เทคโนโลยีรอบตัวเรา « แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool

archive page

บันทึกใน ‘เทคโนโลยีรอบตัวเรา’

กรณีศึกษาการย้ายโดเมนเนม

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, September 9th, 2011

เล่าสู่กันฟังเรื่องการย้ายโดเมนเนมหนึ่งที่เคยจดไว้เมื่อ 20-Dec-1998 (ปีที่แล้วเกือบหลุดไป) เดิมฝากไว้กับ networksolutions.com ไปไว้กับ godaddy.com มีการดำเนินการดังนี้
1. ตรวจค่าใช้จ่าย พบว่า promotion ของ godaddy.com
Transfer Your Domain
From only $7.49/yr* & Free 1-yr extension.

2. เข้า godaddy.com แล้ว login แล้วคลิ๊กที่ Domains, Transfer Domain, [put domain name] , Proceed to Checkout
3. ตัวเลือก Nameservers ของผมเลื่อก change มาที่ godaddy.com ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ 2/4
4. จ่าย $15.34 สำหรับ 2 ปี
5. มีอีเมลถึงของเจ้าของโดเมนเนม พบรหัสผ่านสำหรับยืนยัน ให้กดลิงค์นั้น ก็จะมีรายละเอียดให้ดำเนินการ หัวข้ออีเมลคือ Transfer of [domain name] – Action Required‏
6. เข้า My Products ของ godaddy.com แล้วคลิ๊ก Domain Manager

7. เข้า nsi.com แล้ว login แล้วคลิ๊ก MANAGE ACCOUNT แล้วคลิ๊ก My Domain Names
8. หัวข้อ Details for [domain name] พบคำว่า Domain Protect : on (Turn Off or Request Authorization Code)
9. ทำเครื่องหมายหน้า Leave Domain Protect off และ Request Authorization Code แล้ว Authorization Code จะส่งไปทางอีเมลใน 15 นาที
10. networksolutions.com ส่งอีเมลมาให้มีหัวข้อว่า Your Authorization Code Request‏ จากนั้นก็คัดลอก Authorization code ไว้

11. กลับเข้า godaddy.com เพื่อทำขั้นตอนที่ 2
12. เข้า Domains menu, select Pending Transfers. แล้วคลิ๊ก  Authorization,  Begin Transfer Authorization แล้วนำ Transaction ID และ Security Code ในอีเมล มากรอกใน 2 ช่องนี้
13. กรอก Authorization Code ที่ได้มาจาก networksolutions.com

14. เข้า mailbox เพื่อทำขั้นตอนที่ 3
15. รออีเมลจาก networksolutions.com แล้วเข้าไปเลือก Transfer Status : Confirm หรือ Reject


การติดตั้ง php5.2.12 บน iis7 ใน win7

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, September 9th, 2011
วิธีที่ 1 : เรียกใช้ .php ผ่าน localhost ได้
1. ติดตั้ง iis7 ใน win7 ผ่าน Control Panel, programs and features แล้ว Turn Windows Features on or off แล้วเลือกลงโปรแกรมให้ครบ อาทิ Internet Information Services, World Wide Web Services, Application Development Features, CGI และอื่น ๆ
2. download โปรแกรมจาก
3. คลาย php-5.2.12-Win32-VC6-x86.zip ลงใน c:\php
4. เข้าห้อง c:\php แล้วเปลี่ยนชื่อแฟ้ม php.ini-recommended เป็น php.ini
แล้วเพิ่ม cgi.force_redirect=0
แล้วเปลี่ยน extension_dir = “c:\php\ext”
5. เข้า Control Panel, Administrative Tools, Internet Information Services (IIS) Manager ในหัวข้อ IIS ให้เลือก double click บน Handler Mappings แล้วเลือก Add Module Mapping เพิ่ม Request path เป็น *.php แล้ว Executable เป็น c:\php\php5isapi.dll แล้ว Name เป็น PHP
6. กลับไปคลิ๊ก Sites, Default Web Site แล้ว double click ISAPI Filters แล้วคลิ๊ก Add ให้ Filter name = php และ Executable = c:\php\php5isapi.dll
7. ลองเขียน x.php ใน c:\inetpub\wwwroot ได้ครับ
วิธีที่ 2 แต่ก็ไม่ ok
ทดสอบกับ php-5.3.8-nts-Win32-VC9-x86.zip แล้วใช้ไม่ได้
เพราะคลาย .zip แล้วไม่พบ php5isapi.dll พบแต่ php5.dll
เมื่อลองใช้แทน php5isapi.dll ก็พบว่า iis7 ไม่ยอมรับ
หลังติดตั้ง ก็ยังไม่ run .php เห็น source code ครับ
วิธีที่ 3 แต่ก็ไม่ ok
ติดตั้งโปรแกรมของ Microsoft
หลังติดตั้ง ก็ยังไม่ run .php เห็น source code ครับ

แก้ปัญหาโดนตัด session อัตโนมัติ

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Thursday, September 8th, 2011
web browser

web browser

8 ก.ย.54 วันนี้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ภายใต้นโยบายของ fortigate firewall ที่กำหนดว่าถ้า idle time หรือไม่ใช้งานเกินกว่า 5 นาที ให้ตัดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ถ้าจะใช้ก็ให้ login ใหม่ ซึ่งสภาวะการใช้งานบางลักษณะจะไม่สะดวกกับนโยบายนี้ ประกอบกับลูกศิษย์คนหนึ่งโทรมาถามว่า เครื่องบริการที่ทำไว้ log off อัตโนมัติ ทำให้ app บางตัวหยุดทำงานไปด้วย จึงเขียนโปรแกรมด้วย vb6 สั่ง request google.com ด้วย keyword ที่แตกต่างกันทุก 60 วินาที ก็จะแก้ปัญหาการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติทั้ง 2 กรณีได้
http://www.thaiall.com/vb/connect_google.zip


เปิดหนัง youtube.com ทิ้งไว้

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, September 7th, 2011
bandwidth

bandwidth

ทดสอบดูหนัง youtube.com ความละเอียด 360p พร้อมกัน 2 เรื่อง พบว่าใช้ bandwidth ประมาณ 96,999Bps = 758 Kbps แสดงผลผ่าน Resource Monitor on win7 .. ถ้าในบริษัทมีคนดูหนังคนละเรื่องพร้อมกัน 30 คน ก็จะใช้ bandwidth 22 Mbps ดังนั้นองค์กรที่มี bandwidth 20 Mbps ก็จะไม่สามารถรองรับบริการอื่นจากผู้ใช้คนอื่นได้ ..

ที่คิดเรื่องนี้ เพราะมีเพื่อนบ่นให้ฟังว่าเห็นผู้ใช้เปิดคลิ๊ปใน youtube.com ค้างไว้ แล้วก็ไปประชุมข้างนอก หากเป็นเช่นนี้ก็จะกระทบ bandwidth ในภาพรวมของบริษัทแน่นอน


telnet client on win7

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, September 2nd, 2011
telnet client

telnet client

2 ก.ย.54 เดิมใช้ hub ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานใน layer 1 physical layer ของ OSI แต่วันนี้ทดสอบ connect เข้า switch พบปัญหาก็มีเพื่อนบอกว่าต้องเปิด telnet client จากนั้นก็ไปอ่านเรื่อง switch พบว่า  switch layer 2 : data-link layer มีการตรวจ Mac Address และส่งจาก port-to-port ข้อมูลเป็น frame  ไม่ส่ง broadcast แบบ hub ถ้าเป็น switch layer 3 : network layer จะส่งข้อมูลเป็น package หรือ IP Address ปัญหาคือ win7 ไม่สามารถใช้ telnet ได้ ถ้าจะใช้ต้องเข้า control panel, program and features, turn windows feature on แล้วเลือก telnet client ก็จะ install แล้วใช้ microsoft telnet ได้ตามปกติ
http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

แก้ mime types ใน iis บน win7

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, August 31st, 2011
mime types : mp4

mime types : mp4

31 ส.ค.54 เปิดรายการแฟ้มที่ share ผ่าน local host แม้รายชื่อแฟ้มถูกแสดงว่ามีแฟ้มอะไรบ้าง แต่ download ไม่ได้ เกิดกับแฟ้ม mp4 .. แก้ไขโดยเข้า mime types ใน iis แล้วเพิ่ม .mp4 อีก 1 รายการ เพียงเท่านี้เคลื่องปลายทางก็ download แฟ้มคลิ๊ปแบบ mp4 ได้แล้ว

ปัญหา projector กับ display card

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Tuesday, August 30th, 2011
canon lv7290 & ATI Radeon X1300

canon lv7290 & ATI Radeon X1300

30 ส.ค.54 มีโอกาสใช้งาน projector กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายห้อง .. โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ATI Radeon X1300 display card กับ projector ทั้ง epson และ canon lv-7290 .. พบปัญหาสัญญาณจาก display card ส่งถึง projector ไม่สำเร็จ ซึ่งใช้วิธีส่งออก 2 ทางคือ vga port และ dvi port ผ่านการ์ดจอแผ่นเดียว .. ในเบื้องต้นพบวิธีแก้ไข 2 กรณี คือ 1) เปิด projector ก่อนเปิดเครื่อง หรือสั่ง restart เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) สลับสายเสียบกับการ์ดจอ ซึ่งเกิดกับ canon projector (การกด alt-p เลือก duplicate ไม่สามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้) .. ยังไม่พบวิธีที่สามที่จะสะดวกกับผู้ใช้ครับ

ปัญหา windows media center ใน win7 ของคุณแมว

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Friday, August 26th, 2011

26 ส.ค.54 คุณแมวนำเครื่องมาให้ดู พบปัญหาว่า โปรแกรมมากกว่าครึ่ง เมื่อคลิ๊กก็จะเปิด windows media center ไม่ยอมเปิดโปรแกรมตามหน้าที่เดิม ปัญหาคือเปิด ie หรือโปรแกรมใดไม่ได้เลย ภาพของ icon ก็เปลี่ยนเป็นแบบเดียวกันหมด สำหรับโปรแกรมที่ทำงานปกติก็เป็นแฟ้มประเภทเอกสารเช่น word excel นอกนั้นจะเรียก windows media center มาทำงานแทน

สาเหตุ .. ไม่ทราบแน่ชัดแต่ผู้ใช้ให้ข้อมูลว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าดับเมื่อคืน ซึ่งไม่น่าใช่ เมื่อตรวจ process ก็ไม่พบ virus (อาจถูก remove ไปแล้ว) จากนั้นก็ตรวจ address ของลิงค์ ก็พบว่าลิงค์ปกติ แสดงว่าเป็นที่ระบบปฏิบัติการ

ความพยายามและการแก้ปัญหา

1. เข้า file type เพื่อตรวจสอบ แต่ไม่พบว่าต้องเปลี่ยนอะไร เพราะ file type ไม่ถูกแก้ไข
2. เข้า control panel, program & feature เพื่อลบโปรแกรม windows media center
แต่เข้าไม่ได้ มีปัญหาเหมือนเรียกโปรแกรมทั่วไป
3. เข้า cmd หรือ regedit ไม่ได้ มีปัญหาเหมือนเรียกโปรแกรมทั่วไป
4. reboot เข้า safemode เพื่อ restore แต่ restore ไม่ถูกเปิด ทำให้ย้อนกลับไป 3 วันก่อนหน้านี้ไม่ได้
5. เข้า command ได้ แต่เข้าไปลบแฟ้ม ehshell.exe (Windows media center) โดยตรงไม่ได้ พบคำว่า access denied
6. เข้า regedit ลบการเชื่อมโยงกับ windows media center ซึ่งอยู่ในห้อง c:\windows\ehome
7. เรียก explorer ผ่าน command แล้ว download processexplorer และ autorun ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการทำงานของ windows และสามารถใช้งานได้ใน win7
DOS> explorer http://www.thaiabc.com/download/processexplorernt.zip
DOS> explorer http://www.thaiabc.com/download/autoruns.zip
8. processexplorer ไม่ได้ช่วยอะไร เพราะอาการไม่ได้เกิดจาก process พิเศษที่ run คู่ขนานเหมือนพวกไวรัส ที่สำคัญไม่พบ process ที่น่าสงสัย
9. ใช้ autorun ยกเลิกโปรแกรมใน regedit ที่เกี่ยวข้องกับ windows media center ทั้งหมด แล้ว reboot

ในทั้งหมด 9 ข้อ พบว่าข้อ 9 น่าจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประมวลผลโปรแกรมอย่างไม่ถูกต้องเมื่อสั่งเปิดโปรแกรมใด แล้วไปเรียก windows media center แทนทุกครั้ง .. หลัง reboot พบว่า icon แสดงผลปกติ และเรียกโปรแกรมถูกต้องตามหน้าที่ของโปรแกรมนั้น


อภิธานศัพท์ (Glossary)

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Thursday, August 25th, 2011
glossary

glossary

25 ส.ค.54 การทำ glossary เป็นสิ่งที่คิดจะทำมานานแล้ว แต่หาเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานไม่ได้ และไม่มีเหตุจูงใจมากพอ จนได้พบกับ moodle 1.9 ซึ่งมีจุดเด่นคือ 1) เป็น glossary ภายใต้ระบบ e-learning ที่เป็นมาตรฐาน 2) สามารถ export ออกไปเป็น xml ที่จะนำไปใช้ต่อได้ง่าย 3) เป็นระบบฐานข้อมูลรองรับการสืบค้น แบ่งหน้า และแบ่งกลุ่มได้ 4) การสร้าง glossary สามารถพิมพ์ในระบบอื่น แล้ว import เข้าระบบของ moodle เพื่อเผยแพร่ต่อได้ .. ในเบื้องต้นแบ่งไว้ 2 เล่ม คือ technical term และ software glossary

อภิธานศัพท์ (Glossary) คือ การคำอธิบายความหมายของคำ เรียงตามตัวอักษร ซึ่งเดิมจะพบ Glossary อยู่ส่วนท้ายของหนังสือ เพื่อช่วยให้ความหมายที่ผู้แต่งเห็นควรนำมาอธิบายเพิ่มเติม ให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน

http://www.thaiall.com/moodle


การเพิ่มเสียงให้กับคลิ๊ปวิดีโอ

โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ เมื่อ Wednesday, August 24th, 2011
up sound level

up sound level

24 ส.ค.54

คำถาม มีนักศึกษาถามว่า เสียงในคลิ๊ปวิดีโอเบาไปหน่อย ต้องแก้ไขอย่างไร
คำตอบ แก้ไขได้ 4 กรณี ดังนี้ 1) ใน windows movie maker for xp ให้คลิ๊ปปุ่ม sound level ทางซ้าย แล้วเลือกเพิ่มเสียงให้กับวิดีโอ 2) ใน windows live movie maker for win7 ให้คลิ๊กขาวที่ใน scene ที่ต้องการแล้วเลือกตัวเลือกเพิ่มเสียง 3) ถ้าเป็นเฉพาะบางคลิ๊ป ให้ทำการเพิ่มเสียงเฉพาะคลิ๊ปนั้น แล้วค่อยนำเข้า windows movie maker 4) บันทึกเสียงใหม่แทนเสียงในวิดีโอ แต่ใช้คลิ๊ปเดิมด้วยการบันทึกเสียงผ่านโปรแกรม sound recorder หรือ cdex แล้วค่อยใส่เข้าไปในคลิ๊ป เหมือนที่เห็นในละครทีวีบ่อย ๆ ครับ