สื่อสิ่งพิมพ์ ขวัญเรือน ลาแผง เค้าว่าเพราะการเข้ามาของโซเชียลมีเดีย

student with book

ช่วงนี้กำลังสนใจเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (HCI)
วันนี้ 18 พ.ย.60 เห็นแชร์กันเยอะว่า ขวัญเรือน ลาแผง
ก็เสียดายนะครับ
เพราะอ่านมาตั้งแต่เด็ก โตมาก็หาอ่านอยู่เหมือนกัน
ไปร้านตัดผมก็อ่าน ร้านอาหารก็มี ร้านแกแฟงี้ประจำเลย
http://www.thaiall.com/hci

book in HCI
book in HCI

จึงค้นดูว่าใครเด่นกว่ากัน
ระหว่าง หน้ากระดาษ กับหน้าจอ ก็พบว่าประสิทธิภาพจากการอ่านได้ผลพอกัน
แต่ผลคือหน้ากระดาษต้องค่อย ๆ ออกจากการแข่งขัน
แล้วนึกถึงเพลง ก็เลิกกันแล้ว – เบิร์ด ธงไชย
ที่มีวลีว่า “คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง
เพราะจะให้ภาครัฐมาช่วยดูแลเหมือนราคายางก็ไม่ได้

หน้ากระดาษ และหน้าจอดิจิทัล กับ เรียกคืนและเข้าใจกว่ากัน
นักวิจัยทดสอบความแตกต่างระหว่างการอ่านหนังสือจากหน้ากระดาษ กับ หน้าจอดิจิทัล ผลปรากฎว่าไม่ว่าจะอ่านจากแพลตฟอร์มไหน หรือชอบอ่านแพลตฟอร์มไหนมากกว่า ก็จะทำได้ดีเท่า ๆ กันทั้งสองกลุ่ม และเพศก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายต่อคะแนนสอบที่ได้
https://www.voicetv.co.th/read/72029

Paper or Tablet? Reading Recall and Comprehension
Two hypotheses were tested:
H1: Students who read a paper article will have a statistically significant difference in greater recall accuracy as shown by test scores compared to those who read the same digital article using a tablet.
H2: Students who read a paper article will have a statistically significant difference in reading comprehension as shown by higher test scores compared to those who read the same digital article using a tablet.
Results : The total sample size comprised 231 students, 119 digital tablet and 112 paper readers. The 10 multiple-choice items were scored 10–0 (high to low), while the two short-answer items were coded for comprehension (4–0, high to low). To determine group differences, t-tests compared scores between paper and tablet readers. Results did not show a statistically significant difference in group means between paper and tablet readers for either the multiple-choice or short-answer items.
https://er.educause.edu/articles/2015/9/paper-or-tablet-reading-recall-and-comprehension

ในสถาบันการศึกษาจะลงทุนกับ e-book มากขึ้น

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics