แผนที่ความคิด หรือมายแม็บเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา

การดำเนินการของสถาบันการศึกษา
การดำเนินการของสถาบันการศึกษา

4 มิ.ย.53 มีโอกาสพูดคุยกับพระนิสิต และได้นำเสนอการเขียนร่างมายด์แม็ป (mindmap) ซึ่งเป็นแผนที่ความคิดเรื่องการดำเนินการของสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องไปกับหลักสูตรการบริหารการศึกษา (M.Ed.) เพื่อให้พระทุกรูปได้กลับไปเขียนแผนที่ความคิด เป็นรายสัปดาห์ชิ้นหนึ่งที่ต้องเกิดจากความคิดของแต่ละรูป แต่มอบหมายให้เขียนด้วยมือแทนการใช้โปรแกรม Freemind หรือ Mindmanager แล้วใช้กล้องดิจิทอลถ่ายมาเป็นแฟ้มภาพ จากนั้นให้อัพโหลด (upload) ไปแบ่งปันใน facebook.com ซึ่งภาพในเว็บเพจนี้เป็นตัวอย่าง หรือร่างที่ได้นำเสนอให้เกิดการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนก่อนแยกกันไปทำงานเดี่ยว 
      ในอนาคตหวังว่า พระนิสิตจะใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือในการรวบยอดความคิด หรือเป็นเครื่องมือนำเสนอความคิดในการประชุมกับชุมชน หรือการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการในที่ใดใดต่อไป
+ http://www.thaiall.com/freemind

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

2 thoughts on “แผนที่ความคิด หรือมายแม็บเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา”

  1. หนูว่าการทำ mide map เป็นเรื่องที่ยากนะแต่ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหนูอยากเรียนเก่งแต่หนูเป็นคนขี้เกียจ ก็ได้ mide map นีแหละมาช่วยทำให้หนูเรียนดีขึ้น

  2. มหาวิทยาลัยเกริกเปิดสอนหลักสูตรสาขาการจัดการโโลจิสติกส์คับ…อาจารย์ทุกท่านก็สอนดีเข้าใจง่ายคับเป็นกันเองมากๆๆ”””จบมาแล้วมีงานทำ
    สนใจติดต่อได้ที่…www.krirk.ac.th…
    (เนมราชสี7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics