รวมทิป ของ PHP

ftp test
ftp test

tip หมายถึง ข้อแนะนำ เกร็ดความรู้

– มีการเขียนทิป หรือหลักการ ของ php ไว้ไม่น้อย เขียนกันต่างบ้าง เหมือนกันบ้าง ล้วนระดมมาจากความรู้ และประสบการณ์
แล้วนำมาเรียบเรียงกันใหม่ .. ผมว่าอ่านดีครับ
– สังเกตเห็นว่า ปัจจุบันมีการเขียนกันไว้ใน blog แสดงว่า ความรู้ มักอยู่ใน blog ดังนั้นในกระบวนการ KM จึงมากใช้เป็นเครื่องมือในขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้
– สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเหมือนกัน ถึงได้เขียนกันออกมา คือ อยากแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการรวบรวม เรียบเรียง หรือผลทดสอบ นั่นเอง

http://www.thaiall.com/php/

http://mashable.com/2010/10/21/php-tips-for-beginners/

http://www.phpbuilder.com/columns/vaska20050722.php3

http://www.htmlgoodies.com/beyond/php/article.php/3907521/Top-10-PHP-Tips-for-Developers.htm

http://net.tutsplus.com/tutorials/php/quick-tip-7-super-handy-php-functions-for-beginners/

http://www.wmtips.com/php/tips-optimizing-php-code.htm

http://www.webdesigndev.com/programming/15-top-php-coding-tutorials-tips-and-tricks

http://coding.smashingmagazine.com/2008/11/18/10-advanced-php-tips-to-improve-your-progamming/
http://programming-4-u.blogspot.com/2012/05/10-php-tips-to-improve-your-programming.html

http://www.phpbuilder.com/columns/vaska20050812.php3

http://net.tutsplus.com/tutorials/php/10-principles-of-the-php-masters/

http://hungred.com/useful-information/php-micro-optimization-tips/

http://www.nerdparadise.com/tech/php/10tips/

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

มีอะไรมากมายที่ต้องศึกษา อาทิ seo, script, virus, snw, blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics