ใช้ pspice simulate AND gate

and gate
and gate

การใช้ Pspice (26 MB student version)
เพื่อสาธิตการแสดง timing จากการเชื่อมต่อ gate
http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/
http://www.electronics-lab.com/downloads/cnt/fclick.php?fid=513

กรณีนี้ .. แสดงการส่งสัญญาณเข้า gate แบบ AND
กำหนดคำสั่งเพียง 4 command ใน 4 วินาที
F= A.B โดย A=0101 และ B= 0111 ดังนั้น C= 0101

1. Draw, Get New Part…, Libraries…, source.slb, STIM1, OK, Place & Close, Click, Right Click
2. Draw, Get New Part…, 7404, Place & Close, Click, Right Click
3. ใช้ Draw Wire วาดการเชื่อมต่อแบบมีจุดหัวท้ายเชื่อม Part
4. เพิ่ม Label ด้วยการ double Click เส้น แล้วตั้งชื่อ A และ A1
5. Double Click DSTM1, เพิ่ม Value ให้ TIMESTEP = 1s แล้ว Save Attr
6. กำหนดค่าให้ COMMAND1=0s 0 และ COMMAND2=1s 1 และ COMMAND3=2s 0 และ COMMAND4=3s 1 และ COMMAND5=4s 0
7. Analysis, Create Netlist
8. Analysis, Setup, ไม่เลือก Bias Point Detail
9. Analysis, Setup, Transient…, เปลี่ยน Print Step เป็น 1s และ Final time เป็น 10s
10. Analysis, Simulate
11. เข้าใน OrCAD PSpice A/D Demo
12. Trace, Add Trace.., เลือก A กับ A1

แบบฝึกหัด
1. F=(A.B) + C
2. F=(A+B) .  (C + not A)

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=77325

โดยเบอร์ของ IC เบื้องต้น มีดังนี้
7404 = Inverter
7408 = And
7432 = Or

http://www.thaiall.com/pspice/

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

มีอะไรมากมายที่ต้องศึกษา อาทิ seo, script, virus, snw, blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics