ออกแบบปกซีดี แจกในการประชุมวิชาการ

NTC2014 on 13-14 November 2014
NTC2014 on 13-14 November 2014

เคยออกแบบปกซีดี ด้วย Microsoft Word
โดยใช้ template ที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้
เพื่อแจกในการประชุมวิชาการ NTC2014 พร้อมกับ proceeding เมื่อมกราคม 2557
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1097/

มาเดือนธันวาคม 2557 มีการประชุม Nation University Conference
ต่อเนื่องอีกครั้ง ก็ยังใช้ word เพื่อให้ผู้ที่จะนำไปพิมพ์สามารถใช้งานได้ง่ายกับ
กระดาษ sticker สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ที่ร้านเครื่องเขียนมีขายครับ
ลองเช็คราคาจากเว็บไซต์ พบว่า 50 แผ่นราคา 195 บาท (สำหรับ CD 100 แผ่น)
http://www.see-dlabel.com/product/cdstandard.html

cd sticker
cd sticker

ในการประชุมหลายแห่งแจกเป็น handy drive บางที่ก็ cdrom
เมื่อผมได้มาก็ช่วยในการเผยแพร่ตาม social media
เช่น
การประชุมวิชาการอุุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
Lampang 2020 : บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่
24 – 26 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
http://www.scribd.com/doc/201904276/

เวลาออกแบบปก หรือภาพก็ต้องหาภาพประกอบ
สำหรับ ธันวาคม 2557 ผมเก็บภาพไว้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.858530910853259

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

1 thought on “ออกแบบปกซีดี แจกในการประชุมวิชาการ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics