่างมาก

เพราะหลังติดตั้งโปรแกรมแช่แข็งเครื่อง
ก็เสมือนกับมีเครื่องใหม่ เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทุกครั้งนั่นเลย

ผมทดสอบโปรแกรมใหม่บ่อย ๆ
ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมใหม่ ก็ต้องคิดแล้วคิดอีก ทดสอบติดตั้งใช้งาน
หารุ่น หรือ config ที่เหมาะกับเครื่องเรา
จนมั่นใจ แล้วค่อยปลด deepfreeze เพื่อติดตั้งโปรแกรมใหม่นั้น
ทำให้ในเครื่องไม่มีโปรแกรมรุงรัง และไม่มี temp files คงค้าง

เปิดคลิ๊ป เปิดเว็บ เปิดภาพ ก็ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในเครื่องเป็นหลักฐาน


คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ deepfreeze
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ deepfreeze


วัตถุประสงค์ในการติดตั้ง deepfreeze
1. เพื่อป้องกันไวรัส หรือมัลแวร์ไปแก้ไขข้อมูล Drive C
2. เพื่อลบร่องรอยหลังการสืบค้นข้อมูล / ประวัติทั้งหมด
3. เพื่อทำให้เครื่องทำงานเร็ว สะอาดเหมือนติดตั้งครั้งแรก
4. เพื่อแยกพื้นที่ข้อมูลกับโปรแกรม สะดวกในการสำรอง
5. เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทดสอบติดตั้ง หรือใช้งานโปรแกรมใหม่

รุ่นสำหรับ winxp download
ที่ http://www.thaiall.com/security/deepfreeze2000xp.zip
รุ่น win7 หรือ win8 ต้องใช้ deepfreeze7 ที่ http://www.faronics.com

http://www.thaiall.com/security/
http://www.faronics.com/en-uk/products/deep-freeze/standard/

http://www.faronics.com/assets/DFS_Manual.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=OnCG2uFeSdA (official)

เทียบรุ่นของ apache ใน appserv กับ xampp

apache httpd.conf
apache httpd.conf

เหตุเกิดจากข้อสงสัยเรื่อง appserv กับ xampp
ที่เกี่ยวกับบริการ download แฟ้ม .zip
ภายในเครือข่าย LAN ช้ามาก กับเร็วปรื้ด ๆ
แล้วก็พยายามลดข้อกำหนดของ Apache 2.0.52.0
ใน httpd.conf ให้เหลือ 11 บรรทัด
เพื่อบริการ download แฟ้ม .zip
แข่งกับ Apache 2.4.2.0 ใน ApacheFriends XAMPP 1.8.0
พบว่า apache รุ่นใหม่กว่า บริการได้เร็วกว่าหลายเท่า
ต่างกันระหว่าง 1 MB/s กับ 4 MB/s ใน LAN

download new version
download new version

#httpd.conf

ServerRoot “../”
PidFile c:/windows/httpd.pid
Listen 80
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
ServerName 192.168.1.100:80
DocumentRoot “../htdocs”
<Directory />
</Directory>
ErrorLog c:/windows/error.log

จากปัญหาความเร็วที่แตกต่าง
จึงทดสอบในหลายเครื่อง และหลายคู่
เทียบระหว่าง appserv กับ xampp
แต่มา clear ตอนล้าง config ของ apache
ทำให้เห็นชัดว่า น่าจะเป็นความต่างที่รุ่นของ apache

มีอีกคู่หนึ่งคือ Apache 2.2.25.0 กับ Apache 2.4.2.0 บน Xampp
พบว่า Apache แบบ MSI ช้ากว่า 1 ใน 3
คือได้ 200 KBps กับ 600 KBps

การเลือกลำโพงรอบทิศทาง (itinlife443)

Surround - DD5.1
Surround - DD5.1

มีโอกาสพูดคุยเรื่องเสียงกับเพื่อน ว่าการบันทึกเสียง และปรับแต่งเสียงต้องทำอย่างไร แต่มีรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์พอสมควร ส่งผลถึงกระบวนการบันทึกเสียงที่มีความเฉพาะ เช่น เสียงตามสายในโรงเรียน หรือเสียงคาราโอเกะที่มีเสียงร้องแยกกับเสียงดนตรีก็ต้องบันทึกแยกกัน เพราะถ้ารวมกันเวลานำเสียงออกก็จะแยกได้ไม่สมบูรณ์ ถ้ามีลำโพงตัวเดียว สองลำโพง สามลำโพง หรือหกลำโพง จะจัดวางแต่ละตัวอย่างไรให้เหมาะสม ก็กลายเป็นเงื่อนไขที่ต้องทำความเข้าใจ ปัจจุบันโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการจัดการเสียง คือ โปรแกรมออดิชั่นช่วยบันทึก และจัดการให้เป็นแฟ้มเสียงสเตอริโอ (Stereo) หรือเสียงแบบดอลบี (Dolby Digital)

เมื่อซื้อลำโพงแบบ 2.1 ก็จะมีลำโพงมาให้ 3 ตัว คือลำโพงซ้าย ลำโพงขวา และลำโพงเสียงต่ำ ปกติทั้งซ้ายและขวาต่างเป็นลำโพงหลัก ตัวหนึ่งให้เสียงแหลมแบบเสียงดนตรีที่มีความถี่สูง อีกตัวหนึ่งให้เสียงร้องที่มีความถี่กลาง ส่วนซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) คือ ลำโพงความถี่ต่ำ เมื่อรับชมภาพยนตร์สงครามจากแผ่นดีวีดี (Movie DVD) และวางตำแหน่งลำโพงอย่างเหมาะสม เราจะได้ยินเสียงเหมือนมาจากรอบทิศทาง (Surround) ลำโพง 2 หรือ 3 ตัวจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าและไม่ต้องการพื้นที่วางมากนัก แต่เสียงจากลำโพง 2.1 ด้อยกว่าลำโพงแบบ 5.1 ที่มีลำโพง 6 ตัว การวางลำโพงก็จะไม่วางกองไว้ที่จุดเดียว โดยแบ่งเป็นลำโพงหน้ากลาง หน้าซ้าย หน้าขวา หลังซ้าย หลังขวา และลำโพงซับวูฟเฟอร์ ลำโพงหลักทั้ง 5 ตัวควรวางไว้ในระดับศีรษะ แต่ลำโพงซับวูฟเฟอร์ควรตั้งไว้บนพื้น และห่างไกลจากของที่สั่นง่าย

การพัฒนาเครื่องเสียงในปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย แต่การเลือกเพลง หรือภาพยนตร์มาฟังก็ควรเข้าใจข้อจำกัดของลำโพง เพราะถ้าเป็นเสียงจากแฟ้ม MP3 ที่ถูกลบความถี่ที่มนุษย์ไม่ได้ยินออกไป เพื่อให้ขนาดของแฟ้มต่ำที่สุดก็จะมีคุณภาพเสียงต่ำกว่าที่มาจากแผ่นซีดีเพลง (Audio CD) ส่วนเสียงที่เป็นแบบ Mono ก็จะมีเสียงเดียว แม้จะมีลำโพงรอบทิศทางก็จะไม่ให้ความรู้สึกสมจริงว่าเป็นเสียงรอบทิศทาง เสียงที่เป็น Stereo ก็จะเหมาะกับลำโพง 2 หรือ 3 ตัว หากนำไปใช้กับลำโพงแบบ 5.1 ก็ไม่ได้ใช้ความสามารถที่สมบูรณ์ของอุปกรณ์ ถ้ามีความพิถีพิถันที่จะฟังเสียงแบบรอบทิศทาง ก็ควรเข้าใจแหล่งให้กำเนิดเสียงว่าเข้ากันได้กับลำโพงที่มีอยู่หรือไม่

http://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-theater/664002.html

http://www.siamget.com/buyerguide/304

http://www.siamget.com/buyerguide/303

http://forums.adobe.com/thread/913090

เหลืองอินเดีย ออกดอก

เหลืองอินเดีย ออกดอก
เหลืองอินเดีย ออกดอก

เหลืองอินเดีย ออกดอก
ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าลำปางคอนเวนชั่น
หรือ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์ (เดิม)
ในช่วงที่ดอกออก ชาวลำปางจะเข้าไปถ่ายภาพ
ผมก็หลายครั้ง แต่ละครั้งจะมีชาวลำปาง
ไปเก็บภาพประมาณ 3 – 6 ครอบครัว
หลายครั้งพบคนรู้จัก ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ตามเทศกาลในพื้นที่ของเอกชน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1485216945031047.1073741866.1399580723594670

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson
วงศ์ :  Bignoniaceae
ชื่อสามัญ : Golden Tree
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-20 เมตร ลำต้น เรือนยอดรูปร่างไม่แน่นอน เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบ เป็นใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน หรือรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบมน  ใบอ่อนมีขนนุ่ม  ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อ ช่อละ 3-10 ดอก กลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีน้ำตาลมีขน  กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตร ปลายแยก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2  โคนก้านมีขน ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน
นิเวศวิทยา :  มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกตอนเหนือ ถึงเวเนซูเอล่า
ขยายพันธุ์ :  ด้วยการตอน
http://www.rspg.or.th/articles/df/df6.htm

เล่าสู่กันฟัง
เหลืองอินเดียที่ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์ ออกดอกปีละครั้ง
ปีนี้ออกมาแล้วราว 6 ต้น
ชาวลำปางเลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่ง
ปัจจุบันโรงเรียนเปลี่ยนเป็น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าลำปางคอนเวนชั่น
แม้เป็นของเอกชน แต่เปิดให้เข้าไปเก็บภาพได้
เพื่อน ๆ หลายท่านไปกันมาแล้ว สำหรับปี 2557
ผมก็ตามกระแสชื่นชอบดอกไม้
อย่างใน ละครนางร้ายซัมเมอร์
ที่ผู้คนสนใจกล้วยไม้เลดี้ซัมเมอร์

ชวนคิดต่างสร้างปัญญา

think difference
think difference

ถ้ามนุษย์เราคิดเหมือนกันหมด
ก็คงไม่มีนวัตกรรม ไม่มีปัญหา ไม่มีวิธีแก้ปัญหา
มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคำว่าคิดต่าง

1. “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง
แล้วมีคนเห็นว่า “ในเมื่อไม่ดี แล้วทำไมไม่ให้เลิกขาย
เป็นข้อเสนอแนะที่ดีครับ แต่เงื่อนไขประกอบการตัดสินใจ
มีหลายองค์ประกอบ ไม่อาจใช้เหตุผลเดียว ตัดสินบางเรื่องได้
http://pantip.com/topic/13128190

2. “ทุกคนล้วนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ของมัน
ก็จะทำให้ปลาตัวนั้นเชื่อว่าสิ่งนี้คือความโง่เขลา
” เขาว่าเป็นวาทะ Albert Einstein
แล้วมีคนเห็นว่า เกณฑ์ตัดสินไม่ยุติธรรม
ถ้าให้ยุติธรรม ต้องหาเกณฑ์ตัดสินที่ทำให้ทุกคนผ่านเกณฑ์ได้หมด
ไม่ตกหล่น เพราะถ้าตกหล่น แสดงว่าเกณฑ์ตัดสินไม่ดีพอสำหรับทุกคน
https://www.facebook.com/quotequotequote/posts/428866650481704

3. “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้”
แล้วมีคนเห็นว่า “ทำให้เด็กเพ้อฝัน ไม่สนความรู้
”  – Albert Einstein
เพราะหยิบเอาแต่เปลือกของคำกล่าวข้างต้นมาใช้
https://www.facebook.com/pmkrrnmk/photos/at.221420964651027.50516.212877465505377.100000343096881/482418745217913/

ใช้ xampp เป็น server แต่ลืมติดตั้ง service

xampp console
xampp console

มีเพื่อนเล่าว่า เครื่องบริการเว็บล้มบ่อยมาก แทบทุกสัปดาห์
โดยโปรแกรมที่ใช้เปิดบริการ คือ xampp
เพราะมี console application ที่ใช้สั่งงานได้ง่าย
มีอยู่วันหนึ่งล้มอีก ผมลองเข้าไปดู เมื่อ login เข้าระบบ
ก็พบ application ค่อย ๆ ตื่น และปิด service ทีละตัว
จึงรู้ว่า xampp ไม่ได้เปิด service ทิ้งไว้
ในแบบที่ server ทั่วไปทำกัน

Download โปรแกรมได้ที่ http://www.apachefriends.org/index.html

ผลการตรจสอบพบประเด็น ดังนี้
1. แก้ไขโดยเปิด service ของ apache กับ mysql
ก็คาดว่าครั้งต่อไป server ตัวนี้คงไม่ล้มเพราะเรื่อง service อีก
2. จะเปิด service พบว่า batch file สำหรับเปิดบริการหายไป
จึงไปหาจากเครื่องอื่นมาวางไว้
3. โดยคำสั่งพื้นฐานที่อยู่ใน batch file ที่ใช้เปิด service มีดังนี้
DOS> bin\httpd -k install
DOS> net start Apache2.4
DOS> bin\mysqld
–install mysql
–defaults-file=”%cd%\bin\my.ini”
DOS> net start MySQL

4. อันที่จริงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง service
ของ mysql ที่ต้อง set my.ini ให้เรียบร้อย
แนะนำว่าไปหา copy หรือ reinstall xampp ใหม่ดีกว่า
หากว่า .bat ทั้งหลายหายไป

เริ่มต้นกับ jquery

jquery
jquery

23 มี.ค.57 มีโอกาสได้ทดสอบ code ของ jquery ใน 2 รูปแบบ
คือ 1) การใช้ fieldset + legend สร้าง frame ที่สวยงาม
และ 2) การควบคุมวัตถุในการแสดงข้อความแบบต่าง ๆ
อันที่จริง jquery มีความสามารถที่หลากหลาย มากมาย
หนึ่งในบริการที่ผมใช้อยู่คือการดึง googlemap เชื่อมกับ mysql

แต่ที่สนใจขึ้นมา
เพราะนักศึกษา ไวภพ ตุ้ยน้อย นำเสนอโครงงานระบบ อ.ที่ปรึกษา
และนำเสนอ frame ที่มีข้อความกำกับเฟรมอย่างสวยงาม
สอบถามว่าใช้ html หรือใช้อะไร ก็ได้ความว่าใช้ jquery
เพราะถ้าเป็นผมเขียนก็คงใช้ layer ด้วย div
แล้วคุมการกำหนดตำแหน่ง
และใช้ table ธรรมดาให้ข้อความไปทับตารางด้านบน
http://www.thaiall.com/jquery

ประเด็นปัญหาที่มักพบกับ jquery
คือแสดงผลแตกต่างกันในแต่ละ browser
โดยเฉพาะ IE=Internet explorer
จะแสดงผลไม่ตรงกับที่พบใน firefox หรือ chrome
นั่นเป็นข้อพึงระวังในการใช้ jquery

div tag is in HTML 3.2
http://reference.sitepoint.com/html/div

fieldset + legend is in HTML 4.0
http://reference.sitepoint.com/html/fieldset