การปลดล็อกแฟ้มพีดีเอฟของตนเองที่เคยล็อกไว้ ต้องทำอย่างไร

เผลอล็อกแฟ้ม จะปลด ต้องทำอย่างไร
เผลอล็อกแฟ้ม จะปลด ต้องทำอย่างไร

คำถาม ..

มีนักศึกษาสอบถามมาว่า
เขาเคยส่งอีเมลเป็นแฟ้ม pdf แล้วเก็บต้นฉบับไว้ในเครื่อง
และได้ lock pdf ห้าม print อย่างมีเหตุผล
วันนี้แฟ้มต้นฉบับเพราะเครื่องพัง เหลือแต่ pdf ในอีเมล
เอกสารมีหลายร้อยหน้า จะพิมพ์ใหม่ก็ไม่ได้
ต้องการ print มาเข้าเล่ม ส่งอาจารย์ต้องทำอย่างไร

คำตอบ ..

ไม่ยากครับ ก็ download จากอีเมล
แล้วเข้าเว็บไซต์ข้างล่างนี้ สั่งปลดล็อก
ก็จะ print แฟ้ม pdf ที่ print ไม่ได้

p d f u n l o c k . c o m
c r a c k m y p d f . c o m

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics