แนะนำบริการ addthis.com ส่งบันทึกไปเผยแพร่ใน snw ตามแนว seo

addthis ช่วยเพิ่ม back link มายัง blog

1 เม.ย.53 บริการของ addthis.com ช่วยให้การส่งเว็บเพจหรือบันทึกไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ทำได้ง่าย ลดขั้นตอนในการคัดลอกข้อมูลไปใส่ในเว็บเพจของเราด้วย แต่ขั้นตอนของ addthis.com ก็ยังเป็นเพียงกึ่งอัตโนมัติ เพราะต้อง login เข้าสู่ระบบเครือข่ายสังคม (snw) ก่อนกดปุ่มส่งข้อมูล ตัวอย่างการใช้คือ เขียนบล็อก แล้วต้องการส่งไปเผยแพร่ใน facebook.com หรือ twitter.com เป็นต้น การเผยแพร่แบบนี้ทำให้เกิด back link ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญประการหนึ่งของ seo ด้วย
     ผมเคยใช้วาง code ด้วย javascript คือ document.write (“<a href=http://www.facebook.com/share.php?u=” + document.location.href + “><img src=’facebook.gif’ border=’0′></a>”); document.write (“<a href=http://www.twitter.com/thaiabc><img src=’twitter.gif’ border=’0′></a>”); แต่การใช้บริการของ  addthis.com น่าจะดูเป็นมืออาชีพกว่ามาก จึงยกเลิก javascript ออกจาก thaiall.com/web2 ซึ่งเป็น beta version ของเว็บเพจ thaiall.com รุ่นต่อไป

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics