เตรียมบทเรียนสอนนักศึกษาเรียนรู้การใช้งาน linux

linux server
linux server

การสอนนักศึกษาเข้าใช้ linux ผ่าน secure shell
เตรียมการ โดยผมเข้าในฐานะ root
1.1 สร้าง user name ของแต่ละคนผ่าน #useradd
1.2 เปลี่ยนรหัสผ่านให้กับแต่ละคน หลังสร้าง user name แล้ว
1.3 สร้าง folder ในห้อง html ตาม user name
1.4 กำหนด owner ให้แต่ละ folder ตาม user name
1.5 chmod เป็น 777 จะได้เข้าถึงผ่าน url ได้

การใช้งาน โดยนักศึกษาเข้าใช้ในฐานะ user
2.1 ให้นักศึกษา download putty และ filezilla
2.2 ให้เข้า linux ผ่าน putty และเรียนรู้การเข้าไปใช้งานระบบ
มีบทเรียนคำสั่งที่ http://www.thaiall.com/isinthai
2.3 สร้างแฟ้ม index.html ของตนเอง
มีแนวทางการเขียนเว็บเพจที่ http://www.thaiall.com/html
2.4 ส่งแฟ้ม index.html เข้า linux ผ่าน ftps
2.5 เรียก index.html ผ่าน url ของแต่ละคน

http://www.putty.org/ [putty.exe]
https://filezilla-project.org/download.php
http://downloads.sourceforge.net/project/filezilla/FileZilla_Client/3.7.3/FileZilla_3.7.3_win32-setup.exe

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

1 thought on “เตรียมบทเรียนสอนนักศึกษาเรียนรู้การใช้งาน linux”

  1. ผมอยู่ที่เกาะคา ต้องการศึกษาการ forward port อยากจะขอความช่วยเหลือ ให้อาจารย์ช่วยสอนให้ หรือทำให้
    ยินดีมีค่าใช้จ่าย นัดให้ไปพบ พูดคุยได้ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
    วชิรศักดิ์ กุลกิตติ์ไพศาล
    084-4635619 093-1877500
    vpong40@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics