บัณฑิตไทยโกงจริง จึงต้องแก้ไข

บัณฑิตไทยโกงจริง จึงต้องแก้ไข
บัณฑิตไทยโกงจริง จึงต้องแก้ไข

ข่าวจากไทยรัฐมีหัวข่าวว่า “บัณฑิตเบี้ยวหนี้ 80% กยศ.ถังแตก จ่อลดดอกเบี้ยจูงใจใช้หนี้
โดยมีรายละเอียดว่า ยอดหนี้ค้างชำระกว่า 1.4 ล้านราย เป็นวงเงินกู้ 136,237 ล้านบาท
จากจำนวนผู้กู้ 2.15 ล้านราย เป็นเงินกู้ 194,711 ล้านบาท
http://www.thairath.co.th/content/eco/366110

จากข่าวข้างต้น ก็น่าจะเป็นเหตุเป็นผลให้มีการประกวด “บัณฑิตไทยไม่โกง
คงปฏิเสธเสียงแข็งไม่ได้ว่าบัณฑิตไทยเรามีคุณธรรมจริยธรรมน่าเป็นห่วง

สกอ. ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษาร่วมประกวดผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.mua.go.th และ www.facebook.com/ohecanticorruption สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2610 5416
นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ‘บัณฑิตไทยไม่โกง’ ว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศรับผลงานนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ในสังกัด สกอ.
เพื่อเข้าร่วมประกวด ๓ กิจกรรม คือ การประกวด   แอนิเมชั่น การประกวดภาพยนตร์สั้น และการประกวดบทความ ภายใต้หัวข้อ ‘บัณฑิตไทยไม่โกง’ เพื่อสื่อให้เห็นวิธีคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในการจัดการกับปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในยุคปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเงินรางวัลรวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท และหมดเขตส่งส่งผลงานในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมานั้น
ทางคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินเห็นว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งเพิ่งเปิดเทอม และกระบวนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น และภาพยนตร์สั้นต้องใช้เวลาในการผลิตเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ จึงให้ขยายระยะเวลาส่งผลงานไปถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประกอบกับในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะจัดการประชุมวิชาการโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง ในหัวข้อ “บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม” ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งจะเป็นเวทีให้นักศึกษาเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลมีโอกาสนำเสนอผลงานต่อไป
“สำหรับผลงานนักศึกษาที่ส่งเข้ามาจำนวนพอสมควร ทาง สกอ. ได้ประสานให้นักศึกษาเจ้าของผลงานสามารถนำกลับไปปรับปรุงเพิ่มเติม และส่งผลงานกลับมาอีกครั้งภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้ สกอ. คาดหวังว่าจะเป็นแรงขับให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่ในด้านต่างๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อสังคม โดยต้องการกระตุ้นให้นักศึกษาและสังคมไทยเห็นความสำคัญของปัญหาการคอรัปชั่น จึงได้จัดโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น สื่อภาพยนตร์สั้น และบทความ ให้นักศึกษาเป็นผู้คิดและผลิต เพื่อให้เนื้อหาสื่อ และรูปแบบในการนำเสนอ พร้อมทั้งใช้ช่องทางในการนำเสนอที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนด้วยกันเองง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตสำหรับการประกวดแอนิเมชั่นและภาพยนตร์สั้น ที่จะตัดสินจากจำนวนผู้เข้าชมผลงานผ่านเว็บไซต์ยูทูบอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าไปชมและติดตามผลงานของนักศึกษาทางยูทูบ” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว
http://www.mua.go.th/data_pr/200656.pdf

https://www.facebook.com/ohecanticorruption
Likes : 363 on October 7, 2013

https://www.facebook.com/bics.ohec
Likes : 467 on October 7, 2013

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics