เก็บขยะที่คนอื่นทิ้ง เป็นคนดี

เก็บขยะที่คนอื่นทิ้ง เป็นคนดี

เก็บขยะที่คนอื่นทิ้ง เป็นคนดี


🙂  ผมเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์


เก็บขยะที่คนอื่นทิ้ง เป็นคนดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics