ฟังไป ก็จดไปครับ ทบทวนไปด้วย

ฟังไป ก็จดไปครับ ทบทวนไปด้วย

ฟังไป ก็จดไปครับ ทบทวนไปด้วย


🙂  ผมเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์


ฟังไป ก็จดไปครับ ทบทวนไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics