เรื่องนี้เป็น 1 ใน 3 ของ structured programming

เรื่องนี้เป็น 1 ใน 3 ของ structured programming

ความรุนแรง (violent)
ความรุนแรง (violent)

ในชีวิตจริง
มีคำว่า if .. then .. ให้เห็นอยู่เสมอตามข่าว
เช่น ระเบิดที่ ถ.บรรทัดทอง
เพราะการระเบิดที่ทำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ
จะมีผลให้สถานการณ์เปลี่ยนไป

เขียนเป็น pseudocode ได้ว่า
ถ้า มีความรุนแรง และมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ
แล้ว รัฐบาลต้องรับผิดชอบ หรือเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ
หรือ
if $violent == true then
change(“yes”)
else
change(“no”)


http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000006295

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

4 thoughts on “เรื่องนี้เป็น 1 ใน 3 ของ structured programming”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics