อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และผม เข้ารับการอบรม

อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และผม เข้ารับการอบรม

อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และผม เข้ารับการอบรม


🙂  ผมเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์


อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และผม เข้ารับการอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics