เทคโนโลยีรอบตัวเรา « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

บันทึกใน ‘เทคโนโลยีรอบตัวเรา’

ทดสอบ Skype june 2554

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, June 25th, 2011
ทดสอบ skype

ทดสอบ skype

25 มิ.ย.54 หลังติดตั้ง Skype ก็ต้อง Signup แล้ว Signin เมื่อเลิกใช้ก็ Signout ในการ Signup จะขึ้นหัวว่า create a new skype account ผมใช้ชื่อว่า ajarnburin (blog) การสมัครไม่ต้องยืนยันผ่าน e-mail ก็ใช้งานได้ครับ .. สรุปว่าผลการทดสอบสื่อสารระหว่าง Notebook และ PC ไม่มีปัญหา คาดว่าในอนาคตจะสื่อสารในครอบครัวด้วยวิธีนี้ เพราะในอดีตใช้ MSN ทำ Video Call ข้ามจังหวัดแล้วไม่สำเร็จ แต่ทดสอบที่บ้านไม่มีปัญหา เมื่อใดที่ออกต่างจังหวัดก็จะมีปัญหาทุกครั้งไป วันนี้ทดสอบใช้ Video Call ที่บ้าน ระหว่าง PC กับ Notebook ก็เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาครับ

เริ่มทดสอบก็ค้นหาคนชื่อ thaiall (blog) เมื่อพบก็กดปุ่ม Add contact แล้วก็ Send Request เมื่อกลับเข้าจอหลักของ Skype ก็พบรายชื่อเพื่อนที่เพิ่มใหม่ คลิ๊กชื่อด้านซ้าย แล้วคลิ๊กปุ่ม Call ส่วนเพื่อนที่ได้รับคำร้องขอเป็นเพื่อก็ต้องกดปุ่ม Add to Contact เพื่อรับเป็นเพื่อน .. เมื่อ thaiall ขอติดต่อกับ ajarnburin ผู้รับก็ต้องคลิ๊ก Answer หากต้องการส่ง Video ก็ต้องคลิ๊กที่ภาพ Video บนเมนูบาร์

จุดเด่นของ skype คือทำ video full screen ได้ และเป็นที่นิยมครับ
การทดสอบครั้งแรกที่  http://www.thaiall.com/blog/burin/878/


ภาพปกนิตยสารด้วยการซ้อนภาพ ภาษา PHP

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, June 19th, 2011
merge image by php

merge image by php

19 มิ.ย.54 อ.พจน์ เล่าให้ฟังว่า ท่านใช้บริการ magmypic.com ทำให้ได้ภาพปก magazine สวย ๆ เป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้ผมสนใจเรื่องนี้

แล้วผมก็สนใจ เข้าไปทดสอบ และค้นข้อมูลเพิ่มเติม ผลการทดลองใช้อยู่ใน thaiall.com/actress/joom.htm จากนั้นก็ต่อยอดมาทดสอบเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ทำการ Merge ภาพ 2 ภาพ คือ กรอบรูป และภาพผู้หญิง ก็พบว่า ได้ผลเป็นไปในแทนเดียวกับ magmypic.com ส่วนการประยุกต์ต่อไปคือ การทำเป็น fb application ให้เพื่อน ๆ ได้ใช้บริการส่งรูปที่อยู่ใน fb เข้ามาในระบบ ซึ่งเคยเห็นบริการแบบนี้อยู่มากมาย ถ้าลองทำในแบบไทยไทย ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย .. แต่คงต้องพักไว้ก่อน เพื่อน ๆ สนใจโค้ด php จะลองเอาไปทำก็ได้ครับ ปัญหาคือ ต้องทำภาพ mag01.gif ให้เป็นภาพโปร่งใส ของผมใช้โปรแกรม iview ช่วยจัดการส่วนนี้ .. มิเช่นนั้นผลการซ้อนภาพจะมีปัญหาครับ

<?
$user = ‘user.jpg’;
$frame = ‘mag01.gif’;
$dest = imagecreatefromgif($frame);
$src = imagecreatefromjpeg($user);
$src_new = imagecreatetruecolor(280, 350);
list($width, $height) = getimagesize($user);
imagecopyresized($src_new, $src, 0, 0, 0, 0 , 280, 350, $width,$height);
imagecopymerge( $src_new, $dest, 0, 0, 0, 0, 280, 350, 100);
header(‘Content-Type: image/jpeg’);
imagegif($src_new);
imagedestroy($dest);
imagedestroy($src);
imagedestroy($src_new);
?>

http://www.thaiall.com/mag/merge.php
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.213477228691078.52727.100000864060918

25 ก.พ.56 ปรับบริการของโฮมเพจหน้าปกนิตยสาร (magazine cover)
http://www.thaiall.com/mag

หน้าปกนิตยสาร (magazine cover)

หน้าปกนิตยสาร (magazine cover)


ติดตั้ง Cheqa3 ทับ Cheqa2

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, June 15th, 2011
cheqa version 3

cheqa version 3

15 มิ.ย.54 ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งต้องใช้งานเว็บไซต์ CHEQA เพื่อส่งข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ สกอ. และระบบ Cheqa ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 2550 – 2552 มีระบบ Cheqa รุ่น 2 ที่เปิดให้มหาวิทยาลัย Download ไปติดตั้ง และใช้งานในมหาวิทยาลัย เพื่อความง่ายในการบริหารจัดการ
ในปีการศึกษา 2553 มี Cheqa รุ่น 3 ที่ต้องนำมาใช้งานตามเกณฑ์ที่ออกมาใหม่ ในกรณีนี้ผมใช้วิธีการติดตั้งทับลงไปใน Cheqa รุ่น 2 เพราะไม่มีข้อมูลเดิมอยู่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ติดตั้ง .net 4.0 2) กู้คืนฐานข้อมูล Database เข้า SQL Server 3) ติดตั้ง Script ลงไปใน Web Server
เมื่อติดตั้งเสร็จก็ทดสอบ พบปัญหาดังนี้ 1) Error เพราะ Default Server ไม่ได้เปลี่ยนจาก .net จาก 2.0 เป็น 4.0 2) not found เพราะไม่ได้ start web service : .net 4.0 ใน IIS 3) การลงทะเบียนกับ mua.go.th เพื่อรับ web.config กำหนด DB เป็น .\sqlexpress เพื่อให้ทำงานกับ local server

http://www.cheqa.mua.go.th


พลังจ่ายภาครัฐกับภาคเอกชน

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Saturday, June 11th, 2011

11 มิ.ย.54 มีโอกาสคุยกับผู้รับเหมาเดินสายระบบเครือข่าย ที่ช่ำชองในการรับงาน เล่าสู่กันฟังว่า การรับงานจากหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะภาครัฐมีงบประมาณใช้จ่ายตามที่ขอ เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณก็ต้องรีบใช้จ่ายให้หมด อาจเรียกได้ว่าเหลือกินเหลือใช้ เมื่อขึ้นปีใหม่ก็ของบประมาณกันใหม่ เริ่มต้นนับหนึ่งกันทุกปี ส่วนภาคเอกชนจะใช้จ่ายกันแต่ละทีคิดแล้วคิดอีก ต่อรองกันหลายรอบ บางทีตกลงได้งานมาแล้วก็ยังมาแก้รายละเอียด บางกรณีถูกขอเพิ่มงานในภายหลังแต่ไม่เพิ่มงบประมาณ จนบางครั้งต้องขอถอนตัว เพราะประเมินแล้วอาจไม่คุ้ม แต่ทำงานกับภาครัฐไม่ค่อยมีปัญหา ถ้ามีปัญหาก็รื้อทิ้งแล้วทำใหม่ในปีต่อไป

พลังจ่ายของภาครัฐนั้นมีมาก เพราะแหล่งงบประมาณมาจากเงินภาษีของประชาชน บางองค์กรมีการจัดทำกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อกำหนดว่างบประมาณเข้ามาทางใดบ้าง และจะออกไปทางใดบ้าง ทำให้คนสนิทของเจ้านายมักเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ แม้งานที่ทำจะเป็นเพียงการพิมพ์รายงานการประชุมก็ตาม บางทีความเหมาะสม หรือความคุ้มค่าของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน บางโครงการใช้งบประมาณมหาศาล แล้วไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่ใช่ความต้องการของชุมชนที่แท้จริง หรือวิเคราะห์ความต้องการที่ไม่สมบูรณ์ แต่เกิดจากความต้องการของผู้ให้ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์สินค้าชุมชน ห้องสมุดหมู่บ้าน ในหลายพื้นที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการดูแลบำรุงรักษาโดยคนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้งบประมาณ

พลังจ่ายของภาคเอกชนส่วนใหญ่ มักไม่สูงนัก งบประมาณคือการลงทุน ที่ต้องประเมินว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่าตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ จึงต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยละเอียด ก่อนอนุมัติโครงการ/งบประมาณตามแผนการลงทุน ถ้าตัดสินใจลงทุนแบบไม่ระมัดระวังก็จะเสียงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า และเป็นต้นเหตุสำคัญทำให้บริษัท/ห้างร้านมากมายต้องปิดตัวลง ดังนั้นการวางแผนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีของภาคเอกชน จึงมักให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ ความต้องการของผู้ใช้ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและผลตอบแทนที่จะคืนกลับมาเป็นสำคัญ


กรณีศึกษาข้อมูลกราฟแท่ง

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, June 10th, 2011
กรณีศึกษาข้อมูลกราฟแท่ง

กรณีศึกษาข้อมูลกราฟแท่ง

กรณีศึกษา บริษัท abc จำกัด แสดงข้อมูลค่าตอบแทนด้วยแผนภาพกราฟแท่ง เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบุคลากร จำแนกตามแผนก ตำแหน่ง และอายุงาน มีคำถามว่า

ถ้าท่านเป็นผู้จัดการบริษัท ทราบข้อมูลแบบนี้ คิดว่า SWOT หรือ Plan จะเป็นอย่างไร


ทดสอบต่อ Notebook เข้า Wireless Projector พร้อมกับ Access Point

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Sunday, May 29th, 2011
wireless adapter

wireless adapter

29 พ.ค.54 ผลการทดสอบติดตั้ง Notebook เชื่อมต่อ Wireless 2 ทางคือ  Wireless Projector และ Access Point สามารถทำงานได้แล้ว .. โดยใช้ notebook เชื่อมต่อกับ Projector ผ่าน Wireless Adapter ที่เป็น plug-in ของ notebook เป็นเหตุให้ขณะเชื่อมต่อนั้น ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Access Point เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ .. จึงต้องเสียบ Wireless Adapter เพิ่มอีก 1 ตัว จะทำให้เครื่อง notebook เชื่อมต่อ projector พร้อมกับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wireless Adapter แล้วทดสอบเปิดคลิ๊ปจาก youtube.com พบว่าคุณภาพที่ได้ พอรับได้ ส่วนการเปิดแฟ้มหนังก็มีตัวเลือกให้เปิดได้โดยตรงผ่านโปรแกรม Driver ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ Projector อยู่แล้ว


ขอบคุณนักศึกษาฝึกงานที่ช่วยทดสอบข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Monday, May 23rd, 2011
banner design

banner design

โดยปกติแล้ว .. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลไปได้ระยะหนึ่ง จะต้องมีการทดสอบข้อมูลกับระบบ ซึ่งระบบประเมินบุคลากร 360องศา และระบบที่เกี่ยวข้องมีถึง 6 ส่วนหลัก ที่ต้องเปิดให้ผู้ใช้เข้าดำเนินการในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และแยกรายงาน เพื่อการติดสินใจที่แตกต่างกันอีกหลายรายงานหลัก .. ในส่วนของการทดสอบก็ต้องใช้ปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น เพื่อทดสอบในส่วนของการประมวลผลความถี่ และค่าเฉลี่ย ตามลักษณะบุคคลที่แตกต่างกัน 2 ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งแต่ละสายก็จะแบ่งเป็นผู้มีตำแหน่งบริหารกับไม่มี

23 พฤษภาคม 2554 เป็นครั้งแรกที่มี คุณกิตติภพ ยอดศิริ (น้องมีน) และคุณณัฐพงษ์ ชมพูงาน (น้องปั้ม) นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้ามาช่วยในการทดสอบข้อมูลกับตัวระบบ ทำให้เห็นข้อมูลที่วิ่งเข้ามาในระบบก่อนเปิดใช้จริง และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดที่คาดไม่ถึงของระบบได้ทัน
+ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150190381742272&set=a.423083752271.195205.350024507271


สถิติของ histats.com ทำให้มั่นใจว่า web server ล่มจริง

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, May 18th, 2011
webserver down

webserver down

18 พ.ค.54 วันนี้นั่งปรับปรุงเว็บไซต์ มีการ upload ตลอดเวลา มาใจหายวาบเกือบชั่วโมง เพราะ web server ล่มตอน 2 ทุ่มกว่า อาการ คือ เปิดเว็บไซต์ไม่ได้ ไม่พบโดเมนเนม ติดต่อผ่าน ftp ก็ไม่ตอบ หรือ ping ก็ไม่ตอบ มีโอกาสเกิดได้หลายกรณี .. แต่สรุปว่าล่มไปไม่ถึงชั่วโมง ก็พอรับได้ครับ สำหรับสถิติในวันก่อนหน้านี้จะไม่ลดฮวบแบบนี้ จึงสรุปได้ว่าระบบเครื่องบริการล่มจริง มิได้เกิดเฉพาะจากเครื่องของผม ซึ่งสถิตินี้ได้จากระบบบริการของ http://www.histats.com


สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย reload หรือ exe editor

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, May 17th, 2011
reload and exe editor

reload and exe editor

17 พ.ค.54 โปรแกรม reload editor และ exe editor ต่างเป็นโปรแกรมใช้สร้างบทเรียนออนไลน์ หรือสื่อการเรียนรู้ได้ เมื่อสร้างแล้วสามารถบันทึกเพื่อเผยแพร่ได้หลายรูปแบบ
สอดรับกับมาตรฐาน scorm, เว็บเพจ หรือจะส่งเข้า cd ก็ได้ กำลังคิดว่าจะใช้ตัวใดสอนนักศึกษาดี จึงหาแหล่งอ้างอิงว่า มืออาชีพเขาใช้อะไรกัน หรือแนะนำตัวไหน ก็ได้ thaicyberu.go.th ที่น่าจะให้คำแนะนำได้ เพราะเคยเห็นเปิด course สอนโปรแกรมแบบนี้มาแล้ว ที่หน้าแรกของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่าแนะนำทั้ง reload และ exe แสดงว่าดีทั้งสองโปรแกรม

http://exelearning.org (v 1.04)
http://www.reload.ac.uk (v 2.5.5)

http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/download/eXe0.23.rar

http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/download/man_eXe_0.23.rar

http://www.thaicyberu.go.th/Download/ReloadEditor2.rar

http://www.windowswiki.info/?p=662

http://www.thaicyberu.go.th/document/ManualProducer.rar

http://www.thaiall.com/e-learning/reloadscorm.htm

http://www.thaiall.com/e-learning/exescorm.htm