โจทย์ ครน และ หรม สำหรับเด็กประถม

คณิตศาสตร์ เรื่อง ครน แล หรม

11 เม.ย.53 การสร้างโจทย์คณิตศาสตร์เรื่อง ครน คูณร่วมน้อย หรือ หรม หารร่วมมาก สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel สร้างได้ง่าย โดย หรม คือ การหาตัวเลขที่มากที่สุดที่หารตัวเลขทุกตัวที่ตั้งไว้ได้ เช่น เลขที่ตั้งไว้คือ 8,  100, 12, 20 ดังนั้น หรม ของเลขที่ตั้งไว้ คือ 4 เพราะเป็นเลขที่มากที่สุดที่หารตัวเลขที่ตั้งไว้ได้ทุกตัว ส่วน ครน คือ การหาตัวเลขที่น้อยที่สุดที่เลขที่ตั้งไว้ไปคูณร่วมกันได้ลงตัว เช่น เลขที่ตั้งไว้คือ 8,  100, 12, 20 ดังนั้น ครน ของเลขที่ตั้งไว้ คือ 600 เกิดจาก 4 * 5 * 2 * 5 * 3 * 1
     วิธีหาค่าของ ครน และ หรม ใช้การหารสั้น แล้วเอาผลหารที่หารทุกตัวได้ลงตัวมาคูณกัน ก็จะได้ หรม แต่ถ้าตัวหารที่หารบางตัวได้ก็จะนำมาใช้ประกอบการหา ครน ดังนั้น หรม ก็จะมีเพียงเลข 4 ตัวเดียว อยากให้ลองหา ครน ของ 8,  100, 12, 20 ก็จะเข้าใจครับ
+ http://www.thaiall.com/girl/multiply.xls

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

2 thoughts on “โจทย์ ครน และ หรม สำหรับเด็กประถม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics