ก็มีนะ .. ไอ้เรื่องที่ไม่จำเป็นสำหรับนักเรียน (บางท่าน)

certification
certification

อจ. การเรียนมีกฎ มีเรื่อง มากมายในแต่ละหลักสูตร
นร. บางเรื่องไม่เห็นจำเป็นต้องเรียนเลย

อจ. มีเรื่องอะไรที่คิดว่าไม่จำเป็นบ้างล่ะ
นร. เยอะ ไร้สาระ ไม่อยากทำการบ้านส่ง ไม่อยากสอบ

อจ. ก็จริงนะ คงมีบางเรื่องไม่จำเป็นสำหรับนักเรียน
นร. แล้วทำไมต้องให้ทำงานส่ง เรียนเยอะไป
มีอย่างอื่นต้องทำ ต้องหาความสุขให้กับตัวเอง

เครียดแล้วจะป่วย

อจ. หลักสูตรจะออกใบรับรอง ว่ามีความรู้ครบถ้วน
ก็ต้องผ่านทุกเรื่อง ไม่ผ่านเรื่องหนึ่ง ก็ไม่ได้ใบรับรอง
นร. ??

อจ. มีบางเรื่อง ที่นักเรียนคิดว่าไม่จำเป็นสำหรับตัวนักเรียน
แต่ผู้ที่หลักสูตรจะออกใบรับรองให้ ต้องผ่านทุกเรื่องตามเกณฑ์
แล้วอยากได้ใบรับรอง ว่ามีความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตรไหม
นร. ก็อยากครับ

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics